Ви є тут

Головна

Прізвище: Грешта

Ім'я: Віктор

По батькові: Леонідович

Посада: ректор університету, професор кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4589-6811

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): F-4952-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 55944039900

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=28fcx2oAAAAJ

Освіта: вища
 • Запорізький державний технічний університет, рік закінчення – 1996, спеціальність за дипломом – «Матеріалознавство в машинобудуванні», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»:
  «Структурна природа схильності до формозмінювання листового металопрокату феритних корозійностійких сталей», рік захисту – 2004, Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Дослідження впливу легування на структурно-фазовий стан спеціальних матеріалів у газотурбобудуванні;
 • Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з титану;
 • Розробка складу газотермічних ущільнювальних покриттів;
 • Мікролегування ітрієм зносостійких наплавочних матеріалів з аустенітною матрицею;
 • Підвищення здатності до формозмінення листових феритних корозійностійких сталей.

Дисципліни, які викладає:

 • Фізичні властивості та методи їх дослідження
 • Матеріалознавство
 • Термічна обробка металів

Основні наукові роботи (публікації):

 • Грешта В.Л. Структурна схильність до пластичного деформування листових феритних корозійностійких сталей, Металлофизика и новейшие технологии, 2017, т.39, №9. С. 1213-1225
 • Грешта В.Л., Ткач Д.В., Сотніков Є.Г., Павленко Д.В., Климов О.В. Підвищення ефективності турбін авіаційних двигунів шляхом вдосконалення покриттів лабіринтних ущільнень, Східно-Європейський журнал передових технологій, 4/12 (94), 2018. С. 56-63
 • Zurnadzhy V.I., Efremenko V.G., Wub K.M., Azarkhova A.Yu., Chabaka Yu.G., Greshta V.L., Isayev O.B., Pomazkov M.V. Effects of stress relief tempering on microstructure and tensile/impact behavior of quenched and partitioned commercial spring steel, Materials Science & Engineering A 745 (2019). С. 307–318
 • Богуслаев В. А., Грешта В. Л., Ткач Д.В., Кубич В.И., Сотников Е.Г., Леховицер З.В., Климов А.В. Триботехнические характеристики уплотнительных теплозащитных покрытий при критических нагрузках, Трение и износ. Том 40, № 1, Январь—февраль (2019). С. 103- 111
 • Ольшанецкий В.Е., Степанова Л.П., Грешта В.Л., Павленко Д.В., Ткач Д.В. Деформационное поведение титана ВТ1-0 с субмикрокристаллической структурой, полученной методом винтовой экструзии, Металловедение и термическая обработка металлов, 2014. № 11. С.17-23
 • Nesterov A.V., Klimov A.V., Greshta V.L. Universal application of heat-resistant ferrite steels in various sector of industry, Metal science and heat treatment.-Vol.50,Nos.1-2, January-February, 2008. С.38-40
Всього наукових праць: більше 50 наукових праць (з них 34 у фахових виданнях, 6 у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus), 6 патентів України та 3 навчальних посібника.

Наукові видання, в яких публікуються основні результати:

 • Металознавство та обробка металів (м.Київ)
 • Нові матеріали та технології в металургії та машинобудуванні (м.Запоріжжя)
 • Авиационно-космическая техника и технология (м. Харьків)
 • Металлофизика и новейшие технологии (м.Київ)

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації
 • Лауреат премії Програми підтримки вчених та обдарованої молоді, розробленої виконкомом Запорізької міської ради
 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
 • Подяка Президента України
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
 • Почесна грамота департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
 • «Відмінник освіти України»
 • Відзнака університету «За багаторічну працю»

Рік початку діяльності в університеті: 1999

Мови спілкування: українська, англійська

Досвід роботи в галузі вищої освіти (якості вищої освіти):

Розробка основних нормативних документів, що регламентують освітній процес, зокрема «Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка», «Положення про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості)», «Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів в НУ «Запорізька політехніка», «Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів НУ «Запорізька політехніка» та багатьох інших.

Підготовка проектних показників пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти.

Підготовка та аналіз показників діяльності НУ «Запорізька політехніка» для участі в рейтинговому оцінюванні, яке проводиться компанією «Multirank institutional».

Гарант освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Прикладне матеріалознавство» спеціальності 132 Матеріалознавство НУ «Запорізька політехніка».

У 2019 році обраний до складу галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Неодноразово залучався до роботи у складі державної інспекції навчальних закладів України.

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніх проектах:

Участь в підготовці міжнародного проекту в рамках Erasmus+ КА2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices– Capacity Building in the field of Higher Education.

За зверненням МОН України здійснював підготовку інформації для вивчення прогностичної валідності єдиного фахового вступного випробування студентів, зарахованих до правничої магістратури.

У 2017р. керував підготовкою освітнього проекту «Розробка системи моніторингу якості освіти у закладі вищої освіти», метою створення якого є узагальнення статистичної і аналітичної інформації та отримання об’єктивної оцінки щодо стану системи внутрішнього забезпечення якості, розробка рекомендацій щодо її вдосконалення в Університеті. Проект відзначено дипломом ГРАН-ПРІ конкурсу «Лідер вищої освіти України» на VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017», організованій Національною академією педагогічних наук України та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Досвід щодо розроблення політик у сфері вищої освіти:

Щорічна участь у розгляді проектів Умов прийому до закладів вищої освіти та підготовці пропозицій щодо удосконалення і демократизації порядку вступу та конкурсного відбору здобувачів вищої освіти.

Залучався до складу робочої групи МОН України з формування остаточної редакції тексту Умов прийому поточного року.

У 2014р. брав участь у розробці пропозицій до проекту Закону України «Про вищу освіту», які доповідались на засіданнях Спілки ректорів закладів вищої освіти, колегії МОН України, та Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти.

У 2017р. брав участь у розробці пропозицій до Закону Україну «Про освіту» в частині внесення змін до Закону України «Про вищу освіту».

За зверненням Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України брав участь у формуванні пропозицій університету до Рішення Комітету з питань науки і освіти на тему «Про законодавче забезпечення розвитку вищої технічної освіти в Україні» та пропозицій до Рішення Комітету з питання «Про стан впровадження Закону України «Про вищу освіту».

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063
кабінет: 254 (головний корпус)
тел.: +380(61)7642506, +380(61)7642141
e-mail: greshta@zp.edu.ua; greshtaviktor@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042648472889