Ви є тут

Головна

Метою викладання курсу є засвоєння студентами загальних принципів побудови та супроводження програмного забезпечення корпоративних систем управління підприємством та здобуття практичних навичок по роботі із відомими програмними системами, що автоматизують управління підприємством.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

  • загальну схему систем управління виробництвом;
  • структуру і класифікацію інформаційних систем управління підприємством;
  • принципи побудови корпоративних систем управління підприємством;
  • сучасні технології створення корпоративних систем управління підприємством (стандарти IDEF, MPR, MRP II, ERP, OLAP-технологію).

вміти:

  • здійснювати вибір апаратно-програмної платформи для корпоративних систем управління підприємством;
  • використовувати і супроводжувати сучасні корпоративні системи управління підприємством;
  • розробляти власні засоби автоматизації окремих складових частин корпоративних систем управління, зокрема програми для автоматизаціїї обліку кадрів, документообігу, тощо;
  • працювати з сучасними програмними засобами, що застосовуються для аналізу даних та підтримки прийняття рішень в управлінні підприємством.