Ви є тут

Головна

Мета: вивчення та практичне засвоєння методів та засобів кросплатформного програмування, а також їх застосування у різних сферах людської діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • особливості кросплатформних систем;
  • засоби розробки кросплатформного програмного забезпечення;
  • вимоги до систем кросплатформної направленості;
  • переваги та недоліки засобів розробки, що дозволяють створювати програмні додатки для будь-яких операційних систем;
  • місце кросплатформної розробки у веб;

вміти:

  • обирати засоби розробки;
  • програмувати універсальні системи;
  • створювати кросплатформні програмні продукти;
  • розгортати кросплатформі системи;
  • розроблювати кросплатформні системи під веб.