Ви є тут

Головна

Прізвище: Гнєздовський

Ім'я: Олексій

По батькові: Валентинович

 

Посада: старший викладач

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: -

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0392-3030

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): OLEKSII HNIEZDOVSKYI

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця (Google Scholar): OLEKSII HNIEZDOVSKYI

Освіта: вища

 

 • Запорізький державний університет, Факультет математики, 2004, спеціальність за дипломом –  «Математика», кваліфікація за дипломом – «математик, викладач математики»
 • Запорізький національний технічний університет, Факультет міжнародного туризму та управління персоналом, 2018, [диплом магістра з відзнакою], спеціальність за дипломом - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізація за дипломом - "Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності", кваліфікація за дипломом - "Менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності та управління"

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 

Наукові інтереси:

 •  Організація електронної торгівлі
 • Використання інформаційних систем у сфері туристичних подорожей

Дисципліни, які викладає:

 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Організація електронного магазину
 • Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики
 • Інформаційні системи та технології

Основні наукові роботи (публікації):

 • № п/п

  Назва

  Характер роботи

  Вихідні

  дані

  Обсяг,

  стор.

  Співавтори

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Наукові праці

  1

  Когнитивная компьютерная графика в процессе решения оптимизационных задач математичес-кого моделирования

  Стаття

  Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Випуск 86 К.:КНУБА, 2010, C. 112-117.

  6

  Толок О.В., Морозов Д.М.

  2

  Використання комп’ютерного тестування для перевірки знань з вищої математики студентів економічних спеціальностей.

  Стаття

  Вісник ЗДУ, 2011, №2, с.125-128.

  4

  Домашенко С.В.

  3

  Аналіз ринку прикладних програм автоматизації туристичного офісу

  Тези

  Тиждень науки-2010 : щоріч. наук.-практ. конф., 12-16 квітня 2010 р. : зб. тез доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - Т.3. - С.328-329.

  2

   

  4

  Використання зовнішньої реклами в інтернеті для ефективного розвитку туристичного бізнесу

  Тези

  Тиждень науки-2011: щоріч. наук.-практ. конф., 11-15 квітня 2011 р. : зб. тез доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - Т.4. - С.17-19.

  3

   

  5

  Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління трудовими ресурсами

  Тези

  Тиждень науки-2012: щоріч. наук.-практ. конф., 9-13 квітня 2012 р. : зб. тез доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.

  2

   

  6

  Дослідження ефективності впровадження автоматизованих інформаційних систем підтримки управління трудовими ресурсами

  Стаття

  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) № 4(20).: Мелітополь, 2012. – с. 80-88.

  9

  Домашенко С.В.

  7

  Здоров’я населення як чинник розвитку людського потенціалу

  Тези

  Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення» 27-28 лютого 2013 р. (випуск18).: Тернопіль-2013. – с. 30-32

  3

  Морозова О.І.

  8

  Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-мовленнєвій підготовці майбутніх спеціалістів туристської діяльності

  Тези

  Тиждень науки-2013 : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2013 р. : зб. тез доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.

  3

   

  9

  Механізм сегментації ринку туристичного попиту

  Тези

  Тиждень науки-2013 : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2013 р. : зб. тез доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.

  3

  Тахтаулова А.М.

  10

  Автоматизация организации учебного процесса вуза: расписание занятий

  Тези

  Тиждень науки-2014 : щоріч. наук.-практ. конф., 14-18 квітня 2014 р. : зб. тез доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.

  3

   

  11

  Зарубежный опыт использования инновационных технологий в туризме.

  Тези

  Тиждень науки-2015 : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2015 р. : зб. тез доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.

  3

   

  12

  Актуальні проблеми використання гіс в розвитку регіонального туризму

  Тези

  Тиждень науки-2016 : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р. : зб. тез доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

   

   

   

  3

   

  13

  Объектно-ориентированное моделирование задач механики

  Тези

  Сучасні проблеми машинобудування. Конференція молодих вчених та спеціалістів. 21-24 листопада 2016 р.: зб. тез доп. – Харків, 2016.

  1

  Ігнатченко А.С.

  14

  Інформаційні системи в діяльності бірж

  Тези

  Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – C.1866- 1867. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана

  1

  Морозов Д.М.

  15

  Скінченно-елементарний підхід до визначення напружено-деформованого стану пористого матеріалу засобами Pyton

  Стаття

  Енергоефективність в будівництві та архітектурі: наково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2017. – В.9. -  С. 174-178.

  4

  Д.М.  Морозов, В. З.  Юрєчко

  16

  Деякі аспекти використання ГІС в розвитку регіонального туризму Запорізької області 

  Тези

  Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: міжнародна наук.-практ. конф. ЗНТУ, 30-31 березня 2017р. в 2 томах., т.1: матеріали конф. – Запоріжжя 2017. - С. 86-87.

  2

   

  17

  Основні напрямки використання інформаційних технологій у біржовій торгівлі

  Тези

  Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: міжнародна наук.-практ. конф. ЗНТУ, 30-31 березня 2017р. в 2 томах., т.2: матеріали конф. – Запоріжжя 2017. - С. 545-547.

  2

  Д.М.  Морозов

  18

  Основні тенденції розвитку інтернет-торгівлі в Україні в умовах товарного різноманіття

  Тези

  Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 2180-2181. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.  – Назва з тит. екрана.

  2

  В.В. Доценко

  19

  Використання мережі Петрі для побудови моделі процесу екскурсійного супроводу

  Тези

  Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та управління персоналом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - C. 260-262. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана

  2

   

   

  Розрахунок напружено-деформованого стану металевих паль

  Тези

  Збірник наукових праць VIIІ міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій». - Запоріжжя, 2020.

   

  Богуславська А.М., Гребенюк С. М,  Морозов Д. М.

  Навчально-методичні праці

   

  Інформатика та комп’ютерна техніка

  Методичні рекомен-дації

  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та завдання з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів спеціальності «Правознавство» всіх форм навчання / Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 61 с.

  61

   

   

  Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики

  Методичні рекомен-дації

  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та завдання з дисципліни «Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики» для студентів спеціальності «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація» всіх форм навчання / Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 32 с.

  32

   

   

  Організація електронного магазину

  Методичні рекомен-дації

  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та завдання з дисципліни «Організація електронного магазину» для студентів спеціальності «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання / Запоріжжя:  2019. – 45 с.

  45

   

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької оболдержадміністрації, 2010 (наказ № 697, від 09.12.2010).
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: 2007

Мови спілкування: російська, українська, англійська (зі словником)

Контакти:

адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 396
тел.: +380(61)769-85-04
e-mail: kafedra_itt@zntu.edu.ua 
URL: Персональна сторінка в системі дистанційного навчання Moodle