Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 2-й
Семестр: 3-й
Мета викладення дисципліни: опанування методами застосування фундаментальних законів рівноваги, руху рідини та газів та гідромашин до розв’язання практичних задач.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Євсєєва Наталія Олексіївна, к.т.н., доцент кафедри «ДВЗ»

Файл: