Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Системний аналіз та обчислювальна математика» ЗНТУ

Кафедра «Системний аналіз та обчислювальна математика» (САОМ)

Рік початку діяльності: 1965

 

Керівництво:

В.о. завідувача кафедри: к.ф.-м.н., доцент Терещенко Еліна Валентинівна

Навчальні лабораторії та майстерні:

  • Навчальна лабораторія системного аналізу та обчислювальних методів

Спеціальності:

124 – «Системний аналіз», освітні програми:

ОР «бакалавр» – «Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах»
ОР «магістр» – «Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах»
ОР «доктор філософії» – «Системний аналіз»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 361
тел.: +380(61)7698247
e-mail: kafedra_saom@zntu.edu.ua