Ви є тут

Головна

Як і було анонсовано раніше, кафедра металорізальних верстатів та інструментів розпочала безплатний курс з вивчення CAD/CAM програмного забезпечення Carveco.

До курсу доєдналися не тільки студенти різних факультетів Запорізької політехніки, а й студенти фахового Електротехнічного коледжу спеціалізації «Комп'ютерні технології в машинобудуванні», які будуть виконувати дипломні проєкти на базі програмного забезпечення Carveco.

Впевнені, що учасники проєкту здобудуть нові, цікаві та корисні компетентності, що підвищить їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Дякуємо компанії Carveco за надану можливість!


As was announced earlier, the Department of Metal-Cutting Machines and Tools has started a free course on learning Carveco CAD/CAM software.

Not only students of different faculties of Zaporizhzhia Polytechnic joined the course, but also students of the College of Electrical Engineering, specializing in Computer Technologies in Mechanical Engineering, who will be performing their graduation projects based on Carveco software.

We are confident that the project participants will acquire new, interesting, and useful competencies that will increase their competitiveness in the labor market.

We thank Carveco for this opportunity!


 

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення