Ви є тут

Головна

Прізвище: Кондратюк

Ім'я: Едуард

По батькові: Васильович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь:к.т.н

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2672-7174

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, рік закінчення – 1994, спеціальність за дипломом - «Технологія машинобудування», кваліфікація за дипломом – «Інженер-механік»
 

Дисертації:

Дисертація кандидата технічних наук (PhD):

«Підвищення ефективності та якості складання роторів газотурбінних двигунів барабанно-дискової конструкції», спеціальність 05.02.08, НТУ «ХПІ», 2009 р.

Наукові інтереси:

 • технології авіації та космонавтики.

Дисципліни, які викладає:

 • Технологічна оснастка

Основні наукові роботи (публікації):

 

Монографії

1. Гончар Н.В., Кондратюк В.Э., Степанов Д.Н. Повышение несущей способности дисков компрессоров авиационных ГТД. Запорожье: ЗНТУ, 2016. – 160 с.

2.  Внуков Ю.Н., Гермашев А.И., Мозговой В.Ф. и др. Применение технологических сред при фрезеровании тонкостенных деталей. Запорожье: ЗНТУ, 2016. – 187 с.

Публикації

 1. Tryshyn, P., Honchar, N., Kondratiuk, E., & Stepanov, D. (2021). Development of technological restrictions when operating disc polymer-abrasive brushes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(1-108), P. 27-33/ DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.212820.
 2. Kondratiuk, E., Torba, Y., Grebennikov, M., Yemelianova, L., & Khavkina, O. (2020). The control of GTE brush seal flow characteristics. Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes. – Springer, Cham, 2019. – P. 510-519. doi:10.1007/978-3-030-40724-7_52.
 3. Honchar, N., Kondratiuk, E., Stepanov, D., Tryshyn, P., & Khavkina, O. (2020). Estimation of temperature levels in the area of polishing with polymer-abrasive brushes. Advances in design, simulation and manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2019. №2. P. 95–103. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_10.
 4. Kondratiuk, E., Honchar, N., Stepanov, D. Titanium alloys finishing processing with tools based on polymer-abrasive fibers International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, April 27-28, Dubai, 2016, P.72-76.
 5. Гермашев, А.И., Логоминов, В.А., Козлова, Е.Б., Кришталь, В.А., & Кондратюк, Є.В. (2017). Определение оптимальной скорости резания при фрезеровании сложно-профильных тонкостенных элементов деталей. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", 1/2(80), C. 11–17.
 6. Дядя С.И., Козлова Е.Б., Кондратюк Э.В., Кришталь В.А. & Зубарев А.Е. (2016). Систематизация колебаний при концевом фрезеровании тонкостенных элементов деталей. Вісник двигунобудування, (1), C. 68-71.
 7. Павленко Д.В., Пейчев Г.И., Коцюба В.Ю., Бейгельзимер Я.Е., Кондратюк Э.В. та ін. (2014). Повышениe эксплуатационных характеристик лопаток компрессора высокого давления из сплава ЭП718-ИД. Авиационно-космическая техника и технология, (10/117), С. 53-61.
 8. Гончар Н.В., Кондратюк Э.В., Степанов Д.Н. (2014). Формирование радиуса скругления острых кромок сложных пространственных форм при помощи полимерно-абразивного инструмента. Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. Випуск 2 (41). Полтава 2014. – С. 178-183.
 9. Степанов Д.Н., Гончар Н.В., Кондратюк Э.В. (2014). Снятие нагара с ремонтных лопаток газотурбинных двигателей. Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 07-09 жовтня 2014 р. – Запоріжжя. – С. 57-58.

 

Патенти

  1. Патент 110980 Україна МПК B21J 5/00, B21J 13/00, B30B 15/ Спосіб пресування виробів Тітов В.А; Вишневський П.С., Івахов А.А., Кондратюк  Е.В., Тітов А.В., № 201604349  заявл. 20.04.2016 опубл. 25.10.2016, бюл. № 20/2016
  2. Патент 117219 Україна МПК B21J 1/02 (2006.01), C21D 7/00 Спосіб Зміцнення заготовок пластичним деформуванням Тітов В.А; Івахов А.А., Вишневський П.С. Тітов А.В., Кондратюк  Е.В. № u201612309 заявл. 05.12.2016 опубл 26.06.2017, бюл. № 12/2017
  3. Патент 121502 Україна МПК B21J 1/02 (2006.01), C21D 7/00, B82Y 40 Спосіб зміцнення заготовок пластичним деформуванням Івахов А.А., Тітов В.А., Вишневський П.С., Кондратюк  Е.В. № u201800551 заявл. 19.01.2018 опубл 10.06.2020, бюл. № 11/2020
  4. Патент 126192 Україна МПК C21D 7/04 (2006.01), B21J 1/02 (2006.01)B21J 1/02 (2006.01), C21D 7/00, B82Y 40 Спосіб зміцнення заготовок пластичним деформуванням Тітов В.А., Корева В.О., Богуславський А.Р., Кондратюк  Е.В., Тітов А.В. № u201713020 заявл. 28.12.201719.01.2018 опубл 11.06.2018, бюл. № 11/2018
  5. Патент 141502 Україна МПК B32B 3/28 (2006.01) Спосіб виготовлення виробів з подвійною обшивкою дифузійним зварюванням та надпластичним формуванням Тітов В.А., Вишневський П.С., Корева В.О., Кондратюк  Е.В., Гараненко Т.Р., Рехта О.С. № u201910303 заявл. 11.10.2019 опубл 10.04.2020, бюл. № 7/2020
  6. Патент 144748141502 Україна МПК C08J 5/16 (2006.01) Спосіб виготовлення антифрикційних композитів для роботи в умовах сухого тертя при високих навантаженнях Пащенко Е.О., Кондратюк  Е.В., Кухаренко С.А., Бичихін В.М., Савченко Д.О. № u202002561 заявл. 24.04.2020, опубл 26.10.2020, бюл. № 20/2020

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2010

Мови спілкування: українська

Контакти:

м. Запоріжжя вул. Жуковського, 64

аудиторія (кабінет): 506А

тел.: (061)7698595

e-mail: ed.kondratiuk.progress @gmail.com

Місце основної роботи: ДП ЗМКБ "Івченко-Прогрес", головний технолог

URL: https://ivchenko-progress.com/?page_id=4584&lang=ru