Ви є тут

Головна

Історія кафедри «Транспортні технології» бере свій старт з кінця 60-х – початку 70-х років минулого століття. Засновником кафедри можна вважати тодішнього ректора Запорізького машинобудівного інституту професора П.А. Михайлова. Саме за його ініціативою та підтримки керівників промислових підприємств металургійного комплексу міста, зокрема директора заводу «Дніпроспецсталь» К.С. Єльцова, на базі кафедри економіки виробництва електротехнічного факультету Запорізького машинобудівного інституту була розпочата підготовка інженерів промислового транспорту. Як окремий структурний підрозділ інституту кафедра «Промисловий транспорт» була заснована у 1972 році у складі машинобудівного факультету. Її очолив канд. техн. наук, доцент Іван Павлович Завгородній. До першого складу викладацького колективу увійшли викладачі Г.Ф. Бабушкін, В.П. Пулін, В.І. Підгорний, О.А. Лащених, разом з лаборантом Л.П.Кіндяковою-Бондаренко.

В жовтні 1973 року кафедра «Промисловий транспорт» була введена до складу автомобільного факультету інституту. Декан факультету доцент Б.П. Борисов і його заступник доцент В.Х. Козирев створили всі умови для розвитку спеціальності 1615 «Промисловий транспорт». Під керівництвом канд. техн. наук Г.Ф. Бабушкіна виконуються перші госпрозрахункові науково-дослідні роботи з підвищення ефективності роботи промислового транспорту на заводі «Дніпроспецсталь», ВО «Перетворювач». Перший випуск інженерів промислового транспорту за денною формою навчання відбувся у 1974 році. З метою підготовки кадрів без відриву від виробництва кафедра «Промисловий транспорт» у 1972 році почала підготовку студентів за вечірньою формою навчання і у 1978 році був здійснений перший випуск фахівців.

З 1976 по 1981 роки кафедрою завідує канд. техн. наук доцент Геннадій Федорович Бабушкін, який віддав чимало сил розвитку матеріально-технічної бази кафедри. Багатогранна робота кафедри в ці роки була спрямована на якісну підготовку фахівців для роботи на промисловому транспорті, складських комплексах і терміналах великих підприємств металургійного, машинобудівного та електротехнічного профілю.

Доцент кафедри І.П. Завгородній у складі групи науковців і фахівців транспорту розробив і реалізував проект доставки важковагових негабаритних частин конвертерів на рейковому і безрейковому видах транспорту. За цю роботу під назвою «Розробка та впровадження ефективних методів централізованих перевезень автомобільним транспортом понадгабаритного великовагового устаткування значної одиничної потужності для хімічної та металургійної промисловості (у нероздільному вигляді)» її виконавцям, і в тому числі доценту І.П. Завгородньому, була присуджена державна премія України в галузі науки і техніки за 1979 рік.

В період з 1981 по 1986 роки кафедру промислового транспорту очолює канд. техн. наук, доцент Юрій Іванович Тищенко – талановитий педагог і вихователь студентської молоді. Під його керівництвом проводилась науково-дослідницька робота на Бердянському кабельному заводі. Саме у ці роки захистили кандидатські дисертації майбутні провідні доценти кафедри О.А. Лащених і В.П. Пулін.

На новий якісний рівень кафедра «Промисловий транспорт» виходить в період завідування нею доцентом Іваном Дмитровичем Булавченком. Досвідчений виробничник, проектувальник залізничних транспортних вузлів Сибіру, провідний викладач Новосибірського інституту інженерів залізничного транспорту І.Д. Булавченко прийшов на кафедру в 1977 році, а з 1986 по 1990 роки очолював її колектив. Як талановитий вчений він успішно займається в ці роки досить складними питаннями оптимізації роботи транспортних систем запорізьких заводів «Дніпроспецсталь», «Кремнійполімер», «Титаномагнієвий комбінат». Завдяки наполегливій праці, І.Д. Булавченка обирають до складу координаційного центру з розвитку транспорту м. Запоріжжя і області.

З 1990 по 1994 роки колектив кафедри «Промисловий транспорт» знову очолює доцент Г.Ф. Бабушкін. Під його керівництвом колектив кафедри послідовно спрямував розвиток навчального процесу і науково-дослідної роботи в напрямку становлення спеціальності «Організація перевезень і управління на промисловому транспорті».

У зв’язку з соціально-економічними змінами в Україні і запорізькому промисловому регіоні виникла необхідність посилити підготовку фахівців з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті. Цю роботу керівництво університету доручило канд. техн. наук, доценту Володимиру Петровичу Юдіну, який очолював кафедру з березня 1994 р. по березень 2000 р. Після отримання ліцензії на право підготовки фахівців нової спеціальності, кафедра з 1 вересня 1999 р, змінює свою назву на «Транспортні технології». Крім існуючого наукового напряму з удосконалення організації перевезень і складського господарства в умовах промислових підприємств з’явився напрям з транспортної екології, який очолив член-кореспондент Транспортної академії України, доцент В.П. Юдін. За обома напрямами відкривається разова денна і заочна аспірантура, в якій пройшли підготовку кращі випускники кафедри О.В. Тарасенко, О.Ф. Кузькін, І.М. Райда, С.В. Грицай, С.М. Турпак. Кафедра виконує і впроваджує наукові розробки на замовлення металургійних підприємств міста: металургійного комбінату «Запоріжсталь», електрометалургійного заводу «Дніпроспецсталь», ВАТ «Мотор-Січ», управлінь транспорту і зв’язку та екології Запорізького міськвиконкому.

З березня 2000 року кафедру очолює ректор університету доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України С.Б. Бєліков. Під його керівництвом посилюється комп’ютерна підготовка студентів, розширюється і оснащується новими ПЕОМ кафедральний комп’ютерний клас, оновлюється інтер’єр кафедри, розширюється прийом до аспірантури. В червні 2001 року фахова рада Міносвіти і науки України акредитувала спеціальність 8.100403 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» за ІV-им рівнем. Акредитація спеціальності 8.100403 на ІV-ий рівень з напрямку «Транспортні технології» дало можливість на базі кафедри відкрити нову спеціальність – 7.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху». Перший набір на нову спеціальність був здійснений у 2001 році. В 2003 році підвищили наукову кваліфікацію одразу два викладачі кафедри. Асистент О.Ф. Кузькін захистив кандидатську дисертацію, а доцент Г.Ф. Бабушкін – докторську. В 2004 Г.Ф. Бабушкін в 2004 році отримав диплом доктора технічних наук, атестат професора, і був призначений завідувачем кафедри «Транспортні технології». Кафедра «Транспортні технології» брала активну участь у дослідженні транспортних потоків міста Запоріжжя. Так, у 2004 році співробітники та студенти кафедри досліджували автомобільні транспортні потоки на мостових переходах, що з’єднують правий та лівий береги Дніпра у Запоріжжі. Кафедрою виконано дослідження пасажирських потоків на замовлення Запорізької міської ради та автотранспортних підприємств міста, які займаються пасажирськими перевезеннями, налагоджено співпрацю з ЗАТ «Символ» та ТОВ «Електронкомпроект» в сфері проектування і експлуатації автоматизованих систем управління дорожнім рухом в м. Запоріжжі та розробки сучасних дорожніх контролерів з використанням мікропроцесорної техніки. До науково-дослідної роботи активно залучаються студенти кафедри сумісно з професорсько-викладацьким складом починаючи з другого курсу. Значна робота виконана на кафедрі у 2005-2006 навчальному році. Кафедра врахувала, що в Запорізькому регіоні розташовані великі промислові підприємства: металургійний комбінат «Запоріжсталь», завод «Дніпроспецсталь», ВАТ «МоторСіч», ЗАТ «ЗАЗ», ВАТ «Укрграфіт», ВАТ «Запоріжкокс», КП «Кремнійполімер», завод «Перетворювач» та інші, які у перспективі отримають подальший розвиток, а тому відчуватимуть потребу у фахівцях зі спеціальності «Транспортні системи» зі спеціалізацією «Вантажні перевезення і логістичне управління на транспорті промислових підприємств». Наявність попиту на спеціалістів, інтелектуального потенціалу і матеріально-технічної бази на кафедрі «Транспортні технології», дала можливість у 2005 році отримати ліцензію і розпочати підготовку спеціалістів зі спеціальності 7.100402 «Транспортні системи» у кількості 30 осіб денної форми навчання. У 2006 році С.М. Турпак році захистив кандидатську дисертацію. В цей період підготовлено та видано під грифом Міністерства освіти і науки України навчальний посібник доцентів О.А. Лащених, О.Ф. Кузькіна «Методи і моделі оптимізації транспортних процесів і систем».

В 2006-2007 навчальному році вперше в Україні на базі кафедри «Транспортні технології» ЗНТУ відбувся Всеукраїнський етап всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху».

У 2009 році доцент В.П. Юдін отримав звання академіка Транспортної академії України, а Г.Ф. Бабушкін ­­– звання члена-кореспондента Транспортної академії України.

Визнання вчених кафедри на галузевому рівні втілилось у присвоєння у 2010 році професору кафедри Г.Ф. Бабушкіну звання академіка Транспортної академії України, а доценту кафедри О.Ф. Кузькіну – члена-кореспондента Транспортної академії України.

Один із основних векторів розвитку кафедри – підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. Так, у 2015-му році у Національному транспортному університеті захистив кандидатську дисертацію В.Е. Трушевський, а у 2016-му році науковий ступінь доктора наук отримав С.М. Турпак. В 2018 році захистив докторську дисертацію Р.В. Сущенко. О.О. Острогляд в 2019 році успішно захистила кандидатську дисертацію.

Активна участь колективу кафедри в госпдоговірних науково-дослідних роботах під керівництвом Кузькіна О.Ф. втілилась у захист його докторської дисертації у 2020 році. В 2021 році захистила кандидатську дисертацію Васильєва Л.О.

В цей час підготовка бакалаврів ведеться за двома освітніми програмами «Організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті», «Організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті». Магістри навчаються на двох спеціальностях: «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та «Транспортні технології (на залізничному транспорті)».