Ви є тут

Головна

Прізвище: Бабушкін

Ім'я: Геннадій

По батькові: Федорович

 

Посада: професор кафедри транспортних технологій

 

Участь у роботі рад і державних структур:

Академік Транспортної академії України.

Заслужений діяч Траспортної академії України.

Член Державної акредитаційної комісії (ДАК) України.

Член Вищої атестаційної комісії (ВАК) України.

 

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4912-0164
 
Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua
 
 

Освіта: вища

 

 • Всесоюзний заочний інститут інженерів транспорту (м. Москва), факультет «Експлуатація залізниць», рік закінчення – 1963, спеціальність за дипломом – «Інженер шляхів сполучення».
 

Дисертації:

 

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності «Залізничний транспорт» –«Багатоетапне оснащення вантажних фронтів на плановий період», рік захисту – 1970, Московський інститут інженерів транспорту (м. Москва)
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.22.12 «Промисловий транспорт»: «Підвищення ефективності систем управління процесами заводських перевезень безрейковим колісним транспортом», рік захисту – 2003, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля (м. Луганськ)

Наукові інтереси:

 • організація перевезень;
 • транспортна логістика;
 • управління екплуатаційною работою транспорту;
 • промисловий транспорт.

Дисципліни, які викладає:

 • Вантажні перевезення; 
 • Управління експлуатаційною роботою та якістю перевезень на автомобільному транспорті;
 • Управління безпекою руху на автомобільному транспорті;
 • Інтегровані транспортні системи.
Основні наукові роботи (публікації):

 • Бабушкин Г.Ф. Завгородний  Организация перевозок и коммерческая работа на промышленном железнодорожном транспорте (учебник) К.: Вища школа, 1981. – 248 с.
 • Бабушкін Г.Ф. Технологія та організація  транспортно-складських робіт на промисловому транспорті Навч. посібник для студентів спец.  24.01. Київ: ІСДО, 1993. – 190 с. 
 • Бабушкин Г.Ф. Юдин.В.П. Кузькин А.Ф. Принципы проектирования и совершенствования микрологических систем Автошляховик Україна. – 2000. - №3 – С.12-18.
 • Бабушкин Г.Ф. Управление процессами заводских перевозок безрельсовым колесным транспортом на основе логистики. Монография. Запорожье: ЗНТУ, 2002. – 319 с.
 • Бабушкин Г.Ф. Нечаев Г.И.  Управление грузовой ри коммерческой роботой  и грузоведение. Учебное пособие. Луганск: СНУ, 2002. – 568 с.
 • Бабушкин Г.Ф. Подгорный В.И. Юдин В.П. Тарасенко А.В. и др., Проверка надежности работы однокамерного судоходного шлюза Днепрогэс II. Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2004 - № 3 (9). ISSN 1729-3744. – С. 79-81.
Всього наукових праць: 116, монографій – 1, навчальних посібників (з грифом МОН)  – 2, пілручник – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Бабушкін Г.Ф. Лебідь Г.О. Підвищення ефективності управління транспортно-виробничими системами. / Тези доповідей науково-технічної конференції. Запоріжжя: ЗНТУ – 2005. – С.25.
 • Бабушкин Г.Ф. Мигунова Е.А. Проблемы транспортного обслуживания производственных цехов. / Материалы XXXIII международной научно-технической конференции молодёжи. Запорожье: ОАО «Запорожсталь», 2006. – М.54.
 • Бабушкін Г.Ф. Юдін В.П. Данько Ю.В. Досвід впровадження логістичних принципів управління транспортно-виробничими процесами в умовах автомобілебудівного заводу / Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 6-8 листопада 2008 р.). Львів: Львівська політехніка. С. 14-15.
 • Бабушкін Г.Ф. Кузькін О.Ф. Юдін В.П. Падченко О. О. Техническое обеспечение микрологистических транспортно-производственных систем в плановом периоде / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Логістика промислових регіонів». Донецьк- Маріуполь: ДААТ, ПДТУ. – 2010. – С. 271-275.
 • Бабушкін Г.Ф. Кузькін О.Ф. Райда І.М. Грицай С.В. Трушевський В.Е. Теоретична і практична підготовка фахівців: досвід проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з організації і регулювання / Всеукраїнська науково-методична конференція «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі»: ХНАДУ, 2015. – с. 14-15.
 
 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2001
 • Почесна грамота Кабінету міністрів України, 2004
 • Премія програми підтримки вчених та обдарованої молоді Запо-різької міської ради і АКБ «Індустріалбанк», 2004
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2005
 • Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації, 2006
 • Нагрудний знак Запорізького національного технічного університету «За бездоганну працю» ІІ ступеня, 2006
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради, 2007
 • Знак «Почесний автотранспортник України», 2007
 • Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм», 2009
 • Диплом учасника Всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України», 2011
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради, 2012
 • Нагрудний знак Запорізького національного технічного університету ;За бездоганну працю; І ступеня, 2016

Рік початку діяльності в університеті: 1970.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно)

Контакти:

адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 104А
тел.: (061) 764-40-25, (061) 769-85-93
e-mail: bgf@zntu.edu.ua