Ви є тут

Головна

Прізвище: Тарасенко

Ім'я: Кирил

По батькові: Валентинович

 

Посада:доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: член Вченої ради НУ «Запорізька Політехніка»

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-0724-808X

URL авторського профілю в Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?user=S8_eUPkAAAAJ&hl=ru
 
 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, факультет іноземної філології, 2001, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом –7.030502  - «англійська мова та література», спеціалізація – «мовознавство», кваліфікація за дипломом – «філолог. Викладач англійської мови та літератури. Викладач німецької мови»
 • Класичний приватний університет, факультет іноземної філології, 2015, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.02030304 – «Переклад», кваліфікація за дипломом – «магістр філології, перекладач, викладач англійської та німецької мов»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.01.04 « Література зарубіжних країн »:
  «Романістика Генрі Робертса в контексті англійської прози пізнього Ренесансу», рік захисту – 2009, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Наукові інтереси: історія зарубіжної літератури (література англійського ренесансу, шекспірознавство), теорія літератури (масова література), перекладознавство (переклад фахових текстів, білінгвальний переклад, художній переклад)

Дисципліни, які викладає: Історія зарубіжної літератури (XVII-XIX), Практичний курс основної іноземної мови (англійська), Практичний курс другої іноземної мови (німецька), Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька), Друга іноземна мова (німецька) (для МЕВ)

 

Публікації доц. Тарасенка К.В. наявні в Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=S8_eUPkAAAAJ

 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 35, з них монографії – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 • Тарасенко К.В. Історія зарубіжної літератури / К.В. Тарасенко // Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів II курсу спеціальності «Переклад» всіх форм навчання. – Запоріжжя: Видавництво ЗНТУ – 2015 - 48 с.
 • Тарасенко К.В. Практичний курс основної іноземної мови / К.В. Тарасенко // Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (граматика) для студентів II курсу спеціальності «Переклад» всіх форм навчання. – Запоріжжя: Видавництво ЗНТУ – 2014. - 50с.
 • Тарасенко К.В. Практичний курс основної іноземної мови (граматика) / К.В. Тарасенко // Методичні матеріали з основної іноземної мови (граматика) для студентів напряму "Філологія", спеціальності 6.020303 - Мова та література (англійська), Переклад. Запоріжжя: КПУ, 2013. – 55с.
 • Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Тарасенко К.В. Концепт «англійськість» в світлі сучасних літературознавчих інтерпретацій, «Тиждень науки», 13-17 квітня 2015, Запоріжжя, ЗНТУ, 10 стр.;
 • Тарасенко К.В. Поняття «перекладацька стратегія» в світлі сучасних наукових інтерпретацій, «Наука та вища освіта», 23 квітня 2015, Запоріжжя: Класичний приватний університет, 10 стр.;
 • Тарасенко К.В. Основні стратегії репрезентації В. Шекспіра в інтернет-просторі, «Актуальні проблеми компаративістики», 5 березня 2015, Запоріжжя, Запорізький національний університет, 14 стр.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років):

 

 1. «Перспективи багатомовної освіти в Україні в контексті євроінтеграційних процесів», Україна-Естонія. (ЗНУ, 2017)
 2. Тренінг проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» (ЗНТУ, 2019)
 3. Свідоцтво про проходження курсу «Багатомовна освіта в Україні» під егідою посольства США» (ЗНУ, 2018)
 4. Семінар «Academic writing with Integrity:Best Practices for Success» (ЗНУ, 2019)
 5. Навчальний  семінар «Американський варіант англійської мови та американські студії» (ЗНУ, 2019)
 6. Курс «Медіаграмотність в регіонах України» під егідою Амбасади Німеччини». (ЗНУ, 2019)
 7. Підвищення кваліфікації в ЗНУ за програмою «Розвиток навичок критичного мислення на заняттях з англійської мови». (ЗНУ, 2019)
 8. Навчальний  курс «Критичне мислення для освітян», 2020.
 9. Онлайн-тренінг «Комбіноване використання друкованих ресурсів та сучасних онлайн платформ для змішаного навчання», 2020.

Відзнаки та нагороди:

  Рік початку діяльності в університеті: 2010 – за сумісництвом на кафедрі іноземних мов професійного спілкування ЗНТУ, 2013 – на основному місці роботи на кафедрі теорії та практики перекладу ЗНТУ, нині НУ «Запорізька Політехніка»

  Мови спілкування: українська -  вільно, російська -  вільно, англійська -  вільно, німецька – вільно.

  Контакти:

  адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
  аудиторія (кабінет): 236а
  тел.: +380(61)7698589
  e-mail: tarasenkokyryl@gmail.com