Ви є тут

Головна

Кафедра створена 01.09.2016 р.

Завідує кафедрою доктор політичних наук, професор Арабаджиєв Дмитро Юрійович.

Підготовку спеціалістів здійснюють висококваліфіковані науковці і педагоги. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 7 спеціалістів, з них: 2 доктора наук, з них - 1 професор, 1 доцент;  4 кандидати наук, з них – 3 доценти; 1 викладач.

З часу створення колектив кафедри вміло поєднав: класичні академічні традиції освіти і новітні тенденції євроінтеграції навчального процесу; використання сучасних технологій навчання.

Кафедра підтримує активні зв'язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами та організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямками: експертиза та рецензування дисертацій, наукових робіт, участь у конференціях та семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах у  Болгарії, Словенії та Польщі. Студенти кафедри є постійними учасниками студентських наукових конференцій, навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів, політичних студій, мають можливість засвоювати теоретичний матеріал на практиці за кордоном.