Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Корекційна психологія» є формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу формувати у студентів професійні компетенції в області психологічних технологій, обстеження та корекційно-компенсуючого навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення загальнотеоретичних та методологічних основ проведення заходів психологічної корекції при корекції мовлення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
зміст психологічної корекції: основні підходи до визначення поняття;
сучасні погляди на психорекцію;
принципи та форми корекційної роботи;
теоретико-методологічні основи використання заходів психологічної корекції, які використовують під час формування та корекції мовлення дітей дошкільного та шкільного віку;
етичні засади проведення заходів психокорекції з дітьми з особливими освітніми потребами.
 
вміти:
орієнтуватися в сучасних напрямах психокорекційної роботи;
проводити заходи психологічної корекції для формування та корекції мовлення дітей дошкільного та шкільного віку;
орієнтуватися в основних теоретичних питаннях колекційної психології;
організовувати простір кабінету корекційного психолога та логопеда;
складати програми арт-терапетичної корекції дітей з особливими освітніми потребами.