Ви є тут

Головна

Прізвище: Тонкіх
Ім'я: Ірина
По батькові: Юріївна

Посада: доцент кафедри журналістики
Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук
Освіта: вища
Запорізький національний університет, рік закінчення – 2001, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Російська мова та література», кваліфікація за дипломом – «викладач російської мови та літератури, викладач української мови та літератури».

Дисертації:

 1. Кандидатська дисертація: зі спеціальності 10.01.02 – російська література.
  «Трансформація традиційних сюжетів та образів у драматургії М. Цвєтаєвої», рік захисту – 2010, Херсонський державний університет.

Наукові інтереси: інтернет-журналістика, журналістська етика, реклама і зв’язки з громадськістю.

Дисципліни, які викладає:

 • «Журналістська етика»;
 • «Реклама і медіавиробництво»;
 • «Піар і медіавиробництво»;
 • «Спеціалізація. Інтернет-журналістика»;
 • «Інтернет-виробництво (контент, продукт, промоція)»;
 • «Кросмедіа»;
 • «Етика ділового спілкування (спічрайтинг)».

Профіль у наукометричних базах:

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4790-5416
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=H6P8rqMAAAAJ&hl=uk

Основні наукові публікації: 

 1. Тонкіх І.Ю. Критерії якості контенту інтернет-медіа. Обрії друкарства: Науковий журнал. 2018. №1 (6). С. 209–217.
 2. Тонкіх І.Ю., Полєжаєв Ю.Г. Комунікативні стратегії на сайтах зарубіжних тревел-видань. Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика: колективна монографія / За ред. О.Ю. Поди. Дніпро: Ліра, 2018. С. 194–204.
 3. Тонкіх І.Ю. Види «сміттєвого» трафіку в інтерактивних сервісах інтернет-медіа. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9-10 квітня 2018 р. Дніпро : ЛІРА,  2018. С. 189–192.
 4. Тонкіх І.Ю. Перспективи використання YouTube-каналів у журналістській діяльності. Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова школа Романа Іванченка», 25 жовтня 2019 р. Київ: Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2019. С. 82–86.
 5. Тонкіх І.Ю. Види візуального контенту у лонгрідах в інтернет-медіа. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 226230.
 6. Тонкіх І.Ю. Жанрово-тематичні особливості лонгридів в інтернет-медіа. Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 137–140.
 7. Тонкіх І. Ю. Особливості функціонування публічних Telegram-каналів як кросмедійної платформи. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2021. №4 (48). С. 47–54
 8. Тонкіх І.Ю. Професійно-етичні аспекти функціонування новинних Telegram-каналів. Актуальні проблеми соціальних комунікацій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 12–13 листопада 2021 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. С. 57–59.
 9. Тонкіх І.Ю. Особливості поширення новин у кросмедіа. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1746–1748.
 10. Тонкіх І.Ю. Специфіка адаптації журналістського контенту для різних кросмедійних платформ. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол. В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 190–193.
 11. Тонкіх І.Ю. Особливості поширення новин у телеграм-каналах під час війни: професійно-етичний аспект. Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Полтава, 6-7 жовтня 2022 р.) / за ред. С.В. Семенко. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2022. №8. С. 94–97.
 12. Тонкіх І.Ю. Роль публічних телеграм-каналів у розвитку громадянської журналістики в Україні. Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2022 р. Київ – Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. С. 25–29.
 13. Тонкіх І.Ю. Роль кросмедіа у процесах інформаційної технологізації суспільства [Текст] / І.Ю. Тонкіх // Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28–29 квітня 2023 р. –Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 81–85.
 14. Тонкіх І.Ю. Трансформація функцій новинних телеграм-каналів під час війни [Текст] / І.Ю. Тонкіх // Communications and Communicative Technologies. – 2023. – Вип. 23. – С. 87–96.
 15. Тонкіх І.Ю.Специфіка формування новинного контенту журналістських телеграм-каналів в умовах воєнного стану. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2023. №2 (54). С. 56–64.
 16. Tonkikh, I. Yu Contemporary platforms of citizen journalism: functional peculiarities and vectors of development / I. Yu. Tonkikh // International scientific conference «The European development trends in journalism, PR, media and communication»: conference proceedings (September 6–7, 2023, Wloclawek, the Republic of Poland). Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. Р. 40–43.
 17. Tonkikh I. Yu. Opinion Leaders of Ukrainian Social Media: Changes in Audience Priorities during War Time / I. Yu. Tonkikh //  Interaction between PR and advertising specialists and journalists under modern conditions (December 6–7, 2023. Częstochowa, the Republic of Poland). Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. Р. 27–31.

Методичні розробки:

 1. Тонкіх І. Ю. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті: навчальний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності: 061 – «Журналістика». Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 130 с.
 2. Тонкіх І. Ю. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Реклама і зв’язки з громадськістю» для студентів ІV курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 061 – «Журналістика». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 38 с.
 3. Тонкіх І.Ю. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Журналістська етика» для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: І. Ю. Тонкіх.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 42 с.
 4. Тонкіх І. Ю. Методичні рекомендації з дисципліни «Кросмедіа» для студентів 1 курсу магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: І.Ю. Тонкіх. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022. 42 с.
 5. Тонкіх І. Ю. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Спічрайтинг» для студентів I курсу магістратури, денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: І.Ю. Тонкіх. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 42 с.
 6. Тонкіх І. Ю. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Тенденції розвитку інтернет-журналістики» для студентів 4 курсу, денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укладач: І.Ю. Тонкіх. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. 46 с.

   Участь у конференціях: 

2016

 1. Особливості мультимедійного контенту інтернет-версії «Радіо Свобода» // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі», 3-4 березня 2016 р. – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016 р.
 2. Особливості висвітлення спортивної тематики в інтернет-ЗМІ // Щорічна науково-практична конференція викладачів і студентів ЗНТУ. – Запоріжжя, 18-21 квітня 2016 р.
 3. Види мультимедійних форматів на сайтах українських інтернет-ЗМІ // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку». – Вінниця, 12-13 жовтня 2016 р.

2017

 1. Особливості використання мультимедіа на сайтах запорізьких інтернет-ЗМІ // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» (5-6 квітня 2017 р.). – запоріжжя ЗНУ, 2017. 
 2. Функції візуального контенту у журналістському блозі //  Тиждень науки-2107:  Наукова-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ (18-21 квітня 2017 р.). – Запоріжжя ЗНТУ, 2017.
 3. Завдання та функції прв'ю у журналістських публікаціях в інтерент-виданнях // Інноваційний розвиток тисячоліття: Міжнародна науково-практична конференція (21-22 квітня 2017 р.). – Ужгород, 2017.
 4. Критерії якості контенту інтернет-ЗМІ // Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченко» (27 жавтня 2017 р.). – Київ: Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017.

2018

 1. Види «сміттєвого» трафіку в інтерактивних сервісах інтернет-медіа // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комуніфкаційному дискурсі» (9-10 квітня 2018 р.). – Запоріжжя ЗНТУ, 2018.
 2. Види візуального контенту в інтерент-медіа // Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковчів, молодих учених, аспіратнів, студентів ЗНТУ (16-20 квітня 2018 р.). – Запоріжжя ЗНТУ 2018.
 3. Особливості функціонування інтерактивних сервісів Інтернет-медіа: морально-етичний аспект // IV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, філологія, медіаосвіта», 4-5 жовтня 2018 р. − Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
 4. Концепты времени и пространства в творчестве М. Цветаевой периода эмиграции // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 11–12 жовтня 2018 р. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018.

2019

 1. Стратегії формування іміджу українських телеведучих у соціальних мережах // Міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня, 2019 р. – Київ: ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики», 2019 р.
 2. Особливості функціонування жанру інтерв’ю на журналістських  Youtube-каналах // Щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15-19 квітня 2019 р. – Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, 2019.
 3. Трансформація жанру інтерв’ю у сучасних інтернет-медіа та у журналістських блогах // Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10-13 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2019.
 4. Коментарі як форма інтерактивної комунікації в інтернет-медіа: морально-етичний аспект функціонування // Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша», 19-21 вересня 2019 р. - Суми : Сумський державний університет, 2019.
 5. Громадянська журналiстика як чинник становлення iнформацiйногосуспiльства в Українi // XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3-4 жовтня 2019 р. - м. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019.
 6. Перспективи використання YouTube-каналів у журналістській діяльності // VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка», 25 жовтня 2019 р. – м. Київ: Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2019.
 7. Youtube-канали журналістів як форма впливу на громадську думку // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 14 листопада 2019 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. 

 2020

 1. Жанрово-тематичні особливості лонгрідів в інтернет-медіа // Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2020» (13-17 квітня 2020 р.) – Запоріжжя, Національний університет «Запорізька політехніка», 2020.
 2. Види візуального контенту у лонгрідах в інтернет-медіа // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 3. Особливості функціонування Telegram-каналів журналістів: морально-етичний аспект // V Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» (8-9 жовтня 2020 р.). – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2020.
 4. Особливості міфологізації козацтва в публіцистичному метатексті запорізьких інтернет-медіа // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (8–11 жовтня 2020 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020.

2021

 1. Способи активізації читачів у журналістських Телеграм-каналах // Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2021» (19-23 квітня 2021 р.). Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 2. Види мультимедійного контенту у журналістських Телеграм-каналах // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 28 квітня 2021 р.) Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 3. Месенджер «Telegram» як сучасна платформа кросмедійної журналістики // ХХІX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «Наука і вища освіта» (10 листопада 2021 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021.
 4. Особливості функціонування регіональних новинних Telegram-каналів // Всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання» (11-12 листопада 2021 р.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021.
 5. Професійно-етичні аспекти функціонування новинних Telegram-каналів // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» (12–13 листопада 2021 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021.

2022

 1. Особливості поширення новин у кросмедіа // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022» (18–22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 2. Громадянська журналістика як фактор становлення національної ідентичності // XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності» (6 жовтня 2022 р.). Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 3. Особливості поширення новин у Telegram-каналах під час війни: професійно-етичний аспект // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи» (6-7 жовтня 2022 р.). Полтава: Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2022.
 4. Специфіка адаптації журналістського контенту для різних кросмедійних платформ // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (2 листопада 2022 р.). Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 5. Роль публічних телеграм-каналів у розвитку громадянської журналістики в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки» (11-12 листопада 2022 р.) Київ: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2022.
 6. Особливості інтерпретації української історії на ютуб-каналі письменника і журналіста Олега Криштопи «Історія для дорослих» // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (17–18 листопада 2022 р.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2022.

2023

 1. Способи активізації аудиторії в телеграм-каналах «Суспільне Новини», «УП. Стрічка» та «Радіо Свобода» // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2023» (24-28 квітня 2023 р.). Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2023.
 2. Роль кросмедіа у процесах інформаційної технологізації суспільства // Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика» (28–29 квітня 2023 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2023.
 3. Трансформація функцій новинних телеграм-каналів під час війни // Міжнародна наукова конференція «Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи» (16–17 травня 2023 р.). Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації
Бердянський державний педагогічний університет, кафедра соціальних комунікацій, за темою «Викладання дисциплін «Журналістська етика», «Інтернет-журналістика», «Реклама і зв’язки з громадськістю» з 26.11.2018 р. до 26.05.2019 р.
Наказ № 202/06 від 26 листопада 2018 р.
Посвідчення № 23/02-19
Підвищення кваліфікації
У 2023 р. закінчила магістратуру у «Класичному приватному університеті» за освітньою програмою «Медіакомунікації» та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти «Магістр», галузь знань «Журналістика», спеціальність «Журналістика», професійна кваліфікація «Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій, прес-секретар (речник)» (Диплом М23 №015509, виданий 28 лютого 2023 р.).

Відзнаки і нагороди

 • Почесна грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району (наказ №23-М від 21.02.2013);
 • Почесна грамота Департамента освіти і науки Запорізької міської ради (наказ ДОН ЗМР від 13.06.2023 р. № 296 к/тр).

 

 

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2008
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики