Ви є тут

Головна

2018 

 • Івщенко Л.Й., Глушко А.В., Модернізація установки для створення складного механічного навантаження при дослідженні плоско-паралельних трибоз´єднань // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р.

 

2017

 • Івщенко Л.Й., Глушко А.В. Розроблення математичної моделі для визначення основних трибологічних характеристик плоско-паралельни х трибозєднань в умовах складного коливального навантаження // Тиждень науки - 2017. Збірник тез доповідей щорічної науково -практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.

 

2015

 • Ивщенко Л.Й., Глушко А.В., Методологія дослідження плоскопаралельних трибоз'єднань при терті та зношуванні в умовах складного коливального навантаження // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково -практичної конференції серед 
 • викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 20–24 квітня 2015 р

 

2014

 • Ивщенко Л.Й., Глушко А.В., Підвищення зносостійкості плоско-паралельних трибоз'єднань в умовах динаміки навантаження // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково -практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 21–25 квітня 2014 р

 

2009

 • Павлюченко И.Н., Глушко А.В. Моделирование процесса регулирования зоны касания зубчатых конических колес с круговым зубом // Тиждень науки - 2009. Збірник тез доповідей щорічної науково -практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 20–24 квітня 2009 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя  : ЗНТУ, 2009 р

 

2008

 • Павлюченко И.Н., Глушко А.В. Оптимизация расчета поправок наладочных параметров оборудования при зубошлифовании конических колес с круговым зубом  // Тиждень науки - 2008. Збірник тез доповідей щорічної науково -практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2008 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя  : ЗНТУ, 2008 р

Патенти та авторські свідоцтва:

 • Пат. UA 102196: МПК G01N 3/56 (2006.01). Спосіб безперервного виміру зносу зразків на машині тертя/ Івщенко Л.Й, Циганов В.В., Крестьянніков О.І., Глушко А.В., Комочкін М.С.; № u201502506 заявл. 20.03.2015; опубл. 26.10.2015, Бюл.№20.– 3с.

Список монографій, підручників та навчальних посібників:

 • Івщенко Л.Й, Солоха В.В., Глушко П.В., Глушко А.В., Клименко В.Ю. Модернізація інженерної освіти в контексті Болонського процесу // Сучасні тенденції у вищій інженерній освіті: європейський досвід та рекомендації для України: монографія. Під заг. ред. В.І. Шатоха. – Дніпропетровськ: «Дріант», 2014. – 9-29 с., іл.
 • Л. Івщенко, П.     Глушко, А. Глушко, В. Клименко, О. Милосердов. Інституційні засади співпраці університетів з підприємствами // Співпраця університетів та підприємств в Європі, як інструмент забезпечення відповідності вищої інженерної освіти технологічним викликам: монографія. Під заг. ред. В. Шатоха. – Дніпропетровськ: «Дріант», 2015. – 8-20 с.  
 • ENGITEC: achieved results, outcomes and recommendations: MONOGRAPH.-Dnipropetrovsk: “Driant”, 2015.-29-40 p.