Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Електротехнічний факультет

Кафедра електропостачання промислових підприємств

Вже с початку існування кафедри її співробітниками проводились наукові дослідження. За напрямом підвищення надійності та економічності роботи електричних пристроїв в енергетиці та системах електропостачання виконувалися таки роботи:
—        Оптимізація систем електропостачання та ЕТУ з метою енергозбереження та покращення експлуатаційних характеристик
—        Розробка заходів для підвищення ефективності експлуатації й проектування систем електропостачання та ЕТУ
—        Дослідження способів зменшення втрат в струмообмежуючих реакторах і збільшення вимикаючої здатності масляних вимикачів;
—        Підвищення надійності вимикачів для електропостачання дугових сталеплавильних печей;
—        Розробка та дослідження приладів для пошуку землі в колах оперативного постійного струму.
—        Дослідження виникнення перенапруг в мережі 6 кВ власних потреб Запорізької АЕС;
—        Дослідження виникнення перенапруг та розробка заходів з їх обмеження в мережах 6-10 кВ промислових підприємств та в мережах 110-150 кВ.
—        Оцінювання енергетичних і структурних станів розподільних електричних мереж 6-10 кВ і живлячих мереж 150 кВ комбінату "Запоріжсталь"; розробка рекомендацій з підвищення ефективності режимів роботи силових трансформаторів і засобів штучної компенсації реактивної потужності; розробка енергетичних паспортів систем електропостачання трьох виробничих площадок комбінату.
—        Розробка рекомендацій з організації і здійснення передпроектних досліджень у системах електропостачання з метою підвищення якості проектних рішень при реконструкції. На основі запропонованих рекомендацій ДПІ "Укрдіпромез" (Запорізька філія) розробив СТП "Методичні вказівки до організації і проведення передпроектних досліджень у діючих системах електропостачання підприємств чорної металургії".
—        Розробка положень і рекомендацій з оцінювання фактичних енергетичних станів діючих систем електропостачання; на їх основі розроблений Державний стандарт України "Енергозбереження".
Найбільш плодотворним в історії кафедри стали наукові роботи за напрямом  «Використання низькотемпературної плазми для інтенсифікації технологічних процесів»:
—        Дослідження умов виникнення та властивостей об'ємного несамостійного розряду;
—        Розробка плазматронреактора та технології рафінування алюмосилікатних сумішей;
—        Розробка та дослідження процесу іонноплазмової цементації;
—        Розробка та дослідження процесу дифузійного хромування;
—        Розробка технології та обладнання для іонношлікерної обробки;
—        Розробка установки та технології високотемпературної обробки вуглецевих волокон;
—        Розробка установки та технології модифікації поверхні скла;
—        Розробка установок та технології підвищення ефективності згоряння палива на теплових електростанціях.

 • Ніценко, В. В. Підвищення ефективності роботи системи релейного захисту збірних шин: монографія [Текст]/ LambertAcademicPublishing, 2018. – 77 c.
 • Федоша Д. В. Синтез энергоэффективных структур систем цехового электроснабжения радиальной топологии [Текст] : монография / Д.В. Федоша, А.П. Заболотный. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 126с. - ISBN 978-617-529-165-8.
 • Средства эффективного использования электрической энергии [Текст] : монография / Ю. Г. Качан, В. В. Дьяченко, В. В. Кузнецов ; Запорож. гос. инженер. акад. - Запорожье : ЗГИА, 2016. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 149-156. - 300 экз. - ISBN 978-617-685-022-9
 • Современная наука обществу ХХІ века: коллективная монография / П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин, М. И. Коцур, под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь : Логос, 2015. – 280 с. – ISBN 978-5-905519-13-0.
 • АндриенкоП.Д. Механизация, автоматизация, информатизация, телекоммуникация и связь в отраслях производств: коллективная монография / П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин ; [под ред. С. М. Ахметова]. – Новосибирск : Изд-во «СибАК», 2014. – С.156
 • Кулагін Д. О. Проектування систем керування тяговимиелектропередачами моторвагонних.поїздів : монографія/Д. О. Кулагін Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. –С. 154 .
 • Кулагін Д. О. Інформаційні управляючі системи та технології : колективна монографія / Д. О. Кулагін., П. Д. Андрієнко,  [та ін.] – Донецьк : Донбас, 2014. –С. 218 .
 • Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія у 2т. Т.2. / за заг. ред. Савчук Л. М. / Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. – 429 с. – ISBN  978-617-7232-00-0 (повне вид.), ISBN  978-966-97393-9-1 (том 2).
 • Кулагін Д. О. Проектування систем керування тяговими електропередачами моторвагонних поїздів : монографія / Д. О. Кулагін. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 154 c.
 • Метельський В.П. Електричні машини і мікро машини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.П.Метельський//Монографія,  з грифом МОН України, Запоріжжя, ЗНТУ. -2010.- С.660.
 • Попов В. В. Розробка методики визначення втрат у цехових мережах електропостачання / В. В. Попов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.494-495
 • Шрам О. А. Дослідження статичної стійкості  синхронного генератора / О. А. Шрам,І. В. Авдєєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 496-497
 • Дьяченко В. В. Визначення оптимальних перерізів провідників електричної мережі з точки зору мінімуму втрат електричної енергії / В. В. Дьяченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 497-498.
 • Махлін П. В. Дослідження втрат потужності електроенергії в системі електропостачання потужних споживачів  на випрямленому струмі / П. В. Махлін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 499-500.
 • Климко О. М. Про механізм контракції об’ємного несамостійного розряду при атмосферному тиску / О. М. Климко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 500-501.
 • Немикіна О. В. Вплив роботи частотно-регульванного приводу портального крану на живильну мережу / О. В. Немикіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 501-502.
 • Заболотний А. П., Федоша Д. В. Синтез силових розподільчих пунктів в ділянках мережі систем цехового електропостачання радіальної топології / А. П. Заболотний, Д. В. Федоша // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 502-503.
 • Дьяченко В.В. Формирование программы энергосбережения для систем электроснабжения / В.В. Дьяченко // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя, 2015. - №1 – С. 72 - 85.
 • Заболотный А.П. Формирование структуры сельских электрических сетей с возобновляемыми источниками энергии / Заболотный А.П., В.В. Дьяченко, Ю.В. Даус // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15., Т2. – С.185 - 191.
 • Дьяченко В.В. Алгоритм формування енергоефективної електричної мережі промислових підприємств / В.В. Дьяченко // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн.зб. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – Вип. 94. – С. 61 – 67.
 • Дьяченко В.В. Складання переліку енергозберігаючих заходів для систем електропостачання / В.В. Дьяченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харьков, 2015. – №8 – С. 43 – 53.

Сторінки