Ви є тут

Головна
  • Круглікова В.В. Взаємодія логістики та маркетингу у механізмі просування товару на ринок // Тиждень науки-2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. 14-18 квіт. 2014 р.). В 4т. Т.3. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.58-60
  • Круглікова В.В., Леженко Е.О. Вдосконалення мотиваційних механізмів як чинників системи менеджменту якості машинобудівного підприємства  // Тиждень науки-2013: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. 9-12 квіт. 2012 р. В 4т. Т.3. . – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.322-323
  • Круглікова В.В. Шляхи вдосконалення політики розподілу продукції металургійного виробництва в рамках логістичної системи // Сучасні маркетингові технології в економіці та управлінні : тези доповідей учасників Міжвузівської науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013р., Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.-130с.     С.120-122
  • Круглікова В.В. Маркетингово-логістична концепція в оптимізації транспортних перевезень. // Тиждень науки-2013: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. 15-19 квіт. 2013 р.. В 4т. Т.2. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. –С
  • Круглікова В.В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності зварювального обладнання. / В.В.Круглікова // Тиждень науки-2011: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В4т. Т.2.–2011. –С. 278-299
  • Круглікова В.В. Конкурентоспроможність продукції на окремих етапах виробничо-економічної системи. / В.В.Круглікова //Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матеріали доповідей учасників четвертої Міжрегіональної науково-практичної конференції, 27-28 травня 2011р., Запоріжжя : ЗНТУ, 2011.- С.158-160