Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних основ та теоретичних аспектів побудови і схем комп’ютерних систем та функціонування основних вузлів обчислювальної техніки і периферійних пристроїв, а також надбання практичних навичок експлуатації комп’ютерних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • сучасну вітчизняну та іноземну та елементарну базу комп’ютерів та складних обчислювальних систем;
  • сучасні принципи побудови та аналізу режимів елементів;
  • сучасні пакети програм аналізу електронних схем.

вміти:

  • розробляти математичні моделі елементів та вузлів комп’ютерних систем;
  • виконувати аналіз елементарних режимів комп’ютерних вузлів.