Ви є тут

Головна » Факультети » Радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра прикладної математики

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Наукова школа кафедри прикладної математики:

Механіка деформівного твердого тіла з геометричними та фізичними особливостями

Рік заснування – 1972

Засновник – доктор технічних наук, професор Асатурян Асатур Шамірович

Керівник на цей час – професор, завідувач кафедри прикладної математики Мастиновський Юрій Вікторович

На цей час на кафедрі виконується науково-дослідна робота «Математичне моделювання та методи розв’язання динамічних задач деформування елементів складених конструкцій», шифр 04615.

Роботи в рамках даної тематики присвячені дослідженню як статичного, так і динамічного напружено-деформованого стану різних елементів механічних конструкцій. Вирішуються граничні задачі теорії пружності методом комплексних потенціалів Мусхелишвили. Розв'язки таких задач застосовуються для дослідження різних кінематичних аспектів, а також для аналізу експлуатаційно-міцностних характеристик конструкцій.

Постановка задач зазвичай відповідає плоскій теорії пружності, чого буває достатньо для багатьох інженерних додатків. В розгляд вводяться об'ємно розподілені сили; особливо нескладно врахувати відцентрові сили інерції. Ряд результатів отримано в замкненій формі, і тому розв'язання не вимагає залучення чисельних методів. Результати більш загального характеру можуть бути отримані при використанні рядів Фур'є в комплексній області.

Згідно з планом проводяться роботи за такими розділами:

 1. Розробка теорії, методів і алгоритмів в області механіки суцільних середовищ.
 2. Моделювання і розв’язок задач переносу.
 3. Відновлення функцій.
 4. Дифінтегральні моделі задач з фрактальними особливостями.

Кафедра приймає участь у науковому дослідженні з теми:
"Формування механізму функціонування неіндустріальних кластерів в промисловому регіоні", шифр 05422.

Активну участь у науковій роботі кафедри приймають студенти: цього року зроблено 19 доповідей на науково-технічній конференції "Тиждень науки ЗНТУ".

Викладачі кафедри щорічно приймають активну участь у наукових семінарах та конференціях. Матеріали наукових досліджень наведені у переліку наукових праць.

В травні 2021 року Мізерна Олена Леонідівна успішно захистила кандидатську дисертацію "Напружено-деформований стан волокнистих композиційних матеріалів в умовах в’язкопружного деформування" за спеціальністю 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла.

Тези доповідей за 2021 рік

Тези доповідей за 2020 рік

Тези доповідей за 2019 рік

Тези доповідей за 2018 рік

Тези доповідей за 2017 рік

Тези доповідей за 2016 рік

Тези доповідей за 2015 рік

Тези доповідей за 2014 рік

Тези доповідей за 2013 рік

Тези доповідей за 2011-2012 рік

 1. Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility [Текст] / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G.Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman, O. Shcherbyna // The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, July 7-9, 2022.: conf. program-abstracts. – Saint-Etienne, France, 2022. – P. 26-27.
 2. Anpilogov, D.I. About boundary value problems on propagation of non-stationary longitudinal waves in rods of variable cross section [Електронний ресурс] / D.I. Anpilogov // The 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM-2022: Int. Sci. Conf., 25th–28th August, 2022: Book of Abstracts. – Chişinău, Moldova, 2022. — P. 79.
 3. Мастиновський, Ю. В. Хвилі в лінійному в'язкопружному середовищі, викликаному ударним навантаженням [Електронний ресурс] / Ю. В. Мастиновський, Г. А. Шишканова // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 766-767.
 4. Анпілогов, Д. І. Моделювання заряду акумулятора [Електронний ресурс] / Д. І. Анпілогов // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. рані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 768-769.
 5.     Коротунова, О.В. Інтелектуальний аналіз часових рядів на основі нечітких моделей [Електронний ресурс] / О.В. Коротунова, Н.О. Нечипоренко // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 769-770.
 6. Мізерна, О.Л. Дослідження міцнісних характеристик гумокордного пневмобалона [Електронний ресурс] / О.Л. Мізерна // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 770-771.
 7. Левицька, Т.І. Аналіз методів побудови функцій належності нечітких множин для розв’язання прикладних задач [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С. Пожуєва // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 771-774.
 8. Вербова, К.О. Стохастичні моделі управління запасами [Електронний ресурс] / К.О. Вербова, О.В. Коротунова // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 774-775.
 9. Новосад, Ю.А. Дослідження економічних процесів за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа [Електронний ресурс] / Ю.А. Новосад, Г.А. Шишканова,  О. А. Щербина // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 775-778.
 10. Шишканова, Г.А. Значення економетричного моделювання в економіці та бізнесі [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова, П. О. Кабанова, В.В. Діденко // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 778-780.

Список наукових публікацій за 2021 рік

Список наукових публікацій за 2020 рік

Список наукових публікацій за 2019 рік

Список наукових публікацій за 2018 рік

Список наукових публікацій за 2017 рік

Список наукових публікацій за 2016 рік

Список наукових публікацій за 2015 рік

Список наукових публікацій за 2014 рік

Список наукових публікацій за 2013 рік

Список наукових публікацій за 2012 рік

Список наукових публікацій за 2010-2011 рік

 1. Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G. Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman and O. Shcherbyna // J. Phys.: Conf. Ser. – 2022. – V.2346, №1 – p.012006 (7 pages) https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2346/1/012006
 2. Dvigun, A. Increasing Ambition to Reduce the Carbon Trace of Multimodal Transportation in the Conditions of Ukraine’s Economy Transformation Towards Climate Neutrality. / A. Dvigun, O. Datsii, N. Levchenko, G. Shyshkanova, O. Platonov, V. Zalizniuk // Наука та інновації. – 2022. – вип.18, № 1. – С. 96-111.
 3. Анпілогов, Д.І.  Точки Лагранжа [Текст] / Д.І.Анпілогов  //Фізика та астрономія в рідній школі. – 2022. – №4. – С. 6-11.
 4. Dvigun, A., Rational Use of Fresh Water as a Guarantee of Agribusiness Development in the Context of the Exacerbated Climate Crisis./  / A. Dvigun, O. Datsii, N. Levchenko, G. Shyshkanova,  R. Dmytrenko // Наука та інновації. – 2022. – вип.18, № 2. – С.85-99.
 5. Levchenko, N.,  Global Trends of Decarbonisation as a Determining Factor for the Development of External Economic Activity of Metallurgical Enterprises. / N. Levchenko, G. Shyshkanova, G. Abuselidze,  Y. Zelenin, V.  Prykhodko, M. Kovalskyi // Rural Sustainability Research. – 2022. – 47(342). – p. 61-75.
 1. Шишканова, Г.А. Значення економетричного моделювання в економіці та бізнесі [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова, П. О. Кабанова, В.В. Діденко // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 778-780.
 2. Вербова, К.О. Стохастичні моделі управління запасами [Електронний ресурс] / К.О. Вербова, О.В. Коротунова // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 774-775.
 3. Новосад, Ю.А. Дослідження економічних процесів за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа [Електронний ресурс] / Ю.А. Новосад, Г.А. Шишканова,  О. А. Щербина // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 775-778.
 4. Бурда, А.Ю. Математична модель планування у ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / А.Ю. Бурда, Г. А. Шишканова // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 140-141.
 5. Похила, Н.Ю. Метод Монте-Карло в чисельному інтегруванні функції однієї змінної [Електронний ресурс] / Н.Ю. Похила, О.В. Коротунова // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 142-144.
 6. Путінцева, П.Д.  Деякі застосування визначених інтегралів [Електронний ресурс] / П.Д. Путінцева, О.В. Коротунова // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 141-142.
 7. Штанько, М.А. Вплив карантинних заходів у зв’язку з COVID-19 на логістику України [Електронний ресурс] / М.А. Штанько, Г. А. Шишканова // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 138-139.
 8. Ліщина, В.О.  Методи лінійного програмування в логістиці [Електронний ресурс] / В.О. Ліщина, Г. А. Шишканова // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 136-138.
 9. Калачова, Д.К. Застосування математики в логістиці [Електронний ресурс] / Д.К. Калачова, Г. А. Шишканова // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 134-135.
 10. Тесленок І.М. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування машинобудівного підприємства / І.М. Тесленок, О.В. Коротунова, Ю.В. Косенко (ФЕУ-513М) // Економіка та держава: Науково-практичний журнал. – № 1. – Київ, 2019. – с. 78-82.
 11. Зайцева, Т.А. Розробка програмного забезпечення для контролю та аналізу продаж підприємства [Текст] / Т.А. Зайцева, О.С. Стольний (ПА-2-18, ДНУ), Н.М. Лисиця, Г.А. Шишканова // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем: XVIІ міжнар. наук.- практ. конф., 20-22 листопада 2019 р.: тези доп. – Дніпро : ДНУ, 2019. – C. 104-105.
 12. Коротунов, С.Ю. Застосування прогнозного керування до обертання змінної апертури сонячного реактора [Текст] / С.Ю. Коротунов (КНТ-421М), О.В. Коротунова, О.Е. Нарівський // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Том 27. – № 5. – С. 103-108. EIR ZNTU
 13. Пуліна, Т.В. Аналіз інноваційної актівності машинобудівного комплексу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, К.В. Атаманюк (ФЕУ-511) // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 114. – Дніпро : ПДАБА, 2016. – С. 127-139. EIR ZNTU
 14. Пуліна, Т.В. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Д.С. Адріковський (ФЕУ-510) // Агросвіт. – 2015. – № 16. – С. 40-46. EIR ZNTU
 15. Пуліна, Т.В. Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Г.С. Клімуш (ФЕУ-519) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9. Частина 1. – 2014. – С.152-159.EIR ZNTU
 16. Коротунова, О.В. Обґрунтування напрямків забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець (ФЕУ-519) // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2014. – № 3 (78). – С.75-80. EIR ZNTU
 17. Коротунова, О.В. Визначення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, О.С. Замбурська О.С. (ФЕУ-518) // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2013. – № 6, с.91-95.EIR ZNTU
 1. Анпілогов, Д.І. Ряди [Текст]: навч. посібник / Д.І.Анпілогов, Н.В.Сніжко. – Вид. 2-е, виправл. і доп. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2022. – 133 с.
 2. Анпілогов, Д.І. Інтегральне числення: навч. посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 254 с. EIR ZNTU
 3. Мізерна, О.Л. Напружено-деформований стан волокнистих композиційних матеріалів в умовах в’язкопружного деформування [Текст] : дис. канд. техн. наук: 01.02.04 : защищена 11.05.21 / Мізерна Олена Леонидівна. – Запоріжжя, 2021. – 135 с. EIR ZNTU
 4. Мізерна, О.Л. Напружено-деформований стан волокнистих композиційних матеріалів в умовах в’язкопружного деформування [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 01.02.04 / Мізерна Олена Леонидівна. – Запоріжжя, 2021. – 27 с. EIR ZNTU
 5. Анпілогов, Д.І. Диференціальне числення [Текст]: навч. посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 308 с. EIR ZNTU
 6. Левицька, Т.І. Курс лекцій з теорії ймовірностей та математичної статистики [Текст]: навч. посібник / Т.І. Левицька, І.С. Пожуєва. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 164 с.
 7. Анпілогов, Д.І. Диференціальні рівняння [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2019. – 176 с. EIR ZNTU
 8. Анпілогов, Д.І. Ряди [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 124 с. EIR ZNTU
 9. Мастиновский, Ю.В. Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновский, В.С. Левада, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 268 с.
 10. Проблеми пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємства (с. 158-166)  / Т.О. Олійник, О.В. Коротунова, О.М. Вечерко // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин: монографія / за ред. С.В. Шарової; М-во освіти і науки України; Запор. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: Статус, 2017. – 212 с.: табл.
 11. Математичні поняття, визначення, теореми і формули [Текст] : довідковий посібник / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 172 с.
 12. Мастиновський, Ю.В. Операційне числення та деякі його застосування [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновський. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 132 с.
 13. Мастиновский, Ю.В. Короткий курс математики для економістів [Текст] : конспект лекцій / Ю.В. Мастиновский, Д.І. Анпілогов, Т.І. Левицька. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 228 с.
 14. Карчев, Я.Я. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики [Текст] : навчальний посібник / Я.Я. Карчев, Ю.В. Мастиновский, Т.І. Левицька. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 222 с.
 15. Анпилогов, Д.И. Введение в теорию колебаний [Текст] : навчальний посібник / Д.И. Анпилогов, Н.В. Снижко. – Запоріжжя: Пальмариум, 2014. – 172 с.
 16. Анпілогов, Д.І. Ряди Фур’є. Вибрані питання [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. – 92 с.
 17. Мастиновський, Ю.В. Теорія функцій комплексної змінної [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновський, Г.А. Шишканова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 160 с.
 18. Асатурян, А.Ш. Варіаційне числення [Текст] / А.Ш. Асатурян, М.І. Клименко // Навчальний посібник. – ЗНТУ. – Запоріжжя, Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 150 с.
 19. Анпілогов, Д.І. Згинальні коливання і деформування циліндричних оболонок з ушкодженнями [Текст] / Д.І. Анпілогов // Автореферат дис. канд. техн. наук. : 01.02.04 : захищена 09.10.12 / Анпілогов Дмитро Ігорович. – ЗНТУ. – Запоріжжя. – 2012. – 20 с.

Робота секції "ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА" на науко-практичній конференції "ТИЖДЕНЬ НАУКИ"

                                                                18 - 22 квітня 2022 р.

Керівник секції – проф., канд. техн. наук  Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ

Секретар секції – доц., канд. техн. наук  Т.І. ЛЕВИЦЬКА

 

1. Апроксимація функцій.

Доповідач – студ. гр. КНТ-111 Д. ЩЕРБІНА

Автори – доц. Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ, студ. гр. КНТ-111 Д. ЩЕРБІНА

 

2. Чисельне диференціювання та інтегрування.

Доповідач – студ. гр. КНТ-141 О. ПОЛЬСКА

Автори – доц. Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ, студ. гр. КНТ-141 О. ПОЛЬСКА

 

3. Методи оптимізації.

Доповідач – студ. гр. КНТ-151 Є. ГРАЧОВА

Автори – доц. Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ, студ. гр. КНТ-151 Є. ГРАЧОВА

 

4. Твірні функції в комбінаториці.

Доповідач – студ. гр. КНТ-221 А.О. ДАНІЛІН

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. КНТ-221 А.О. ДАНІЛІН

                   

5. Кодування інформації.  

Доповідач – студ. гр. КНТ-111 О.В. ГРЕБІНЕЦЬ

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. КНТ-111 О.В. ГРЕБІНЕЦЬ

 

6. Алгоритми упорядкування множин.

Доповідач – студ. гр. КНТ-141 Д.І. АДЄЛЄВ

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. КНТ-141 Д.І. АДЄЛЄВ

 

7. Застосування чисельних методів для задач механіки, які використовують диференціальні рівняння типу Тимошенка.

Доповідач – студ. гр. КНТ-511  Д.П. БІРЮКОВ

Автори – доц. І.С. ПОЖУЄВА, студ. гр. КНТ-511  Д.П. БІРЮКОВ

 

8. Методи математичної статистики при аналізі діяльності торговельного підприємства.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-611  К.С. БРЕЯН

Автори – доц. І.С. ПОЖУЄВА, студ. гр. ФЕУ-611  К.С. БРЕЯН

 

9. Математичні основи цифрової обробки аудіо- та відеоінформації.

Доповідач – студ. гр. КНТ-211 О.О. АБРАМОВ

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. КНТ-211 О.О. АБРАМОВ

 

10. Розподіл ймовірностей на множині значень випадкового вектора.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-611 К.С. БРЕЯН

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. ФЕУ-611 К.С. БРЕЯН

 

11. Застосування цілочислових задач лінійного програмування у плануванні та управлінні виробництвом.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-110 С.О. ЛОТАРЬОВА

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. ФЕУ-110 С.О. ЛОТАРЬОВА

 

12. Використання операційного обчислення для розв'язання задач радіо- та електротехніки.

Доповідач – студ. гр. РТ-211сп М.В. ПЕТРОЧКО

Автори – доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. РТ-211сп М.В. ПЕТРОЧКО

 

13. Однорідні ланцюги Маркова.

Доповідач – студ. гр. РТ-611сп М.Д. ЛОГВИНЕНКО

Автори –  доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. РТ-611сп М.Д. ЛОГВИНЕНКО

 

14. Сплайн-функції та їх застосування.

Доповідач – студ. гр. КНТ-811 Є.М. БОЯР

Автори –  доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. КНТ-811 Є.М. БОЯР

 

15. Чисельне інтегрування з використанням методу Монте-Карло.

Доповідач – студ. гр. КНТ-811 Д.В. ПОГОДАЄВ

Автори –  доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. КНТ-811 Д.В. ПОГОДАЄВ

 

16. Значення математичних дисциплін у економічних дослідженнях.

Доповідач – студ. гр. БАД-911 М.С. ГАРКУША, В.А. ГЛУХОВ

Автори – доц. Г.А. ШИШКАНОВА, студ. гр. БАД-911 М.С. ГАРКУША, В.А. ГЛУХОВ

 

17. Застосування диференційних рівнянь у бізнес проектах.

Доповідач – студ. гр. БАД-911 М.О. ЖАДАН, І.С. КАМИШАН

Автори – доц. Г.А. ШИШКАНОВА, студ. гр. БАД-911 М.О. ЖАДАН, І.С. КАМИШАН

Сторінки