Ви є тут

Головна

Електротехнічний факультет – найбільший в університеті (одночасно навчається майже 2000 студентів). Biн організований 1961 року, коли гостро постала проблема нестачі інженерів електротехнічного профілю, яких потребували заводи «Запоріжтрансформатор», «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Перетворювач», «Високовольтної апаратури», «Феросплавний», «Алюмінієвий», «Абразивний», «Коксохімічний», «Електроапаратиний», «Мотор Січ» та інші.

Зростання потужностей промислових підприємств безпосередньо пов'язане з електропостачанням, а це означало: без будівництва Запорізької теплової та атомної електростанцій, другої черги Дніпрогесу не обійтися. Звісно, для цих енерговелетнів були вкрай необхідні інженери-електрики, інженери-електромеханіки.

I не лише для підприємств, а й для обслуговування електричних підстанцій, високовольтних ліній електропередач, електрослужб промислових підприємств. Обслуговування потужних електротехнічних комплексів вимагає висококваліфікованих спеціалістів. Такі фахівці були вкрай необхідні i для праці на ремонтних підприємствах. На інженерів-електромеханіків чекали також і на металургійних, машинобудівних та інших заводах.

Гострішою стала проблема підготовки таких кадрів. Де саме? Звичайно, у «Машинобудівному інституті». Тут створили спеціально електротехнічний факультет. Так почалася його історія. Факультет зростав i розвивався одночасно з підприємствами, для яких готував кадри інженерів.

Тепер на факультеті 7 кафедр, 4 з них профілюючі, випускаючі: «Електропостачання промислових підприємств», «Електричні машини», «Електричні та електронні апарати», «Електропривод та автоматизація промислових установок». Kpiм них, на факультеті – три загально-інженерні кафедри: фізики, теоретичної i загальної електротехніки, іноземних мов. Кафедри готують бакалаврів, спеціалістів, магістрів – за такими спеціальностями: електротехнічні системи електроспоживання, енергетичний менеджмент, електричні машини та апарати, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, електромеханічне обладнання енергоємних виробництв.

Випускаючі кафедри мають свої філії на «Запоріжтрансформатор», «Завод Перетворювач», «Завод високовольтної апаратури», «Дніпрогес», «Дніпроенерго» тощо. Тут викладають лекційні курси i проводять практику спеціалісти цих підприємств з урахуванням потреб конкретного виробництва. А відтак скорочується термін адаптації молодих фахівців на об'єктах праці. Цікаво, що 70-90 відсотків інженерних кадрів підприємств електротехнічного профілю Запорізького регіону – випускники нашого факультету. Керівники заводів, цехів, головні спеціалісти, диспетчери, технологи, конструктори. Варто назвати лише кількох керівників, таких, як голова правління ПАТ «ЗАЗ» М.М. Євдокименко, екс-генеральний директор казенного підприємства «Іскра» І.С. Пресняк, ВАТ «Радіоприлад» О.В. Руденко, директори «Запоріжжяобленерго», директори ПАТ «Запоріжтрансформатор», «Запоріжкран» А.I. Павлов, «ЗАЗ» І.Н. Дергоєр, голова правління ВАТ НДІ «Перетворювач» П.Д. Андрієнко, генеральний директор виробничої фірми «Орнітоф» М.П. Галюк, директор ВАТ «Укрелектромонтаж» М.I. Ласка, начальник цеху мереж i підстанцій ВАТ «Комбінат Запоріжсталь» Б.Б. Кошеленко, заступників генеральних директорів ВАТ «Дніпроспецсталь» О.П. Лютий, ЗЕРЗ А.I. Тутов, BIT Ю.П. Гура i Ю.I. Паук, генеральні конструктори ВАТ «Запоріжтрансформатор» О.М.Бас, ЗВА В.В.Андрющенко, директори виробництва ВАТ «Запоріжтрансформатор» В.К. Ібадулаєв, генеральні директори заводу Супер Гостіщев А.В., Запоріжкабель Мотренко В.О., головний технолог В.М. Ясак, директор МЕЗ В.М. Калоущенко, головний інженер М.В. Сульдін, головні енергетики КП ЗТМК В.М. Криворученко, ВАТ «Укрграфіт» А.В. Тютюнник, заводу кольорових сплавів О.Ю. Ісаєв, скляного заводу О.В. Моргун, ЗАТ “Феро-Трейтінг” А.М. Лисих, заступник директора електротехнічного коледжу Є.П. Іваненко, Ю.Е. Пачколін, директори ВАТ «Енергосервіс» В.Л. Пазюк, «Віват» – С.Ф. Дружко, заступник директора обленергоінспекції О.М. Ткач.

Запорізький peгioн вважають центром сучасної енергетики в Україні, де зосереджена найбільша кількість електростанцій (Дніпрогес, теплова, атомна), які виробляють чверть від yciєї електроенергії країни. Важливу роль у подоланні проблем з енергетики вирішував і вирішує електротехнічний факультет ЗНТУ. Він – найбільший в університеті: тут на семи кафедрах працює 120 викладачів, дві третини з них мають вчені ступені i звання. Це майстри своєї справи: професори П.Д. Андрієнко, Є.М. Потапенко, В.П. Метельський, С.В. Лоскутов, А.В. Єршов, І.А. Орловський, доценти, завідувачі кафедр В.I. Бондаренко, С.Т. Яримбаш, Е.В. Власенко, доценти В.В. Кущ, В.К. Манько, О.М. Андрієнко, I.В. Авдєєв, Л.С. Богачова, А.В. Пирожок, П.В. Махлін, В.Г. Савельєв, Л.Б. Жорняк, С.М. Тиховод, О.М. Климко, О.І. Афанасьєв, Ю.О. Соболь, М.Л. Антонов, Д.С. Яримбаш, А.Є. Казурова, Т.В. Попова. старші викладачі Є.В. Васильєва, В.В. Дьяченко, С.І. Шило, асистенти М.Ю. Залужний, К.І. Чумаков. Своєю творчою працею, сумлінням, ініціативою вони підтримують добрий імідж факультету, усього університету.

Протягом 50 років факультет підготував понад 10 тисяч фахівців електротехнічного профілю, у тому числі понад 700 – для країн Азії, Африки, Латинської Америки.

Гордістю колективу факультету буди і є кращі студенти, серед яких – зараз понад 100 відмінників навчання, крім того, понад 40 почесних відмінників технічного університету. Деканат регулярно проводить зльоти відмінників навчання, де урочисто вшановують кращих з кращих, вручають їм посвідчення.

Відмінники навчання, як правило, беруть активну участь у громадському житті факультету та університету.

Визначною віхою діяльності факультету та університету, в 70-ті роки стала підготовка фахівців широкого профілю. Швидко оснащувався факультет, розширювалась його спеціалізація. За узгодженням з підприємствами на факультеті ввели такі спеціалізації, як розрахунок і конструювання електричних машин та силових трансформаторів; автоматизація загально-промислових установок i технологічних комплексів; електропостачання промислових підприємств, плазмове електрообладнання і системи його електропостачання.

Основною особливістю і пріоритетним завданням факультету були, є і будуть забезпечення нашого регіону висококваліфікованими інженерними кадрами. Тому перелік діючих спеціальностей і підготовка до відкриття нових, враховує насамперед, попит базових промислових підприємстві науково-дослідних інститутів Запорізького регіону.

Для вдосконалення навчального процесу впроваджено безперервну підготовку фахівців з основних дисциплін. Для цього оновлене програмно-методичне забезпечення, навчальні плани методом аналізу матеріалу кожної дисципліни і часу, відведеного на всі форми навчання, створили факультетські та кафедральні комп'ютерні класи, зміцнювали, вдосконалили ділові зв'язки з провідними підприємствами електротехнічного профілю, з випускниками факультету.

Позитивно впливає на навчальний процес і науково-дослідна робота, на кафедрах зростає її інтенсивність. Розроблені комплексні плани із залучення до науково-дослідної діяльності студентів. Цьому сприяє активна участь викладачів у розв'занні проблем, пов'язаних з розвитком народного господарства. Великий обсяг робіт виконується за координаційними планами з урахуванням народногосподарських завдань. Значну частину наукових розробок виконують кафедри на замовлення промислових підприємств, що передбачає створення нових технологій, приладів тощо.

Суттєві зміни відбулись на факультеті наприкінці 80-х – на початку 90-х років, особливо після проголошення незалежності України. У національно-культурному відроджені зростає роль вищої школи. Електротехнічний факультет став одним з найбільших в університеті, з потужною навчально-технічною і виробничою базою.

У навчанні і вихованні студентів позитивно впливає стінні газети з ілюстрованими фотографіями, які виходять регулярно. Щороку факультет проводить у спорткомплексі спортивне свято, у якому беруть участь не лише студенти, а й викладачі кафедр. Протягом п'яти останніх років значно поновилася й зміцніла матеpiально-технічна база факультету. Завдяки провідним підприємств електротехнічного, металургійного та машинобудівного профілів продовжує активно розвиватися спеціальність «Енергетичний менеджмент», а при підтримці ВАТ «Комбінат Запоріжсталь», ВАТ «Дніпроспецсталь», ЗАЛК – спеціальність «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв».

На кожній кафедрі діють комп'ютерні класи, працює і загальнофакультетський клас на 25 робочих місць. Студенти мають можливість не лише здобути практичні навички праці на комп'ютерах, а й готують контрольні, курсовi проекти та роботи, дипломні проекти.

На кожній профілюючій кафедрі факультету є аспірантура, після закінчення якої кращі магістри успішно захищають кандидатські дисертації і поповнюють викладацький склад.

Щороку не менше 200 фахівців-випускників факультету приходять працювати на електротехнічні, металургійні і машинобудівні підприємства. Вони примножують добрі справи трудового колективу, свого факультету, свого університету.