Ви є тут

Головна

Підготовка спеціалістів фахового спрямування «Технологія машинобудування» починається з 1932 року, коли у колишньому інституті сільськогосподарського машинобудування (теперішній Запорізький національний технічний університет) була відкрита спеціальність «Верстати, інструменти і механічна обробка металів». У 1944 році інститут сільськогосподарського машинобудування було перейменовано у автомеханічний інститут НКСМ. З цього року починається навчання за спеціальністю «Технологія машинобудування».

Першим завідувачем (з 1932 р.) був доцент Всеволод Петрович Ільяшенко, який продовжував займати цю посаду і в післявоєнні часи.

Надалі в різні роки кафедрою завідували доценти Яковенко Г.Д., Бондар М.П., професор Морозов Л.В. З 1985 р. по 2006 р. кафедрою завідував доцент (з 2000 р. – професор) Яценко В.К. З 2006 року кафедру очолював. професор Внуков Ю.М. З 2017 року завідувач кафедри доцент Дядя С.І. Певний час, у 1996-1997 роках, кафедру очолював професор Богуслаєв В.О. З 1996 по 2004 р. кафедра мала назву «Технологія авіадвигунів та машинобудування».

Наукову школу кафедри започатковано в 30-ті роки, під час реорганізації технікуму в інститут. Саме тоді з'являються перші праці професорсько-викладацького складу інституту з технології машинобудування (в першу чергу сільськогосподарського). Першою помітною науково-дослідною розробкою стало дослідження «Розрахунок комбайнів», проведене під керівництвом доцента В.Я. Каллюса інженерами Ізаксоном, Семешко і Краузе. В 1935 р. виходить і перша наукова монографія зі спеціальності «Конструювання комбайнів», написана В.Я. Каллюсом.

З 1965 р. на кафедрі працює аспірантура, з 1987 р. – постійна, зі спеціальності «Технологія машинобудування». Під керівництвом Бондаря М.П., Морозова Л.В., Яценка В.К. та Богуслаєва В.О. захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук більше 19 осіб. В 2001 р. на вченій раді ЗНТУ зі спец. «Матеріалознавство» захистив дисертацію асп. Рубель О.В. (наук. керівник – проф. Яценко В. К), в 2002 р. – асп. Пухальська Г.В. (наук. керівник – проф. Богуслаєв В.О.) Дисертаційні роботи були пов'язані з підвищенням ресурсу лопаток газотурбінних двигунів. 2009 р. – Лук’яненко О.Л. (наук. керівник – доц. Пухальска Г.В.). 2010 – Патюпкін А.В. (наук. керівник – доц. Грешта В.Л.). 2010 р. – Гончар Н.В (наук. керівник – проф. Внуков Ю.М.). З 2008р. під керівництвом проф. Внукова Ю.М. активно починаються дослідження динаміки процесів різання. На кафедрі створюється лабораторія динамічних досліджень процесів різання. Завдячуючи допомозі колективу АТ «Мотор-Січ», при підтримці його президента Богуслаєва В.О., відремонтовано приміщення лабораторії та оснащено сучасним фрезерним верстатом з ЧПК. Токарний верстат з ЧПК для лабораторії було надано колишнім студентом кафедри, меценатом Богуслаєвим О.В. Актуальність робіт, що виконуються в лабораторії, пов’язана з потребою підвищувати продуктивність та якість виробництва деталей авіаційної промисловості в умовах обробки з вібраціями. За результатами досліджень динамічних процесів при фрезеруванні тонкостінних елементів деталей  захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У 2013р. – Логомінов В.О. (наук. керівник – проф. Внуков Ю.М.), 2016 р. – Гермашев А.І. (наук. керівник – проф. Внуков Ю.М.), 2017 р. – Козлова О.Б. (наук. керівник – доц. Дядя С.І.). Слід відзначити, що проф. Внуков Ю.М. з 1997 р. по 2017 р. займав посаду проректора з наукової роботи. Він є Дійсний член Інженерної Академії наук України та Академії Вищої освіти України. Має почесне звання «Відмінник освіти України» та нагрудний знак «За наукові досягнення», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року за розробку та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва науковоємних виробів машинобудування.

Взагалі на сьогоднішній день вченими кафедри видано більше 15 монографій і опубліковано більш як 600 статей. Отримано більш як 40 авторських свідоцтв, половину яких впроваджено у виробництво. В 1978 р. на кафедрі була відкрита галузева лабораторія Міненерго СРСР, яка вирішувала питання підвищення зносостійкості і довговічності деталей енергетичного обладнання (наук керівник – доц. Яценко В.К). Наукові розробки галузевої лабораторії були запровадженні у виробництво на Запорізькій і Придніпровській ТЕС, на Тюменському турбомеханічному заводі і енергетичних підприємствах Азербайджану. Робота колективу лабораторії, пов'язана з підвищенням ресурсу форсунок для теплових електростанцій, була відзначена медалями ВДНГ СРСР (1985 р.). У грудні 1998 р. дійсним членом Підйомно-транспортної академії наук України був обраний завідувач кафедри, д.т.н. Яценко В.К. В 2000 р. кафедра ТАД і М провела міжнародну конференцію «Нові технології, методи обробки та зміцнення деталей енергетичних установок». З цього часу проведення щорічних науково-практичних всеукраїнських конференцій зі спеціальності стало доброю традицією даного структурного підрозділу ВНЗ. За роки існування кафедри з технології машинобудування кандидатські дисертації захистили 16 осіб.

З 1978 р. кафедра починає підготовку спеціалістів для іноземних держав. Всього за 20 років було підготовлено 108 спеціалістів для 33 країн світу.

З 1986 р. кафедра почала підготовку спеціалістів з технології роботизованого виробництва. Для забезпечення даної спеціальності кафедра на 90 % оновила свою матеріальну базу. Було створено лабораторії САПР, автоматизації, комп'ютерний клас, розроблено науково-методичні посібники загальним обсягом понад 100 друкованих аркушів. На даний момент викладачами кафедри читається більш як 27 лекційних курсів для 2 спеціальностей.

У 1987 р. на базі кафедри і факультету проходила республіканська нарада завідувачів кафедр технології машинобудування.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Двигуни і енергетичні установки літальних апаратів» була розпочата відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 17 лютого 1994 р. та наказу Міністерства і освіти України від 21 березня 1994р. 16 грудня 1998 р. Запорізькому державному технічному університету була видана ліцензія на підготовку фахівців 3-го рівня акредитації по спеціальності «Двигуни і енергетичні установки літальних апаратів». У 1999 році кафедра отримує назву «Технологія авіадвигунів та машинобудування».

У 1996 р. спеціальності «Технологія машинобудування» за наслідками атестації надано вищий (четвертий) рівень акредитації.

У 2000 р. на кафедрі була відкрита спеціальність «Технологія виробництва авіаційних двигунів», обладнано комп'ютерний клас.

У 2004 р. після відокремлення кафедри «Технологія авіаційних двигунів», кафедрі повертають назву «Технології машинобудування»

Студенти, що закінчили університет зі спеціальності «Технології машинобудування», отримують кваліфікацію інженера-механіка і можуть працювати на машинобудівних підприємствах в галузях експлуатації, проектування та виготовлення машин і енергетичних установок, механічного обладнання. До 1989 р. кафедрою підготовлено понад 5500 спеціалістів. За останні п'ятнадцять років кафедра підготувала для народного господарства України понад 800 спеціалістів.

Серед випускників кафедри багато докторів і кандидатів технічних наук: Ведмідовський В.М. (Рига), Григоренко О.І. (Москва), Дєглін Е.І. (Москва), Грушанський О.А. (Київ), Армашев К.Ф. (Дніпропетровськ), Скачков Є.М. (Луганськ), Нестеренко В.К. (Харків), Чабан С.П. (Кишинів), Бардзіловський В.П., Вільчек А.І., Корольов В.В., Яценко В.К. (Запоріжжя).

Випускники кафедри працюють на керівних посадах провідних підприємств регіону та України. Серед них головний технолог ЗМКБ «Прогрес» Кондратюк Е.В., головний інженер ЗМКБ «Прогрес» Подобний О.М., головний механік НВК КП «Іскра» Тришин П.Р. та інші.

Щороку кафедра готує 30-40 фахівців кваліфікації інженер-механік для АТ «Мотор-Січ» та ЗМКБ «Прогрес», які працевлаштовують практично 100% випускників денного відділення. В цьому відношенні дуже показовою є тісна співпраця з АТ «Мотор-Січ», генеральний директор якого, д.т.н., проф. В.О. Богуслаєв є випускником ЗМІ 1965 р. У грудні 1998 р. В.О. Богуслаєв був нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Видатні заслуги В.О. Богуслаєва перед державою відзначені орденом «За заслуги» всіх трьох ступенів, у 2000 р. Указом Президента України Л.Д. Кучми йому присвоєно звання «Герой України».

Кафедра пов'язана з підприємством мережею господарчих договорів. Разом з провідними фахівцями підприємства видано навчальні посібники з «Технології машинобудування» та «Технологічної оснастки».

У 2011 році спеціальність «Технології машинобудування» була акредитована за четвертим рівнем акредитації.

На теперішній час спеціальність «Прикладна механіка», куди тепер входить «Технології машинобудування» разом з ще чотирма спеціалізаціями, має ліцензію на підготовку фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 

Завідувач кафедри – Дядя Сергій Іванович займає цю посаду з листопада 2017 р., кандидат технічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи 32 роки.