Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни

Метою курсу є отримання студентами знань з різних видів сучасної підприємницької діяльності з використанням Internet, з технічними та програмними засобами реалізації інформаційних процесів.

Завдання вивчення дисципліни:

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

Мати уявлення про:

 • поняття: технологія, інформаційна технологія, інтернет - технологія;
 • принципи роботи мережі Інтернет;
 • технології пошуку, передавання та отримання інформації в мережі Інтернет.

Знати:

 • основні особливості комерційної діяльності в Internet;
 • класифікацію комп’ютерних мереж;
 • Інтернет-ресурси для створення Web-застосунків.

Вміти:

 • здійснювати пошук, передавання інформації за допомогою мережевих технологій;
 • здійснювати проектування інтернет-ресурсів, враховуючи вимоги бізнес логіки, навантажувальної ефективності та безпеки;
 • вміти залучати відвідувачів інтернет-ресурсів з різних джерел; здійснювати залучення трафіку на інтернет-ресурс, використовуючи комерційні та некомерційні джерела;
 • визначити основні метрики ефективності роботи інтернет-ресурсу з точки зору бізнес логіки; організувати заходи з оптимізації інтернет-ресурсу для поліпшення певних метрик;
 • здійснювати збір даних про дії користувача і наочне відображення цих даних в репорт з метою оптимізації існуючої бізнес логіки;
 • створювати зручний інтерфейс для ефективного використання інтернет-ресурсу відвідувачами;
 • організовувати інтернет-ресурси, враховуючи сучасні вимоги до інтернет безпеки та безпеки даних користувача.