Ви є тут

Головна

Мета - вивчення студентами теоретичних та практичних засад побудови і методології розробки систем автоматизації проектування (САПР); знайомство з сучасними САПР, що використовуються в радіотехнічній та машинобудівній галузях промисловості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • ідеологію побудови САПР, проблеми і принципи проектування САПР;
  • структуру, види забезпечення САПР;
  • особливості використання САПР при проектуванні виробів в радіоелектроніці та машинобудуванні;

вміти:

  • виконувати аналіз предметної області і обгрунтовувати доцільність придбання або розробки САПР;
  • проектувати структурні та функціональні схеми САПР;
  • здійснювати вибір типових та розробку прикладних видів всіх компонентів САПР, організовувати “діалог” в САПР;
  • працювати з підсистемами схемотехнічного, конструкторського, технологічного проектування, що використовуються підприємствами регіону;
  • обирати програмну та апаратну платформу САПР для вирішення задач підприємства;
  • настроювати інтерфейс користувача САПР;
  • виконувати аналіз та синтез технічних об‘єктів при автоматизованому проектуванні (АП).