Ви є тут

Головна

Факультет соціальних наук був створений після відокремлення від гуманітарно-правового факультету у серпні 2016 року юридичного факультету. Деканом факультету була обрана за конкурсом кандидат філософських наук, доцент Гайворонська Таісія Олексіївна, яка була деканом гуманітарно-правового факультету до його розділення.

В структурі факультету соціальних наук 3 випускових кафедри:

Кафедра психології ( в.о. завідувача  – кандидат педагогічних наук , доцент Коваль Владислав Олександрович);

Кафедра соціальної роботи (в.о.завідувача  – кандидат соціологічних наук , доцент Щербина Сергій Степанович);

Кафедра журналістики (завідувач – доктор філологічних наук, професор Погребна Вікторія Леонідівна).

На факультеті працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають багаторічний науково-педагогічний досвід, серед них – 4 доктора наук, професора, 20 кандидатів наук, доцентів. Викладачі факультету постійно підвищують свій професійний рівень і майстерність шляхом проходження стажування у вищих навчальних закладах України і за кордоном, про що свідчать відповідні дипломи і сертифікати. На кафедрах факультету ведеться науково-дослідна робота, результатами якої є публікації монографій, наукових статей у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях, науково-методичної літератури, захист дисертацій. За 10 років існування кафедр факультету у складі Інституту управління та права ЗНТУ викладачами було захищено 4 докторських і 8 кандидатських дисертацій.

Головною метою діяльності факультету є поєднання гуманітарної освіти з якісною професійною підготовкою, реалізація дуальної системи підготовки фахівців, яка поєднує теоретичну підготовку з практичною. Колектив факультету спрямовує свою діяльність на пошук і відпрацювання нових форм, методів та засобів навчання для забезпечення умов підготовки високопрофесійних, конкурентоспроможних фахівців, здатних активно діяти в умовах ринкової економіки та соціального партнерства.

Кафедра психології готує психологів за освітнім ступенем «бакалавр» і «магістр». Диплом психолога дає можливість випускникам факультету працювати на посаді психолога в соціальній сфері, центрах соціально-психологічної реабілітації, приватних центрах, здійснювати психологічну підтримку у закладах освіти, дитячих центрах, сфері середнього і великого бізнесу, державних і політичних структурах. Випускники також мають можливість обіймати престижні посади у відділах роботи з персоналом, маркетингових відділах на підприємствах, у кадрових та рекламних агенціях, консалтингових компаніях.

Кафедра соціальної роботи готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Соціальна робота», а також магістрів за спеціальністю «Соціальне забезпечення». З 2017 року кафедра здійснюватиме підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Соціологія». Випускники факультету за цими спеціальностями зможуть працювати в органах державної адміністрації та місцевого самоврядування, аналітичних та консультативних центрах, соціологічних службах, маркетингових відділах підприємств різних форм власності, приватних фірмах, рекламних агентствах, засобах масової інформації, центрах зайнятості, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах. У 2016 році на кафедрі соціальної роботи відкрита аспірантура за спеціальністю «Соціальна робота».

Кафедра журналістики готує бакалаврів і магістрів за відповідною спеціальністю. Отриманий випускниками диплом дає можливість працевлаштування у засобах масової інформації, прес-службах, відділах зв’язків з громадськістю, видавництвах, рекламних агенціях. Випускники за освітнім ступенем «магістр» мають можливість працювати викладачем з журналістського фаху в університетах та інших вищих навчальних закладах. Викладачі кафедри журналістики активно співпрацюють зі ЗМІ, зокрема з телевізійними каналами «АЛЕКС», «ТВ-5», «Запоріжжя», а також з редакціями запорізьких газет. Практичні дисципліни, пов’язані з журналістською майстерністю, викладають практикуючи журналісти регіональних мас-медіа, члени Національної Спілки журналістів України. Студентами і викладачами кафедри журналістики випускається навчальна студентська газета «СтудPol». Троє студентів і доцент кафедри журналістики (Пашник О.В.) з серпня 2007 року по травень 2009 року проходили стажування в Технічному університеті (департамент музики і медіа) м. Люлео (Швеція).

Викладачі кафедр спільно зі студентами своїх спеціальностей кожен рік проводять заходи, присвячені професійним святам: Дню психолога, Дню журналіста, Дню працівника соціальної сфери. На базі кафедр факультету проводяться науково-практичні конференції, в яких беруть участь фахівці Запоріжжя та інших міст України і зарубіжжя. У травні 2013 року кафедрою соціальної роботи спільно з ректоратом ЗНТУ була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми старіння: європейські підходи». Кафедра психології, починаючи з 2009 року, щорічно проводить студентську науково-практичну конференцію «Сучасні напрямки практичної психології» спільно з кафедрами психології ЗНУ та КПУ і Центром практичної психології та соціальної роботи АПН України.

Студенти факультету соціальних наук кожен рік беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, олімпіадах, Тижнях науки. Серед студентів факультету є переможці конкурсів різних рівнів. Студенти факультету беруть активну участь у студентському житті університету і різних культурних та інтелектуальних заходах міста, активно займаються волонтерською роботою, беруть участь в роботі з соціально незахищеними верствами населення.

Усі спеціальності факультету соціальних наук є актуальними в сучасному світі, і знання, отримані його випускниками, стануть основою професійного росту фахівця і самореалізації особистості.