Ви є тут

Головна

Положення про кафедру електропривода та автоматизації промислових установок

Розпочалась реальна історія кафедри ЕПА восени 1959 року першим набором однієї академічної групи – денне відділення (ливарний факультет) за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок».

Demo

Бурхливий розвиток електротехнічної галузі та електроенергетики в Запорізькому регіоні викликав потребу у відкритті в ЗМІ підготовку інженерів-електриків.

Новостворена кафедра (1961 р.) на той час була потужним навчальним та науковим центром. Через рік поділилася фахівцями та обладнанням із загально-інженерною кафедрою теоретичних основ електротехніки, що тільки-но створювалася. 1967 року зі складу кафедри ЕПА відокремлюється група фахівців на чолі з доц. Титаренком М.В. і відповідною матеріальною базою для створення нової випускової кафедри ЕПП. Нарешті 1974 року кафедра ЕПА стала базою для створення ще однієї випускової кафедри Радіотехніка нового факультету електронної техніки.

У подальшому кафедра ЕПА припинила підготовку фахівців за денною, а з 1977 року – і за безвідривною формами навчання. Кафедра перейшла в розряд загально-інженерних, втратила свій потенціал, висококваліфікованих спеціалістів, особливо з фахових дисциплін.

З 1979 року нового завідувача розпочалося відродження кафедри. За два роки були створені всі передумови для повернення кафедри у розряд випускової. За підтримкою промислових підприємств Запорізького регіону, Мінелектротехпрому СРСР та Мінчермету України в ЗМІ з 1982 поновлюється підготовка інженерів-електроприводників і автоматників першим набором у кількості 50 осіб за денною формою навчання, а потім і за безвідривною. Зростав й удосконалювався поновлений колектив, якому до снаги було виведення кафедри до числа кращих на факультеті.

На тлі таких досягнень перед кафедрою постали і серйозні проблеми.

Demo

Ще остаточно не сформувалася концепція підвищення якості професійної підготовки спеціалістів, не весь викладацький склад був залучений до участі у виконанні науково-дослідних робіт з основного наукового спрямування, не було жодного доктора наук, не поновлялось морально застаріле обладнання, мала місце територіальна роз’єднаність кафедри (її лабораторні приміщення були розташовані на 1-му, 2-му та 3-му поверхах головного корпусу і в 4-му навчальному корпусі).

Переймаючись цими проблемами кафедра ЕПА взяла активну участь у здобутті пайового фінансування проекту будівництва 5-го навчального корпусу Мінелектротехпромом СРСР у розмірі третини загальної його вартості (ця вартість складала один мільйон карбованців, третину фінансувало Мінчормет України, тритину – власне міністерство) і звернулася до ректорату з ініціативою повністю опікуватись будівництвом за умови, що після завершення робіт кафедра ЕПА отримає за власним вибором один з поверхів цього корпусу.

Весь контингент студентів-електроприводників денного відділення за наказом ректора на період будівництва був переведений на вечірню форму навчання. Слід віддати належне співробітникам кафедри і студентам, які вдень самовіддано працювали на будівництві, а ввечері йшли до навчальних аудиторій і лабораторій. З бійців студентських будівельних загонів створювались бригади мулярів, бетонників, теслярів, штукатурів, малярів, які спершу працювали під наглядом майстрів будівельного тресту, а потім, практично увесь період будівництва від нульового циклу до даху п'ятиповерхової будівлі працювали самі: здійснювали весь будмонтаж, допомагали бригадам субпідрядників. Професійних будівельників було лише двоє: виконроб рембудгрупи «машинки» і машиніст баштового крана залізобетонного комбінату.

Після завершення будівництва кафедра ЕПА у 1988 році справляє входини у нові просторі приміщення другого поверху. Радість новосілля посилювалась виконанням робіт з монтажу, налагодження і запуску самого сучасного на той час лабораторного обладнання. В цьому допомогли кафедрі спонсори: колективи об'єднання Мотор-Січ і заводу Перетворювач, ФКБ Електроавтоматика та інші .

З початку нових економічних відносин у державі, передбачаючи тенденції розвитку ринкових відносин, актив кафедри, розбудував стратегію переходу на нові форми господарювання в системі вищої школи, особливо у галузі комп'ютерної та мікропроцесорної техніки. Неодноразово кафедра ЕПА зверталась до ректорату з пропозицією відрядити завідуючого кафедри за кордон з метою підготовки і створення в ЗМІ прибуткової комерційної структури. Врешті-решт, за сприянням проректора Володимира Гонтаренка, таке відрядження до Болгарії відбулося. В результаті напруженої й копіткої роботи з болгарської стороною, з Радою Міністрів УССР, з практично усіма провідними міністерствами та держкомітетами України та з союзним Міністерством зовнішньоекономічної діяльності створили і зареєстрували 1989 року одне з небагатьох (на той час) в СРСР, перше в системі освіти і перше в Запорізькому регіоні спільне з іноземним партнером (ТК НППФ, Софія, Болгарія) підприємство Інтерсистема, генеральним директором якої став завідувач кафедри ЕПА В.І Бондаренко.

Кафедра ЕПА, з одного боку, є випусковою, що здійснює навчальний процес за спеціальністю Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, а з іншого – загально-інженерною, яка працює зі студентами кількох інститутів.

Актуальність та професійна привабливість дисциплін кафедри ЕПА є чинниками широкої репрезентації їх у розділи професійно-орієнтованих дисциплін навчальних планів багатьох спеціальностей ЗНТУ. Основні блоки цих дисциплін: теорія автоматичного керування, електротехніка, промислова електроніка, електроніка та мікросхемотехніка, основи метрології та електричні вимірювання, електроніка і мікропроцесорна техніка, мікропроцесорна техніка, мікропроцесорні пристрої, основи електропривода, електропривод ПТМ, теорія електропривода.

Із середини 70-х років кафедра активно впроваджує в навчальний процес обчислювальну техніку, яку широко використовують у таких компонентах навчання як теоретичні дослідження, лабораторний практикум, практичні заняття, самостійна робота, курсове й дипломне проектування. На цей період припадає і створення на кафедрі ЕПА першого в університеті кафедрального класу обчислювальних машин (на базі АОМ). А із середини 80-х років кафедра активно впроваджує в навчальний процес і мікропроцесорну техніку. На кафедрі ЕПА був створений перший в університеті клас мікропроцесорних контролерів, навчання на яких здійснюють наразі понад десять потоків академічних груп з різних факультетів тільки денного відділення. 1985 року у навчальні плани і робочі програми дисциплін основної спеціальності інтегровані безперервна комп’ютерна і мікропроцесорна підготовки протягом усього терміну навчання.

З метою підвищення якості підготовки студентів та поглиблення міжнародних зв’язків кафедра ЕПА протягом 1997-2003 років щорічно у кількості 4-6 осіб відряджала до Німеччини на піврічне стажування з виплатою стипендії в провідних електротехнічних фірмах кращих студентів-електроприводників. Студенти, що пройшли піврічне стажування в Німеччині (близько 30 осіб), помітно підвищили свій професійний рівень, розширили світогляд, удосконалили знання з іноземних мов. Вони отримували сертифікати міжнародного зразка на право виконання робіт з налагоджування складних мікропроцесорних пристроїв. Більшість з них у подальшому, при працевлаштуванні витримували складні конкурсні випробування престижних вітчизняних або зарубіжних фірм електротехнічного чи комп’ютерного профілю. Вони успішно працюють на відповідальних посадах. Нажаль, брутальне втручання у цей процес приватних напівофіційних фірм з міжнародного обміну студентами унеможливило подальше співробітництво кафедри ЕПА з німецькою стороною.

В останні роки кафедра активно вишукує нові шляхи підвищення якості навчального процесу, запровадження сучасних технологій навчання. Були вивчені й узагальнені останні досягнення у галузі підготовки технічних спеціалістів вищої освіти, зокрема з електромеханіки, особливості технічного переозброєння провідних підприємств регіону (ВАТ Запоріжсталь, ВАТ Мотор-Січ, Запорізький автомобілебудівний завод ), враховані вимоги підприємств-замовників молодих спеціалістів, видані рекомендації докорінних змін навчальних планів щодо фахових і спеціальних дисциплін.

Тепер навчальними планами передбачено викладання низки сучасних фахових дисциплін, таких як Силова електроніка; Дискретна автоматика; Нетрадиційна автоматизація; Основи наукових досліджень в інженерних розрахунках за фахом; Сучасні методи досліджень систем керування електроприводами; Напрямки наукових досліджень у теорії автоматичного керування; Основи наукових досліджень електромеханічних і електричних процесів; Техніка експерименту в системах автоматизації та електроприводів; Спеціальні задачі моделювання електромеханічних систем і електроприводів та інші.

Більшість названих вище дисциплін уведені в зв’язку з переходом на дворівневу систему підготовки технічних спеціалістів.

Зміни навчальних планів забезпечили їх гнучкість, у першу чергу, при визначенні переліку вибіркових дисциплін, що дозволяє при бажанні легко перейти від підготовки спеціалістів широкого профілю до вузькофахових, у відповідності до вимог окремих галузей. Підвищення якості практичної підготовки студентів ускладнюється малим обсягом часу на виробничі практики, тому кафедра вишукує шляхи підвищення ефективності практики спільно з базовими підприємствами металургійної, машинобудівної та електротехнічної галузей з високим рівнем використання сучасних систем автоматизації та керованого електропривода.

 У 2008 році за активним сприянням департаменту автоматизації і електроприводів фірми «Siemens» на кафедрі ЕПА створена комп’ютерна, навчальна, науково-дослідна лабораторія сучасних засобів автоматизації та керованого електропривода «ЗНТУ – Siemens» (перша в регіоні за рівнем технічного оснащення та спектром функціональних можливостей у галузі автоматизації та електромеханічних систем), яка надала можливість здійснювати організацію навчального процесу (у першу чергу спеціальності 8.092203 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод) на новому, як такому що відповідає самим сучасним вимогам практики, рівні з урахуванням як можливостей навчального плану спеціальності, так і специфічних виробничих умов підприємств регіону. Стало реальністю впровадження найсучасніших навчальних технологій, надання студентові теоретичних знань з фахових дисциплін на базі найбільш сучасного обладнання, яке до того ж має тенденцію невпинного удосконалення, здобуття навичок та уміння розробки, програмування та налагоджування сучасних пристроїв автоматизації, здобуття знань, навичок та уміння вирішення задач застосування сучасних пристроїв, розрахунку їх параметрів, складання програм керування, налагодження систем регулювання, здійсненню курсового та дипломного проектування, та багато іншого. Мабуть, найбільшу зацікавленість посеред студентів усіх курсів спеціальності викликають, запроваджені у навчальний процес від бакалаврів до магістрів, інтелектуальні іграшки – конструктори ( у лабораторії їх вісім комплектів ), в які у всьому світі з захопленням грають та влаштовують змагання як діти, так і дорослі.

 Кожний комплект має чотири регульовних електропривода з необхідними давачами та широкий набір конструктивних елементів для складання діючих керованих моделей різних типів машин (кран; колісний, гусеничний, крокуючий транспортний засіб; робот;екзотична істота, наприклад, скорпіон й таке інше). Ці моделі машин реалізують досить складні динамічні стани робочих органів, програмування їх від комп’ютера на Labview, керування – від комп’ютера, а уразі потреби – і від мобільного телефону.

У середині 80-х років на кафедрі остаточно утверджується основне наукове спрямування з розробки і дослідження електромеханічних систем автоматизації та електропривода, яке відповідає профілю фахової підготовки спеціалістів. Зросла кількість прикладних і фундаментальних пошукових робіт, значна частина з яких фінансована держбюджетом, або замовниками . Більшість кафедральних науково-дослідних робіт мають державну реєстрацію і входять до переліку найважливіших програм державного чи галузевого рівнів.

Актуальність, наукова новизна, прикладна користь цих робіт підтверджені численними документами про впровадження, трьома захищеними і однією підготовленою до захисту докторськими дисертаціями, чотирнадцятьма захищеними і двома підготовленими до захисту кандидатськими дисертаціями, трьома науковими монографіями.

Кафедра ЕПА займає в університеті провідні позиції з опублікування в періодичних наукових виданнях результатів своїх досліджень. Протягом останніх п'яти років науковці кафедри щорічно публікують не менше 40 фахових наукових статей,зокрема, в 2007 році опубліковано понад 90 наукових статей,близько 90 з яких у фахових журналах, виступають з доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференціях. Активно залучають до цієї діяльності магістрантів та аспірантів.

Результати наукових розробок працівників кафедри інтенсивно впроваджуються у навчальний процес при вивчені фахових дисциплін, курсовому та дипломному проектуванні. Це такі розробки, як моделювання електромеханічних систем, програмовні мікропроцесорні контролери, частотне керування електроприводами, класична і нетрадиційна автоматизація, різні спеціалізовані електроприводи, тощо. Кафедра уважно слідкує за підвищенням кваліфікації ПВС. Крім традиційного стажування викладачів, створені умови для зростання кадрів вищої кваліфікації. З цією метою відкрита докторантура і аспірантура.

Освітянська і наукова діяльність кафедри неможливі без взаємовигідної співпраці з науково-дослідними організаціями і установами, фірмами і промисловими підприємствами. Тривалий час кафедра співпрацює з Інститутом електродинаміки НАН України з напрямку розробки і дослідження електротехнічних систем з мікропроцесорним керуванням. Довготривалі зв’язки налагоджені з УНДІ силової електроніки Перетворювач, ВАТ Запоріжсталь, заводом Дніпроспецсталь, ВАТ Мотор-Січ, Автомобілебудівним заводом, заводом Перетворювач, фірми Етна, Інфоком, Moeller, Altera, Holit, Електроапаратним заводом, Департаментом автоматизації і електроприводів представництва фірми «Siemens» в Україні, національними Університетами Львівська політехніка і Харківський політехнічний університет, Дніпродзержинський державний технічний університет.

З метою координації цієї взаємодії, подальшого підвищення рівня наукових розробок і підготовки фахівців, наближення їх до потреб і вимог регіонів в 2001 році зареєстрований Запорізький обласний осередок Всеукраїнської асоціації інженерів – електриків. Голова правління – завідувач кафедри ЕПА В.Бондаренко, виконавчий директор – доцент кафедри ЕПА І.Орловський.