Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Івахненко

Ім'я: Євген

По батькові: Іванович

 

Посада: доцент кафедри МіТЛВ, заступник декана факультету

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0210-2575

Обліковий запис науковця (Scopus): 6602111495

Обліковий запис науковця (Publon / Web of Science ResearcherID): 30183534

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=Q5XmHMEAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, 1982 р., спеціальність за дипломом – «Машини і технологія ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство в машинобудуванні (промисловість)»: «Розробка і впровадження корозійно-зносостійких сплавів для деталей гірничо-металургійного обладнання», рік захисту – 1994, Запорізький машинобудівний інститут

Наукові інтереси:

 • Дослідження питань зносо-жаростійкості металів.
 • Дослідження питань зносо-кислотностійкості металів.
 • Легування та модифікування складнолегованих сплавів.
 • Розробка нових і удосконалення існуючих методик  контроля  якості металів.
 • Дослідження металургійних факторів та факторів зовнішньої дії на властивості та якість металу.
 • Автоматизація та механізація процесів у ливарному виробництві.

Дисципліни, які викладає:

 • Контроль якості в ливарному виробництві
 • Аналіз і випробування металів
 • Художня обробка, збирання та реставрація художніх виробів
 • Історія розвитку малювання, ліпки та виробів із металу
 • Проектування і виробництво оснастки ливарних цехів
 • Теорія лиття та плавка дорогоцінних, кольорових металів і сплавів 

Основні наукові роботи (публікації):

 • Івахненко, Є.І. Вплив  вібрації на структурні  елементи високолегованих сплавів [Електронний ресурс] / Є.І. Івахненко, О.В. Майстренко // Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – C.34-35.
 • Івахненко, Є.І. Вплив модифікування на властивості зносожаростійких сплавів для деталей гірничозбагачувального обладнання [Електронний ресурс] / Є.І. Івахненко, Є.Р. Бехтер // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол. :В. В. Наумик(відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – C. 260-262.
 • Івахненко Є.І., Парахнєвич Є.М. Аналіз впливу металургійних факторів та модифікування на властивості висококремнистих сплавів заліза: Зб. наукових праць за матеріалами XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2021» (18 – 20 травня 2021 р., м. Запоріжжя) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя, ФОП Мокшанов В.В. – С. 156-158.
 • Парахнєвич Є.М., Івахненко Є.І. Електрошлаковий метод відновлення деталей електровозів: Зб. наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія 2020» (8 – 10 вересня 2020 р., м. Запоріжжя) / Під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя, ФОП Мокшанов В.В. – С. 113-114.
 • Ivakhnenko  E.I., Tatarchuk T.V., Hunchenko A.S. Investigation of  the  influence of  alloying on wear- resistant  alloys for aluminium angle furnacin  furnaces.// Global science and  education in the modern realities. Conference  proceedings. Washington, Seetl. USA. August 26-27.    2020. P. 34-37.
 • Ивахненко Е.И. Изнашивание деталей, работающих при высоких температурах и методы повышения их износостойкости / Е.И. Ивахненко , В.В. Лунев  // Износостойкие сплавы, восстановление и упрочнение деталей машин. Под  ред. Попова В.С. Запорожье. 2006. –С.198-206.
 • Ивахненко Е.И., Федьков В.А., Федьков Г.А. Повышение стойкости литых деталей горно-металлургической промышленности. / Литейное производство.№ 10. - М.: Металлургия. 1992.С.13-14.
 • Федьков В.А., Ивахненко Е.И., Федьков Г.А. Лабораторная установка для ускоренных испытаний износостойких сплавов при высоких и низких температурах. /Заводская лаборатория,  - М.: Металлургия. 1992. Т.58, №12, С. 55-56.
 • Ивахненко Е.И., Осаул Л.П., Осаул О.И. Влияние металлургических факторов на свойства высококремнистых сплавов железа. / Е.И.Ивахненко, Л.П. Осаул, А.И.Осаул //  Повышение износостойкости и долглвечности деталей машин и оборудования. Под ред. Брыкова Н.Н., - К.: УМК  ВО, 1989.  С. 122- 126..
Участь у конференціях:
 • Вузівська щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2023», Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 24-28 квітня 2023
 • Вузівська щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2022», Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 18-22 квітня 2022
 • ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗНТУ, 07–08 жовтня 2021
 • XVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Литво. Металургія 2021», 18 – 20 травня 2021 р.,
 • Вузівська щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2020», Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020.
 • ХV Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗНТУ, 11–12 жовтня 2018.
 • ХIV Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗНТУ, 6–9 жовтня 2015.
 • ХI Міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Х Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.
 • Международная научно-техническая конференция «Повышение качества и экономичности литейных процессов», Одесса: ОГПУ, 2000. IХ Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗДТУ, 2000.

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота Запорізької обласної ради, 2019 р.
 • Відзнака «За бездоганну працю» II ступеня, 2018 р.
 • Відзнака «За бездоганну працю» III ступеня, 2011 р.
 • Грамота Верховної Ради України, 2010 р.
 • Грамота обласної державної адміністрації, 2009 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1977.

Мови спілкування: українська

Підвищення кваліфікації (стажування): Сертифікат № 415 від 17.01.2021 р. про підвищення кваліфікації на кафедрі «Фізика» за темою «Ознайомлення з основами сучасної теорії магнетизму у контексті дослідження фізичних властивостей металів. Підвищення професійної кваліфікації щодо можливостей використання провихрових струмів при розробці методик контролю якості металів» в період з 18.10.2021 р. по 17.12.2021 р., обсягом 180 годин / 6 кредитів в Національному університеті «Запорізька політехніка»

Контакти:

адреса: Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 192
тел.: +380(61)7698594