Ви є тут

Головна

Прізвище: Тіховська

Ім'я: Тетяна

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур: Незалежний посередник національної служби посередництва і примирення Запорізького теріторіального управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

Освіта: вища
  • Криворізький гірничорудний інститут, факультет Технології машинобудування, 1982р, спеціальність металорізальні верстати і інструменти, кваліфікація інженер-механік
  • Міжнародна школа бізнесу, Міжнародний центр приватизації,інвестицій та менеджменту, 2000,спеціалізація фінанси, кваліфікація  економіст

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Моделі і методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки, 2013р., Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

  • Оцінювання наукових проектів в умовах невизначеності

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації): http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/6061

авторські свідоцтва: А.с. 59559 Україна. Стаття «Оцінка проектів: на шляху інноваційного розвитку наукомістких підприємств» /В.В.Корольков, Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 11.02.2016  № 64808, дата реєстрації 05.04.2016

Тіховська Т.М.Розробка адаптивної системи управління наукоємним підприємством. Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / Під ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – Київ: ВД «Стилос», 2014.  Розділ в монографії С. 58 – 65

Всього наукових праць:         ,   з них патентів – 1, розділ в монографій – 4, авторських свідоцтв -5

Участь у конференціях: http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/6072

Тіховська Т.М. Застосування регресійних моделей в економічних розрахунках. [Текст] / Т.М.Тіховська // Моніторінг, моделювання та менеджмент емерджентної  економіки: збірник наукових праць (Черкаси, 26-28 квіт. 2016 р.).– Черкаси: ЧНУ, КНЕУ, ОНЕУ- С.194-197

 

Тиховская Т.Н. Инновационное  развитие наукоємних предприятий: к вопросу о проблемах Запорожского региона [Текст] / Т.Н.Тіховськая Problems and prospects of territories socio-economic development: Conference Proceedings of the 5th Snternational Scientific Conference (Opole,  Poland 14-17 квіт. 2016 р.).– Opole,  Poland : The Academy of Management and Administration in Opole - С.74-76

Рік початку діяльності в університеті:  2005

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: {адреса}
аудиторія  368
тел.: +380(61) 7698393
e-mail: kaf_economik@ukr.net