Ви є тут

Головна

Прізвище: Тарасенко

Ім'я: Кирил

По батькові: Валентинович

Посада: доцент кафедри "Іноземна філологія та переклад"

Участь у роботі рад і державних структур: член Вченої ради НУ «Запорізька Політехніка», член науково-метоличної ради ГФ, Член громадської організації викладачів англійської мови “ТІСОЛ-Україна» (TESOL Ukraine), міжнародної філії TESOL

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-0724-808X

URL авторського профілю в Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?user=S8_eUPkAAAAJ&hl=ru

 

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, факультет іноземної філології, 2001, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом –7.030502  - «англійська мова та література», спеціалізація – «мовознавство», кваліфікація за дипломом – «філолог. Викладач англійської мови та літератури. Викладач німецької мови». Диплом  з відзнакою.
 • Класичний приватний університет, факультет іноземної філології, 2015, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.02030304 – «Переклад», кваліфікація за дипломом – «магістр філології, перекладач, викладач англійської та німецької мов». Диплом з відзнакою.

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.01.04 « Література зарубіжних країн»: «Романістика Генрі Робертса в контексті англійської прози пізнього Ренесансу», рік захисту – 2009, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Наукові інтереси: історія зарубіжної літератури (література англійського ренесансу, шекспірознавство), теорія літератури (масова література), перекладознавство (переклад фахових текстів, білінгвальний переклад, художній переклад)

Дисципліни, які викладає: Історія зарубіжної літератури (XVII-XIX), Практичний курс основної іноземної мови (англійська), Практичний курс другої іноземної мови (німецька), Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька), Друга іноземна мова (німецька).

 

Публікації доц. Тарасенка К.В. наявні в Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=S8_eUPkAAAAJ

 

Перелік публікацій за останні 5 років:

1.Тарасенко К. В. Заголовки романів письменника-єлизаветинця Генрі Робертса в контексті ренесансної традиції // Ренесансні студії. Вип. 31-32. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 37-55.

2.Тарасенко К. В., Лещенко Г.А. Специфіка репрезентації мотиву меланхолії в романістиці Генрі Робертса // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 60. Т.2  ‒ Одеса: «Гельветика», 2023. С. 143-147.

3. Лещенко Г.А., Тарасенко К.В. Специфіка відтворення казкових антропонімів англійською мовою // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 60. Т 1. ‒ Одеса: «Гельветика», 2023. С. 158-161.

4. Тарасенко К.В. M-learning як «фактор успішності» в процесі навчання іноземним мовам: стратегії та механізми оптимізації // Закарпатські філологічні студії. Вип 32. Т2. Ужгород. 2023. С.225-229

5. Brutman Anna, Tarasenko Kyryl, Yuriy Polyezhayev, Ivan Matsegora, Natalia Rukolyanska Multimedia resources as a factor of increasing students' motivation in learning foreign languages // Conhecimento & Diversidade, Niterói, v. 16, n. 41 Jan./mar. 2024. P. 546-567.

6. Tarasenko K.V. Henry Roberts’s Novels in the Context of European Values // European Values in Ukrainian Education: Challenges and Frontiers : колект. моногр. / за ред. О. В. Тупахіної, К. Г. Сіріньок-Долгарьової, Р. К. Махачашвілі. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2021. - c 173-183

7. Тарасенко К. В., Хавкіна О. М. Практична граматика англійської мови. Безособові форми дієслова : навчальний посібник з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» (граматика) для студентів II курсу професійного спрямування «Філологія» спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно)» освітнього ступеня «бакалавр» всіх форм навчання / укл. К. В. Тарасенко, О. М. Хавкіна ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП К. С. Советнікова, 2020. 192 с.

Участь у конференціях за останні 5 років:

 1. Міжнародний науковий симпозіум (Кримський Міжнародний філологічний форум) «Шекспір як суб’єкт і об’єкт міфологізації», 24-25 вересня 2020р, Київ, ТНУ ім.. Вернадського
 2. Всеукраїнська наукова конференція «Ренесансно-барокові читання», ЗНУ, 2021.
 3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», Запоріжжя, НУ «Запорізька Політехніка», 2021, 2022.
 4. Всеукраїнська наукова конференція «Слово як факт і фактор літератури» ХVIII Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер, Дніпро, ДНУ, 2021.
 5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології» Запоріжжя, НУ «Запорізька Політехніка», 2022
 6. Всеукраїнська наукова конференція «Література як семіотичний ресурс культури» ХХ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер, Дніпро, ДНУ, 2023
 7. Всеукраїнська наукова конференція «Література в деталях: культурологічний аспект» (ХХІ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер), Дніпро, ДНУ, 2024
 8. Всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання», ЗНУ, 2023
 9. Міжнародна конференція "європейські цінності в українській освіті", Запоріжжя. ЗНУ, 2021.
 10. Міжнародна наукова конференція  Іноземна філологія в XXI cтолітті», 2022, 2023
 11. Міжнародна наукова конференція   «Міжкультурні комунікації в галузі освіти», ХНУ, Хмельницький, 2024.
 12. Міжнародна наукова конференція « Сучасні виклики у викладанні українцям польської мови, літератури та культури», ЛНУ, Львів, 2024.
 13. Науково-практична конференція «Тиждень науки», НУ «Запорізька Політехніка», 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 1. Тренінг проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» (ЗНТУ, 2019-2020)
 2. Семінар «Academic writing with Integrity:Best Practices for Success» (ЗНУ, 2019-2020)
 3. Навчальний  семінар «Американський варіант англійської мови та американські студії» (ЗНУ, 2019-2020)
 4. Курс «Медіаграмотність в регіонах України» під егідою Амбасади Німеччини». (ЗНУ, 2019-2020)
 5. Підвищення кваліфікації в ЗНУ за програмою «Розвиток навичок критичного мислення на заняттях з англійської мови». (ЗНУ, 2019-2020)
 6. Навчальний  курс «Критичне мислення для освітян», 2020.
 7. Онлайн-тренінг «Комбіноване використання друкованих ресурсів та сучасних онлайн платформ для змішаного навчання», 2020.
 8. Міжнародний проєкт DILLUGIS 23 project  (Technical University of Applied Sciences Amberg-Weiden), 2023.
 9. Вебінар «Іноземна мова без підручника:міф чи реальність?», Запоріжжя-Тернопіль, 2024.
 10.  Вебінар «Академічна доброчесність: проблеми, виклики та перспективи», Запоріжжя, 2024

 

Відзнаки та нагороди: Грамота від ректора НУ "Запорізька Політехніка, 2023

Рік початку діяльності в університеті: 2010 – за сумісництвом на кафедрі іноземних мов професійного спілкування ЗНТУ, 2013 – на основному місці роботи на кафедрі теорії та практики перекладу ЗНТУ, з 2023 року -  кафедра «Іноземна філологія та переклад» НУ «Запорізька Політехніка»

Мови спілкування: українська -  вільно, англійська -  вільно, німецька – вільно.

 

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64 Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя
аудиторія (кабінет): 236а
тел.: +380(61)7698589
e-mail: tarasenkokyryl@gmail.com