Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення та практичне засвоєння навичок ефективної роботи з колегами, знайомство з мотивацією людей та методами ведення переговорів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • практики витягання вимог;
  • стратегії вислухування, переконання та ведення переговорів;
  • методи мотивації людей.

вміти:

  • аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію;
  • домовлятися з партнерами про базові угоди;
  • визначати джерела вимог і забезпечувати процес їх витягання;
  • створювати чітку, стислу та точну технічну документацію у відповідності до діючих стандартів;
  • рецензувати письмову технічну документацію з метою виявлення різного роду проблем;
  • створювати формальну презентацію хорошої якості;
  • працювати в групі з розроблення програмного забезпечення.