Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра прикладної математики

Наукова школа кафедри прикладної математики:

Механіка деформівного твердого тіла з геометричними та фізичними особливостями

Рік заснування – 1972

Засновник – доктор технічних наук, професор Асатурян Асатур Шамірович

Керівник на цей час – професор, завідувач кафедри прикладної математики Мастиновський Юрій Вікторович

На цей час на кафедрі виконується науково-дослідна робота «Математичне моделювання та методи розв’язання динамічних задач деформування елементів складених конструкцій», шифр 04615.

Роботи в рамках даної тематики присвячені дослідженню як статичного, так і динамічного напружено-деформованого стану різних елементів механічних конструкцій. Вирішуються граничні задачі теорії пружності методом комплексних потенціалів Мусхелишвили. Розв'язки таких задач застосовуються для дослідження різних кінематичних аспектів, а також для аналізу експлуатаційно-міцностних характеристик конструкцій.

Постановка задач зазвичай відповідає плоскій теорії пружності, чого буває достатньо для багатьох інженерних додатків. В розгляд вводяться об'ємно розподілені сили; особливо нескладно врахувати відцентрові сили інерції. Ряд результатів отримано в замкненій формі, і тому розв'язання не вимагає залучення чисельних методів. Результати більш загального характеру можуть бути отримані при використанні рядів Фур'є в комплексній області.

Згідно з планом проводяться роботи за такими розділами:

 1. Розробка теорії, методів і алгоритмів в області механіки суцільних середовищ.
 2. Моделювання і розв’язок задач переносу.
 3. Відновлення функцій.
 4. Дифінтегральні моделі задач з фрактальними особливостями.

Кафедра приймає участь у науковому дослідженні з теми:
"Формування механізму функціонування неіндустріальних кластерів в промисловому регіоні", шифр 05422.

Активну участь у науковій роботі кафедри приймають студенти: цього року зроблено 29 доповідей на науково-технічній конференції "Тиждень науки ЗНТУ".

Викладачі кафедри щорічно приймають активну участь у наукових семінарах та конференціях. Матеріали наукових досліджень наведені у переліку наукових праць.

На кафедрі є здобувач - Мізерна Олена Леонідівна.

Тези доповідей за 2019 рік

Тези доповідей за 2018 рік

Тези доповідей за 2017 рік

Тези доповідей за 2016 рік

Тези доповідей за 2015 рік

Тези доповідей за 2014 рік

Тези доповідей за 2013 рік

Тези доповідей за 2012 рік

Тези доповідей за 2011 рік

Тези доповідей за 2010 рік

 1. Анпілогов, Д.І. Поступальна складова руху стержня при поздовжньому ударі [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.  109-111.
 2. Анпілогов, Д.І. Розповсюдження хвиль у в’язко-пружному стержні [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов, Ю.В. Мастиновський // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 111-114.
 3. Коротунова, О.В. Розповсюдження хвиль в пружному циліндрі під дією внутрішнього навантаження [Електронний ресурс] / О.В. Коротунова, Н.О. Нечипоренко // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 115-116.
 4. Козирева, Є.О. Моделювання та оптимізація фінансової стійкості підприємства [Електронний ресурс] / Є.О. Козирева, О.Л. Мізерна // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 116-117.
 5. Мельник, О.М. Теореми двоїстості та їх використання в економічних дослідженнях [Електронний ресурс] / О.М. Мельник, О.Л. Мізерна // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 117-118.
 6. Селіверстова, А. В.  Використання двоїстих оцінок для обґрунтування цін на ресурси і продукцію [Електронний ресурс] / А.В. Селіверстова, О.Л. Мізерна // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 118-119.
 7. Басарукіна, В.O. Побудова економетричної моделі «попит-ціна-прибуток» [Електронний ресурс] / В.О. Басарукіна, Г.А. Шишканова // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 119-121.
 8. Тиха, А. Д. Аналіз пакетів прикладних програм, які використовуються для моделювання економічних об’єктів і процесів [Електронний ресурс] / А. Д. Тиха, О. Л. Мізерна // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 121-122.
 9. Левицька, Т.І. Розв'язання задачі термопружності з квадратичним розподілом температур для оболонок обертання [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С.Пожуєва // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 122- 123.
 10. Пожуєва, І.С. Застосування симплекс-методу в оптимізаційних задачах економіки [Електронний ресурс] / І.С. Пожуєва, О.Д. Пестов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 123-126.
 11. Пожуєва, І.С. Аналіз чисельних методів розв'язування визначених інтегралів [Електронний ресурс] / І.С. Пожуєва, М.А Слонєв // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 126-129.
 12. Пожуєва, І.С. Використання матриць у прогнозуванні вікового складу населення відносно часу [Електронний ресурс] / І.С. Пожуєва, А.В. Петрик // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 129-132.

Список наукових публікацій за 2019 рік

Список наукових публікацій за 2018 рік

Список наукових публікацій за 2017 рік

Список наукових публікацій за 2016 рік

Список наукових публікацій за 2015 рік

Список наукових публікацій за 2014 рік

Список наукових публікацій за 2013 рік

Список наукових публікацій за 2012 рік

Список наукових публікацій за 2011 рік

Список наукових публікацій за 2010 рік

 1. Mizerna, O. Calculation of the stress-strain state of a pneumocylinder with a rubber-cord shell / O. Mizerna // Polish journal of science. – 2020. – № 24. – Vol. 1. – P. 56-60.
 2. Коротунова, О.В. Реакція циліндричної конструкції на внутрішній тиск, що різко змінюється / О.В. Коротунова, Н.О. Нечипоренко // Materiály XVI Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety», 22-30 května 2020 r. – Praha, Czech: Publishing House “Education and science”, 2020. – V.10. – P. 6-10.
 1. Тесленок І.М. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування машинобудівного підприємства / І.М. Тесленок, О.В. Коротунова, Ю.В. Косенко (ФЕУ-513М) // Економіка та держава: Науково-практичний журнал. – № 1. – Київ, 2019. – с. 78-82.
 2. Зайцева, Т.А. Розробка програмного забезпечення для контролю та аналізу продаж підприємства [Текст] / Т.А. Зайцева, О.С. Стольний (ПА-2-18, ДНУ), Н.М. Лисиця, Г.А. Шишканова // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем: XVIІ міжнар. наук.- практ. конф., 20-22 листопада 2019 р.: тези доп. – Дніпро : ДНУ, 2019. – C. 104-105.
 3. Коротунов, С.Ю. Застосування прогнозного керування до обертання змінної апертури сонячного реактора [Текст] / С.Ю. Коротунов (КНТ-421М), О.В. Коротунова, О.Е. Нарівський // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Том 27. – № 5. – С. 103-108. EIR ZNTU
 4. Пуліна, Т.В. Аналіз інноваційної актівності машинобудівного комплексу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, К.В. Атаманюк (ФЕУ-511) // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 114. – Дніпро : ПДАБА, 2016. – С. 127-139. EIR ZNTU
 5. Пуліна, Т.В. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Д.С. Адріковський (ФЕУ-510) // Агросвіт. – 2015. – № 16. – С. 40-46. EIR ZNTU
 6. Пуліна, Т.В. Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Г.С. Клімуш (ФЕУ-519) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9. Частина 1. – 2014. – С.152-159.EIR ZNTU
 7. Коротунова, О.В. Обґрунтування напрямків забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець (ФЕУ-519) // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2014. – № 3 (78). – С.75-80. EIR ZNTU
 8. Коротунова, О.В. Визначення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, О.С. Замбурська О.С. (ФЕУ-518) // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2013. – № 6, с.91-95.EIR ZNTU
 1. Анпілогов, Д.І. Диференціальні рівняння [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2019. – 176 с. EIR ZNTU
 2. Анпілогов, Д.І. Ряди [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 124 с. EIR ZNTU
 3. Мастиновский, Ю.В. Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновский, В.С. Левада, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 268 с.
 4. Проблеми пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємства (с. 158-166)  / Т.О. Олійник, О.В. Коротунова, О.М. Вечерко // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин: монографія / за ред. С.В. Шарової; М-во освіти і науки України; Запор. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: Статус, 2017. – 212 с.: табл.
 5. Математичні поняття, визначення, теореми і формули [Текст] : довідковий посібник / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 172 с.
 6. Мастиновський, Ю.В. Операційне числення та деякі його застосування [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновський. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 132 с.
 7. Мастиновский, Ю.В. Короткий курс математики для економістів [Текст] : конспект лекцій / Ю.В. Мастиновский, Д.І. Анпілогов, Т.І. Левицька. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 228 с.
 8. Карчев, Я.Я. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики [Текст] : навчальний посібник / Я.Я. Карчев, Ю.В. Мастиновский, Т.І. Левицька. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 222 с.
 9. Анпилогов, Д.И. Введение в теорию колебаний [Текст] : навчальний посібник / Д.И. Анпилогов, Н.В. Снижко. – Запоріжжя: Пальмариум, 2014. – 172 с.
 10. Анпілогов, Д.І. Ряди Фур’є. Вибрані питання [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. – 92 с.
 11. Мастиновський, Ю.В. Теорія функцій комплексної змінної [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновський, Г.А. Шишканова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 160 с.
 12. Асатурян, А.Ш. Варіаційне числення [Текст] / А.Ш. Асатурян, М.І. Клименко // Навчальний посібник. – ЗНТУ. – Запоріжжя, Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 150 с.
 13. Анпілогов, Д.І. Згинальні коливання і деформування циліндричних оболонок з ушкодженнями [Текст] / Д.І. Анпілогов // Автореферат дис. канд. техн. наук. : 01.02.04 : захищена 09.10.12 / Анпілогов Дмитро Ігорович. – ЗНТУ. – Запоріжжя. – 2012. – 20 с.

Робота секції "ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА" на науко-практичній конференції "ТИЖДЕНЬ НАУКИ"

                                                                14 - 18 квітня 2020 р.

Керівник секції – проф., канд. техн. наук  Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ

Секретар секції – доц., канд. техн. наук  Т.І. ЛЕВИЦЬКА

 

1. Чисельні методи інтегрування.

Доповідач – студ. гр. КНТ-129 Р.О. МОВЧАН

Автори – доц. Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ, студ. гр. КНТ-129 Р.О. МОВЧАН

 

2. Інтерполяція функцій сплайнами.

Доповідач – студ. гр. КНТ-139 А. КАРПЕНКО

Автори – доц. Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ, студ. гр. КНТ-139 А. КАРПЕНКО

 

3. Методи розв'язання задачі про рюкзак.

Доповідач – студ. гр. КНТ-129 В.Д. КАРНАУХ

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. КНТ-129 В.Д. КАРНАУХ

                  

4. Розв'язання задачі комівояжера методом динамічного програмування.

Доповідач – студ. гр. КНТ-119 А.К. ЯЦЕНКО

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. 119 А.К. ЯЦЕНКО

 

5. Код Хемінга.

Доповідач – студ. гр. КНТ-229 А.О. ШЕПОТЬКО

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. КНТ-229 А.О. ШЕПОТЬКО

 

6. Розв'язання задачі про призначення на неповному графі угорським методом.

Доповідач – студ. гр. КНТ-519  О.С. СУШКО

Автори – доц. І.С. ПОЖУЄВА, студ. гр. КНТ-519  О.С. СУШКО

 

7. Застосування перетворення Фур'є для розв`язування систем диференційних рівнянь.

Доповідач – студ. гр. КНТ-519сп  В.Р. ЛАВРИК

Автори – доц. І.С. ПОЖУЄВА, студ. гр. КНТ-519сп  В.Р. ЛАВРИК

 

8. Аналіз оптимальних планів лінійних економіко-математичних моделей.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-218 А.С. ОЛЕШКО

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. ФЕУ-218 А.С. ОЛЕШКО

 

9. Ускладнені задачі транспортного типу.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-218 Д.О. ПАНЧЕНКО

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. ФЕУ-218 Д.О. ПАНЧЕНКО

 

10. Комплексна форма ряду Фур’є.

Доповідач – студ. гр. КНТ-219 К.В. МЄДВЄДЄВ

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. КНТ-219 К.В. МЄДВЄДЄВ

 

11. Рівномірна збіжність функціональних рядів.

Доповідач – студ. гр. КНТ-219 В.В. ПРИМАКОВ

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. КНТ-219 В.В. ПРИМАКОВ

 

12. Особливі точки і особливі розв’язки диференціальних рівнянь першого порядку.

Доповідач – студ. гр. КНТ-229 В.І. МОМОТ

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. КНТ-229 В.І. МОМОТ

 

13. Рух центру мас стержня при імпульсному збудженні поздовжніх хвиль.

Доповідач – студ. гр. РТ-919 Я. СИДОРЧЕНКО

Автори – доц. Д.І. АНПІЛОГОВ, студ. гр. РТ-919 Я. СИДОРЧЕНКО

 

14. Експертні методи оцінки та їх використання в побудові економіко-математичних моделей управління економічними об’єктами.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-118 В.В. МАНУКОВСЬКА

Автори – доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. ФЕУ-118 В.В. МАНУКОВСЬКА

 

15. Прогнозування податкових находжень за допомогою економіко-математичного моделювання.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-118 С.І. СІЛКА

Автори –  доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. ФЕУ-118 С.І. СІЛКА

 

16. Рейтингове оцінювання у фінансах.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-118 А.С. ГУЛЕНКОВА

Автори –  доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. ФЕУ-118 А.С. ГУЛЕНКОВА

 

17. Моделі та методи прийняття рішень в умовах нечіткої інформації, невизначеностей та ризику.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-118 О.Є. КОВАЛЕНКО

Автори –  доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. ФЕУ-118 О.Є. КОВАЛЕНКО

 

18. Непараметричні критерії  математичної статистики.

Доповідач – студ. гр. РТ-919сп О.О. РЕШЕТНИКОВ

Автори – ас. О.А. ЩЕРБИНА, студ. гр. РТ-919сп О.О. РЕШЕТНИКОВ

 

19. Застосування операційних методів до дослідження електричних ланцюгів.

Доповідач – студ. гр. Е-719сп О.Е. МАЛЮКОВА

Автори – ас. О.А. ЩЕРБИНА, студ. гр. Е-719сп О.Е. МАЛЮКОВА

 

 

Сторінки