Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є отримання фундаментальних знань у галузі керування ризиками з метою використання їх у процесі розроблення програмного забезпечення та практичне використання отриманих знань та вмінь у процесі розв’язання прикладних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • методи управління ризиками;
  • етапи управління ризиками;
  • особливості основних парадигм програмування;
  • принципи компонентно-орієнтованого програмування;
  • принципи прототипного програмування;
  • моделі компонентного програмного забезпечення.

вміти:

  • аналізувати об’єкти на наявність ризиків;
  • керувати процесом розроблення програмного забезпечення з метою систематичного зменшення ризиків;
  • розробляти програмне забезпечення у складі команди;
  • оптимізувати програмний код для повторного використання.