Ви є тут

Головна

Прізвище: Самойлик

Ім'я: Сергій

По батькові: Сергійович

 

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент кафедри "Радіотехніки та телекомунікацій"

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1308-4744

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): G-9856-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 24341960600

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=P2FEakQAAAAJ

 

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2004, спеціальність за дипломом – «радіотехніка»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.03 «Радіофізика»:
  «Розвиток методів та моделей аналізу хвилеводно-резонаторних систем з частковим багатошаровим заповненням », рік захисту – 2019, Харківський національний університет радіоелектроніки
 
 
 
 
 
 
 
 

Наукові інтереси:

 • резонаторні системи НВЧ;
 • математичне моделювання та оптимізація систем НВЧ.

Дисципліни, які викладає:

 • Сервісні платформи інформаційних систем;
 • Основи графічного та геометричного моделювання;
 • Моделювання та оптимізації систем і мереж;
 • Основи схемотехніки;
 • Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури
 • Системи передачі даних
 • Моделювання в техніці зв’язку
 • Телемедицина

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Piza D. M., Samoylyk S. S. Development of the Method of Integral Equations of Macroscopic Electrodynamics for Determining Eigen Frequencies of a Rectangular Resonator with a Multilayer Cylindrical Semiconductor Inhomogeneity // Telecommunications and Radio Engineering. 2016. Vol. 75 (18). P. 1625–1631. 
 2. Самойлик С. С., Бондарев В. П. Электромагнитное поле прямоугольного резонатора с кусочно-однородными диэлектрическими включениями // Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2012. Т.27. № 2.  С. 25–29.
 3. Самойлик С. С., Бондарев В. П. Энергетические характеристики проходного резонатора на прямоугольных волноводах с частичным диэлектрическим заполнением // Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2010. Т.22. № 1. С. 15–20.
 4. Самойлик С. С., Бондарев В. П. Добротность прямоугольного резонатора с переменным числом диэлектрических неоднородностей // Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2008. Т.19. № 1. С. 32–37.
 5. Бондарев В. П., Самойлик С. С. Электромагнитное поле прямоугольного резонатора с нестационарной цилиндрической неоднородностью // Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2004. Т. 12.  № 2. С. 6–10.

Участь у конференціях:

 1. Самойлик С. С., Піза Д. М. Аналіз методів вирішення внутрішньої граничної задачі електродинаміки для резонаторних структур з частковим діелектричним заповненням // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 03—05 жовтня 2018 р.). Запоріжжя, 2018. С. 65—66.
 2. Самойлик С. С. Використання методу інтегральних рівнянь для знаходження власних частот прямокутного резонатора з неоднорідностями // Тиждень науки : Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р.). Запоріжжя, 2018. С. 815–816.
 3. Самойлик С. С., Пиза Д. М. Развитие метода интегральных уравнений макроскопической электродинамики для нахождения собственных частот прямоугольного резонатора с многослойной полупроводниковой цилиндрической неоднородностью // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 21—23 вересня 2016 р.). Запоріжжя, 2016. С. 73—74.
 4. Бондарев В. П., Самойлик С. С. Энергетические характеристики проходного резонатора со слабой связью и диэлектричискими неоднородностями // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 17—19 вересня 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 28—29.
 5. Самойлик С. С., Бондарев В. П. Оптимизация параметров проходного резонатора со слабой связью с произвольным числом диэлектричиских неоднородностей // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 19—21 вересня 2012 р.). Запоріжжя, 2012. С. 79—80.
 6. Самойлик С. С., Бондарев В. П. Добротность проходного прямоугольного резонатора с частичным диэлектрическим заполнением при сильной связи // Радіофізика та електроніка, біофізика : Матеріали VIII конф. молодих науковців (Харків, 25—27 листопада 2008 р.). Харків, 2008. С. 139.
 7. Samoylyk S. S., Bondaryev V. P. Complex frequencies of the rectangular resonator with the arbitrary number of the dielectric heterogeneities // International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT’07) : Proceedings of the Sixth International Conference (Sevastopol, 17–21 September, 2007). Sevastopol, 2007. P. 152–154.
 8. Bondaryev V. P., Samoylyk S. S. Proper frequencies of a rectangular resonator with multilayer semiconductor cylinder heterogeneity // Millimeter and Submillimeter Waves (MSMM’07) : Proceedings of the Sixth Kharkov International Symposium on Physics and Engineering (Kharkov, 25–30 June, 2007). Kharkov, 2007. Vol. 1. P. 366–368.
 9. Самойлик С. С., Бондарев В. П. Расчет собственных частот прямоугольного резонатора с несколькими неоднородностями // Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций "РТ–2007" : Материалы 3-ей междунар. молодежной науч.-техн. конф. (Севастополь, 16–21 апреля 2007 г.). Севастополь, 2007. С. 113.
 10. Бондарев В. П., Самойлик С. С. Рассеяние электромагнитных волн на пластине с изменяющейся диэлектрической проницаемостью, расположенной в волноводе // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо’2006) : Материалы 16-й Международной Крымской конференции (Севастополь, 11–15 сентября 2006 г.). Севастополь, 2006. С. 544–545.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 32б;
тел.: +380(61)7643281.