Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами знань та одержання практичних навичок з структурного концептуального моделювання САПР за методологією IDEF0 та створення якісного програмного забезпечення мовою Visual Prolog на базі моделей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • теоретичні основи методології створення функціональних моделей - IDEF0;
  • можливості засобів підтримки створення IDEF0 моделей;
  • основні моделі життєвого циклу складних програмних систем;
  • їх недоліки та переваги.

вміти:

  • створювати функціональні моделі САПР за методологією IDEF0.
  • застосовувати інструментальний засіб підтримки DESIGN/IDEF для створення IDEF0 моделі САПР;
  • контролювати якість програмного забезпечення САПР на етапі концептуального проектування систем за критеріями якості.