Ви є тут

Головна

 

Кафедра «Політологія та право» веде свій родовід з 1973 року, коли із кафедри філософії виділилася кафедра наукового комунізму, яка стала самостійною структурною одиницею Запорізького машинобудівного інституту. За роки існування кафедра тричі змінювала свою назву – кафедра «Теорії соціалізму», кафедра «Політологія, соціологія та право» і, нарешті, в березні 2002 року в зв'язку з реорганізацією вона отримує назву – кафедра «Політологія та право».

Першим завідувачем кафедри була обрана кандидат історичних наук, доцент В.М.Вагіна. Вона разом з доцентами О.І.Кацевал, П.Т.Бугаенко, Л.Г.Федоренко, старшим викладачем Ю.В.Назаренко доклала багато зусиль щодо становлення кафедри, організації освітнього процесу та його навчально-методичного забезпечення.

У різні роки кафедру очолювали кандидати історичних наук, доценти О.І.Кацевал (1978-1983 рр.), Л.Г.Федоренко (1983-1988 рр.), В.Т.Варяник (1988-1995 рр.), М.Д.Ясир (1995-2007 рр.). З лютого 2007 року кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент В.М.Кириченко, який має великий досвід організаційної, виховної та навчально-методичної роботи, понад 20 років пропрацював в органах внутрішніх справ, із них 10 років – на посаді проректора Запорізького юридичного інституту, полковник міліції у відставці та маючи великий досвід організаційної, наукової, навчально-методичної та виховної роботи зумів знайти шляхи розв’язання існуючих на кафедрі науково-педагогічних проблем та поліпшити ії діяльність, про що свідчить значна кількість його заохочень, у тому числі й два ордена «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ і ІІІ ступенів.

Кафедру завжди вирізняло висока стабільність її кадрів, наявність фахової освіти та професійного досвіду. Зараз колектив кафедри налічує 8 осіб, з них 6 – науково-педагогічнихпрацівників ( доц., зав.каф. В.М.Кириченко, проф. В.С.Орлянський, доц. Ю.В.Кириченко, доц. Н.О.Рєзанова, асист. Г.В.Давлєтова, асист. Ю.М.Соколенко) і 2 особи навчально-допоміжного персоналу (ст. лаб. Химич Ж.М. та лаб. Крутильов А.А.).

Запровадження на кафедрі системи підбору, виховання кадрів та підвищення їх кваліфікації сприяє постійному поліпшенню його якісного складу. За час існування кафедри 12 викладачів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (Л.М.Будовська, В.Т.Варяник, О.А.Тарасова, Т.Є.Ніколаєва, Ю.В.Назаренко, О.О.Литвин, М.А.Рудий, В.С.Орлянський, І.С.Рижова, Р.Р.Марутян, М.Д.Ясир, С.Г.Гузенков) і 5 – доктора наук (В.С.Орлянський, О.І.Жорнова, О.І.Жорнова, І.С.Рижова, О.А.Безрукова), а також 15 викладачів отримали вчене звання доцента і один - професора (В.С. Орлянський) За цей час на кафедрі 15 викладачів отримали вчене звання доцент і один (В.С.Орлянський) – професора. Зараз 72% професорсько-викладацького складу кафедри мають наукову ступінь і вчене звання.

У теперішній час викладачі кафедри здійснюють освітній процес на всіх факультетах університету для всіх спеціальностей, викладається 12 навчальних дисциплін, які повністю методично забезпечені, у тому числі власними підручниками та навчальними посібниками.Так, за останні 7 років викладачами кафедри опубліковано близько 300 наукових праць, у тому числі 10 монографій, понад 100 статей у фахових видання МОН України та близько 150 тез міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій, подано до Верховної Ради України 30 пропозицій з оптимізації положень чинної Конституції України.

Підтримуються творчі зв'язки з порідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів України насамперед з Запорізьким національним університетом, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, інститутом ім. В. Сташиса, Класичного приватного університету. Постійно здійснюється виховна робота серед студентів денної форми навчання. Проведена Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Політична реформа: політико-соціальний та правовий аспекти», в якій взяли участь понад 300 студентів з 9 вищих навчальних закладів України.

Колектив кафедри «Політологія та право» докладає значні зусилля щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, роблять усе можливе, щоб завжди бути на рівні вимог сьогодення.