Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є отримання фундаментальних знань у галузі конструювання інтегрованих середовищ розробки та практичних навичок у галузі реалізації компонентів інтегрованих середовищ розробки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • принципи побудови основних компонентів інтегрованих середовищ розробки;
 • алгоритми виконання синтаксичного аналізу;
 • алгоритми виконання лексичного аналізу;
 • алгоритми виконання семантичного аналізу;
 • алгоритми генерації коду;
 • прийоми виконання оптимізації коду;
 • принципи відлагодження програмного забезпечення;
 • алгоритми представлення структури коду для візуалізації.

вміти:

 • використовувати та реалізовувати основні алгоритми, пов’язані з аналізом коду в інтегрованих середовищах розробки;
 • застосовувати алгоритми парсингу та генерації коду на практиці;
 • оптимізовувати програмний код.