Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Борисенко

Ім'я: Олена

По батькові: Євгенівна

Освіта: вища

  • Запорізький державний технічний університет, Електротехнічний, рік закінчення – 1997, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом –  «електричні апарати», кваліфікація за дипломом – «нженер-електромеханік»
  • Запорізька інженерна академія, Факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 1998, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «економіка підприємства», спеціалізація – «економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «економіст»

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»: «Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства», рік захисту – 2015р., Національний гірничий університет

Наукові інтереси:

  • Ресурсне забезпечення виробничої діяльності підприємства

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць за 2010-2015рр. : 40,   з них – авторських свідоцтв - 1

http://www.zntu.edu.ua/naukovi-praci-ken-docenta-borysenko-oleny-yevgenivny

Borysenko O. Functional model of express diagnostics of management effectiveness of resource providing a production activity of the industrial enterprise: Monographs 5 /   Katowice School of Technology. Part 4. Sustainable development of a company: information aspect. w Kotowicagh:Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej, 2016. – C. 262-274 (448p.)

Участь у конференціях: 

http://www.zntu.edu.ua/tezy-dopovidey-na-konferenciyah-ken-docenta-borysenko-oye

  • Борисенко О.Є.Система експрес-діагностики управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства[Текст] О.Є.Борисенко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.197-199
  • Борисенко О.Є. Ключові показники діагностики ефективності управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства / Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 113-117

Рік початку діяльності в університеті: 1990р..

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: 69063, вул. Жуковського,64
аудиторія (кабінет): а.368
тел.: 061-7698393
e-mail: kaf_economik@ukr.net
URL:
@rambler.ru>

//-->