Ви є тут

Головна

Прізвище: Грицай

Ім'я: Сергій

По батькові: Васильович

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-7055-6977

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): G-9767-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 57193439947

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua

 

Освіта: вища

Запорізький державний технічний університет, автомеханічний факультет, 1996, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 2401 «Організація перевезення і управління на транспорті», кваліфікація за дипломом – «інженер по організації і управлінню».

Наукові інтереси:
 • складські системи
 • сучасні комп’ютерні технології
 • технічні засоби організації дорожнього руху

Дисципліни, які викладає:

 1. Основи теорії систем і управління
 2. Складські системи та комплекси

 

Основні наукові роботи (публікації):

 • Turpak S. Improving the efficiency of vehicle operation and its environmental friendliness within the controlled crossings / S. Turpak, V. Trushevsky, O. Kuz’kin, S. Gritcay, I. Taran // Transport problems. – Volume 16 Issue 3, 2021. – P. 119–130.
 • Грицай С.В. Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах на металургійних підприємствах / С.В. Грицай, С.М. Турпак, Ю.Т. Сидоренко, О.О. Острогляд // Пат. №124788 Україна: МПК B65G 67/24, B65G 69/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 25.04.2018, Бюл. №8
 • Gritcay S. The effect of methods of eliminating spikes in the time series of freight flows on their statistical characteristics / S. Gritcay, A. Lashenyh, S. Turpak, E. Ostrohlyad, T. Kharchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – No. 1/3 (85). – P. 33-39.
 • Лащених О.А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст] : монографія / О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін, С.М. Турпак, С.В. Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 186 с.
 • Лащених О.А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем [Текст] : навчальний посібник / О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін, С.В. Грицай. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 420с.

Всього наукових праць: 40, з них патентів – 6, монографій – 1, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Турпак С.М. Визначення раціональних об’ємів надходжень сипких вантажів на металургійне підприємство в холодний період року / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, С.В. Грицай, Ю.Т. Сидоренко // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 65-67 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана
 • Турпак С.М. Дослідження процесів перевезень матеріалів на станцію південна ПАТ «Запоріжсталь» в умовах використання колійного розвитку ПАТ «Запоріжкокс» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, Л.А. Веремеєнко, Г.Д. Суюнова (Т-819м) // Логістичне управління та безпека руху на транспорті: збірник наукових праць науково-практичної конф., 1-2 грудня 2020 р., м. Рубіжне (Луганська обл.) / відп. ред. Н.Б. Чернецька-Білецька. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.В.Даля, 2020.
 • Грицай С.В. Підвищення ефективності функціонування проміжних складів / С.В. Грицай // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 66-68.
 • Турпак С.М.  Удосконалення підходу до розробки навчальних планів спеціальності «Транспортні технології» / Турпак С.М., Сущенко Р.В., Грицай С.В. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана
 • Грицай С.В. Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах [Текст] / С.В. Грицай, І.I. Михайлик // Тиждень науки: щорічна науково-практична конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 18-22 квітня 2016р. : тези доповідей у 5-ти томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 61-62

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та високий професіоналізм, 2021
 • Почесна грамота ЗНТУ за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, високий рівень наукових досліджень і розробок, 2014
 • Почесна грамота районної адміністрації по жовтневому району за бездоганну працю та підготовку висококваліфікованих кадрів для транспортної галузі України, 2012
 • Подяка ректора ЗНТУ за вагомий внесок у проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, 2007
 • Грамота ЗНТУ за високий рівень наукового керівництва з підготовки наукових робіт, 2006
 • Подяка голови обласної державної адміністрації За високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, 2006

Рік початку діяльності в університеті: 1996.

Мови спілкування: російська (вільно), українська (вільно), німецька (середній рівень).

Контакти:

адреса: вул. Гоголя, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063 [для поштових відправлень: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя]
аудиторія (кабінет): 301
тел.: +380(61)764-40-25
e-mail: gsv@zntu.edu.ua, sergaua@hotmail.comsergaua1@gmail.com