Ви є тут

Головна

Міністерство освіти миттєво відреагувало на зауваження прем’єра щодо якості підготовки кадрів у сфері ІТ-технологій та "озброєння" молоді конкурентними перевагами

Профільним відомством, на виконання доручення глави уряду, видано лист-рекомендацію щодо покращення якості підготовки фахівців для ІТ-галузі.

Як відомо, Микола Азаров під час засідання уряду, коментуючи результати своєї зустрічі з ректорами провідних вузів, в яких готують фахівців з інформаційних технологій, та керівниками компаній ІТ-галузі зазначив, що молоді люди іноді не володіють елементарними навичками.

Зокрема прем’єр зазначив: "Освіта, яку надають українські вузи, в цілому непогана. Її конкурентність знижується на етапі практичного застосування. І ректори, і бізнесмени розповідали про кричущі випадки, коли молоді люди, маючи буквально геніальні новаторські ідеї, просто втрачають їх, тому ще не мають юридичних і маркетингових знань, не мають підтримки патентних фахівців тощо. Випускники не володіють елементарними навичками проведення переговорів і презентацій, а іноді не володіють англійською мовою".

Разом з тим, Азаров зазначив, що: "Ми здатні "озброїти" нашу молодь конкурентними перевагами, які і для них, і для держави є питанням виживання в неординарно складних економічних умовах. Тільки так вдасться протистояти кризовим явищам".

З метою виправлення ситуації, Міністерство освіти рекомендовало начальникам регіональних управлінь освіти та ректорам, розробити і впровадити у вузах на напрямах з підготовки ІТ-фахівців програми поглибленого вивчення англійської мови з урахуванням обраної спеціальності.

Також міністерством рекомендовано включити до навчальних планів окремі дисципліни "Основи маркетингу" та "Основи патентознавства", покращити правову підготовку ІТ-фахівців шляхом збільшення кількості годин на вивчення відповідних дисциплін юридичного спрямування або їх змістовних модулів.

У Міносвіти зауважили на необхідності перегляду змісту нормативних дисциплін, що викладаються при підготовці фахівців в галузі знань "Інформатика та обчислювальна техніка" відповідно до сучасних досягнень розвитку інформаційних технологій.

Лист профільного відомства також містить рекомендацію про здійснення заходів щодо підвищення рівня практичної підготовки студентів із залученням роботодавців до її організації за рахунок впровадження різних форм стажування студентів у ІТ-компаніях та розроблення і запровадження програм адаптації випускників на виробництві.

Про заходи щодо покращення якості підготовки фахівців для інших галузей економіки профільне міністерство не повідомляє.