Ви є тут

Головна

Прізвище: Андрющенко

Ім'я: Ірина

По батькові: Євгеніївна

 

Посада: Доктор економічних наук кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-7421-2231

Обліковий запис науковця (Publons/Web of Science ResearcherID): AAN-4088-2020

 

Обліковий запис науковця (Scopus): 57215421064

 

 

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, Механіко-технологічний, 1988, спеціальність за дипломом –  «Обладнання і технологія зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «Інженер-механік»
 • Запорізька державна інженерна академія, Факультет економіки та управління, 2000, спеціальність за дипломом - «Економіка підприємств», кваліфікація за дипломом «Економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»:
  «Управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу», рік захисту – 2011, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» м. Маріуполь

Наукові інтереси:

 • аналіз інвестиційних об’єктів, оцінка їх інвестиційної привабливості та визначення зони господарювання; 
 • прогнозування фінансових планів  з використанням перспективних фінансових інструментів для забезпечення сталого розвитку підприємств; 
 • використання стратегії і тактики  фінансового менеджменту для забезпечення фінансової безпеки держави під час фінансових криз.

Дисципліни, які викладає:

 • Фінансовий менеджмент;
 • Фінансовий контролінг у сфері бізнесу;
 • Фінансова стратегія підприємств;
 • Фінансовий менеджмент у банку;
 • Фінансовий контролінг

Основні наукові роботи (публікації):

2018 рік 
 1. Андрющенко І. Є. Проблеми стратегічного планування на підприємстві / І. Є. Андрющенко, В. І. Колєснік // Сталий розвиток України. - № 2(39), 2018. – С. 64-72.
 2. Iryna Ye. Andryushchenko. Information policy of the enterprise as a factor of ensuring competitiveness / Iryna Ye. Andryushchenko, Elvir M. Akhmetshin, Alexey V. Tolmachev, Tatiana E. Nikolaeva // Journal of Advanced Research in Law and Economics Vol 9 No 8 (2018): JARLE Volume IX Issue 6(36) Fall 2018 8(38) Winter 2018 Scopus
 3. Iryna Ye. Andryushchenko. Technological stratification of the large business enterprises’ development/ Iryna Ye. Andryushchenko, Elvir M. Akhmetshin, Diana I. Stepanova, Hafis A. Hajiyev, Olga M. Lizina// Journal of Advanced Research in Law and Economics Vol 9 No 6 (2018): JARLE Volume IX Issue 8(38) Winter 2018 2018 Scopus.
 4. Iryna Ye. Andryushchenko. Agricultural guarantee fund as a method of risk insurance of bank crediting of agro-industrial complex enterprises in Ukraine / Iryna Ye. Andryushchenko, Yatsenko O.,Yatsenko V.// Scientific journal EUROPEAN COOPERATION. – Warsaw, Poland Vol. 2(42)2019.–7-18р.[Електронний ресурс] - Режим доступу: https://european-cooperation.eu/index.php/EC/article/view/37/29.
2017 рік 
 1. Андрющенко І. Є. Фактори формування життєздатності з позиції функціонування та розвитку промислових підприємств/ Андрющенко І. Є. // електроний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» - 2017. - № 4 – Режим доступу :http://www.marketinfr.od.ua/journals/2017/4_2017_ukr/1.pdf
 2. Андрющенко І. Є. Прогнозування рівня життєздатності промислових іпдприємств / І. Є. Андрющенко : науково-практичний журнал «Економіка та держава» № 2, лютий 2017 р. - Київ. – С. 28-31. Вкл. До наук.бази: Index Copernicus, SIS, Google Scholar
 3. Андрющенко І. Є. Оптимальна стратегія розвитку життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka.com.ua
 4. Андрющенко І. Є. Практична реалізація методологічного підходу щодо оцінювання життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Інвестиції: практика та досвід – 2017. – № 3 – С. 38-41.
 5. Андрющенко І. Є. Аналіз показників вмотивованості промислових підприємств України / І. Є. Андрющенко // Науковий журнал « Бізнес Інформ» №1 (468), НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузниця. – 2017. – С. 101-107.
 6. Андрющенко І. Є. Обґрунтування сценаріїв розвитку життєздатності промислових підприємств / І.Є. Андрющенко / Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978- 83-62683-96-3; pp.348, illus., tabs., bibls.
2016 рік 
 1. Андрющенко І. Є. Концептуальна модель забезпечення життєздатності промислового підприємства / Андрющенко І. Є. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності:Збірник наукових праць. - Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ», 2016.- Вип.14. - С. 219-225.
 2. Андрющенко І. Є. Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України / І. Є. Андрющенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : збірник наукових праць. - Вип. 23. Ч 1.- Одеса. - С. 86-90.
 3. Андрющенко І. Є. Сучасні тенденції показників надійності функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // електронне наукове фахове видання Економіка та суспільство – 2016.- № 7.- Мукачівський державний університет. - С.181-188.
 4. Андрющенко І. Є. Теоретико-методологічні засади життєздатності суб’єкта господарювання / І. Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2016, № 4-5. - С. 37-42.
 5. Андрющенко І. Є. Оцінювання живучості машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Інтелект XXI. – Національний університет харчових технологій ГО «Інститут проблем конкуренції»: Київ. - №6, 2016. – С. 198-208.
 6. Андрющенко І. Є. Аналіз показників стійкості функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка – 2016 - № 12. – Режим доступу до журналу : http//www.economy.nayka.com.ua
 7. Андрющенко І. Є. Науково-методологічний підхід оцінювання життєздатності машинобудівного підприємства / І.Є. Андрющенко / Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 3. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 348 р.

2019 рік

 1. Андрющенко І. Є. Проектне фінансування як інструмент інвестиційної діяльності підприємства / І.Є. Андрющенко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Андрющенко І. Є. Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко, А. В. Тімченко// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

2018 рік 

 1. Андрющенко І. Є. Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

2016 рік 

 1. Андрющенко І. Є. Семантичні характеристики понять "здатність" і "життєздатність"/ І. Є. Андрющенко // Актуальные научные исследования в современном мире: XVII Междунар. Научн. Конф., 26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий // Сб. научных трудов – Переяслав – Хмельницкий , 2016. – Вып. 9 (17),ч. 5 – С. 44-46.
 2. Андрющенко І. Є. Взаємозв’язок між економічними теоріями та теорією життєздатності суб’єкта господарювання / І. Є. Андрющенко // Материалы за 12-а международна научна практична конференция, «Послдените постижения на европейска та наука – 2016», Том 3. Икономика. - София. - «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 79-82.

2015 рік 

 1. Андрющенко І. Є. Сутність «життєздатності підприємств» як економічної категорії / І. Є. Андрющенко // Materialy XI mezinarodni vedecko- prakticka onference «Veda a vznik – 2015» - Dil 3.Ekonomicke vedy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 26-28.

Рік початку діяльності в університеті: 2001.

Мови спілкування: українська, англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: irinaahtc@gmail.com
URL: