Ви є тут

Головна
  • Круглікова В.В. Збільшення конкурентоспроможності зварних конструкцій шлхом застосування захисних сумішів. [Текст] / В.В.Круглікова, Ю.М.Ткаченко, І.І.Азаров // Науковий вісник ЛНЛУ.-Львів: РВВ НЛТУ України.- 2015.- Вип.21.08 – С. 218-224
  • Круглікова В.В. Збільшення конкурентоспроможності зварних конструкцій шлхом застосування захисних сумішів. [Текст] / В.В.Круглікова, Ю.М.Ткаченко, І.І.Азаров // Нові технології та метеріали.- Запоріжжя: ЗНТУ.- 2014.- Вип.1 – С. 79-81
  • Круглікова В.В. Використання методу розрахунку  інтегрального  показника  конкурентоспроможності зварювального обладнання. [Текст] / В.В.Круглікова, Ю.М.Ткаченко. // Науковий вісник ЛНЛУ.-Львів: РВВ НЛТУ Українеи.- 2011.-  Вип. 21.10 – С. 144-150
  • Круглікова В.В. Підтримка прийняття рішень в рекламі і медіа плануванні. [Текст] / В.В.Круглікова, В.І.Дубровін, К.О.Фандєєва //  Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2011, № 4, Т.1 – С.114-118
  • Круглікова В.В. Розв’язання задачі оцінювання конкурентоспроможності зварювального  обладнання з урахуванням значущості груп критеріїв. [Текст] / В.В.Круглікова, Ю.М.Ткаченко, В.І.Дубровін, К.О.Фандєєва // Науковий вісник ЛНЛУ.-Львів: РВВ НЛТУ Українеи.- 2011.- Вип.21.08 – С. 218-224
  •  Круглікова В.В. Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями інтернет-магазину [Текст] / В.В.Круглікова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. КПУ– Запоріжжя, 2010  № 5. – С. 97-100
  • Круглікова В.В. Метод аналізу ієрархій в підвищенні ефективності рекламної кампанії. [Текст] / В.В.Круглікова, В.І.Дубровін, К.О.Фандєєва // Держава та регіони.Серія: Економіка і підприємництво. КПУ– Запоріжжя, 2010  № 4. – С 87-91