Ви є тут

Головна

Мета - вивчення та практична реалізація програмних інструментів для створення і обробки комп’ютерних зображень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основи побудови графічних систем;
  • фундаментальні методи у комп’ютерній графіці;
  • методи та алгоритми геометричного моделювання;
  • основи візуалізації та комп’ютерної анімації.

вміти:

  • проектувати людино-машинний інтерфейс інформаційних систем;
  • виконувати розробку графічних програм з використанням графічної бібліотеки Open GL;
  • виконувати розробку анімаційних фільмів та графіки на web–сторінках.