Ви є тут

Головна

Прізвище:  Арсентьєва

Ім'я:  Галина

По батькові:  Олександрівна

 

Посада:  доцент  кафедри  філософії

Науковий ступінь:  кандидат філософських наук

Вчене звання:  доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0001-5444-4414

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=xleiJPsAAAAJ

 

Освіта:  вища

 • Запорізький педагогічний інститут, 1985 р.,  спеціальність «Вчитель російської мови і літератури», кваліфікація за дипломом «вчитель російської мови та літератури».
 • Запорізький державний університет, факультет післядипломної освіти, 1995 р., спеціальність «соціолог».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: за спец. 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії», тема: «Спілкування як сумісна діяльність людей: соціально-філософський аналіз», 2001 р., Запорізький державний університет.

Наукові інтереси:

 • історія філософії, сучасна західна філософія, психологія, методика викладання у вищій школі.

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія», «Психологія» (студентам-бакалаврам), магістерський курс «Спеціальні розділи філософії та психології (підрозділ «Психологія»)».

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  біля 20, з них патентів – немає, монографій – немає, навчальних посібників – немає.

Статті:

 • Арсентьєва Г.О. Мистецтво жити: філософський ракурс. Вісник Львівського університету: зб. наук. пр. Серія: Філософсько-політологічні студії. Львів: Львівський національний  університет ім. І.Франка, 2019 р. Вип. 22.  С. 9 – 15.
 • Арсентьєва Г.О. «Самість», «екзистенція». «життя» у самоздійсненні людського «Я». Науковий  вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки: зб. наук. пр. Серія: Філософські науки. Луцьк: Луцький  національний  технічний університет, 2018 р. Вип. 11. С 3 – 8. – Збірник вийшов друком у жовтні 2019 р.
 • Арсентьєва Г.О. Філософи 20 століття щодо феномену спілкування. Вісник Львівського університету: зб. наук. пр. Серія: Філософсько-політологічні студії.  Львів: Львівський національний  університет ім. І.Франка, 2018 р. Вип. 18. С 33 – 39.
 • Арсентьєва Г.О. Психолого-педагогічні основи інтерактивного навчання у вищій школі. Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр. Серія: психологічні науки.  Херсон, Видавничий дім: Гельветика, 2018 р.  Вип.2. Т.2. С 7 – 11.
 • Арсентьєва Г.О. Філософія Нового часу щодо феномена спілкування. Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”.  Херсон: Видавничий дім: Гельветика, 2017 р.  Вип. 15.  С. 10 -12.
 • Арсентьєва Г.О. Філософи XIX століття щодо феномена спілкування. Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”.  Херсон, Видавничий дім: Гельветика, 2017 р. –Вип. 17.  С. 10 – 12.
 • Арсентьєва Г.О. Молчанка как разновидность пси-садизма. Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр. Серія: психологічні науки.  Херсон, Видавничий дім: Гельветика, 2015 р.  Вип.2.  Т. 1. С. 7 – 11.
 • Арсентьєва Г.О. Структура та елементи феномена спілкування. Актуальні проблеми філософії та соціології.  Одеса, Нац. університет “Одеська юридична академія”: Видавничий дім: Гельветика, 2015 р.  Вип. 5.  С.7-10.
 • Арсентьєва Г.О. Порівняльний аналіз комунікації і спілкування. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, Нац. університет “Одеська юридична академія”, Видавничий дім: Гельветика, 2015 р.  Вип. 5. С. 11 – 14.
 • Арсентьєва Г.О. Ніцшеанська концепція “Воля до влади” як влада над собою, як свобода самовираження. Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”. Херсон, Видавничий дім: Гельветика, 2015 р.  Вип. 8.  С. 7–9.
 • Арсентьєва, Г.О. Транс как инструмент развития сознания [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр. Серія: психологічні науки. – Херсон: Видавничий дім: ”Гельветика”, 2014 р. – Вип. 1. – Т. 2. – 197 с. – С. 163-167. – Бібліогр.: c. 167.
 • Арсентьєва, Г.О. Структура та елементи феномена спілкування  [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”. – Херсон: Видавничий дім: ”Гельветика”, 2015 р. – Вип. 5. – 240 с. – С. 7-10. – Бібліогр.: с. 9.
 • Арсентьєва, Г.О.  Порівняльний аналіз комунікації і спілкування  [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”. – Херсон: Видавничий дім: ”Гельветика”, 2015 р. – Вип. 5. – 240 с. – С. 11-14. – Бібліогр.: с. 13.
 • Арсентьєва, Г.О. До питання про взаємодію держави й етносів в сучасній Україні: соціально-філософський вимір  [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя, ЗДІА, 2011. – Вип. 45. – 205 с. – С. 117-127. – Бібліогр.: с. 126-127.
 • Арсентьєва, Г.О. Консенсусна форма соціальної інтеграції для України [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. 21. – 560 с. – С.474- 477. – Бібліогр.: с. 477.
 • Арсентьєва, Г.О. Діалогічний дискурс [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех.– К.: Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип. 44. – 232 с. –  C. 24-29. – Бібліогр.: с. 29.

Участь у конференціях:

 • Арсентьєва Г.А. Философское осмысление инклюзивной экономики: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (м. Запоріжжя, 16-17 жовтня 2019). Запоріжжя, 2019.
 • Арсентьєва Г.О. Методи розуміння життя, за В.Дільтеєм // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. серед студ., викл., науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки-2019. ГФ". - Запоріжжя; ЗНТУ, 2019. - С. 252-253.
 • Арсентьєва Г.А., Горбунова А.С.  Методы постижения жизни, по В. Дильтею: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього» (м. Львів, 22 – 23 березня 2019). Львів, 2019. С. 11- 15.
 • Арсентьєва Г.О. Методи розуміння життя за В.Дільтеєм // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. серед студ., викл., науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки-2019. ГФ". - Запоріжжя; ЗНТУ, 2019. - С. 252-253.
 • Арсентьєва Г.О., Горбунова А.С. Проблема актуалізації потаєнних, сокровенних горизонтів і можливостей буття людського «Я»: тези доп. V міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції «Сучасний рух науки», (м. Дніпро, 7– 8 лютого 2019).  Дніпро, 2019. С. 15 – 19.
 • Арсентьева Г.А. Самореализация человеческого «Я» в инклюзивном развитии экономики: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року). Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: м. Запоріжжя [Електронний ресурс] /Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.19-22. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана.
 • Арсентьєва Г.О. Проблема образи в сучасній психології [Текст] / Г. О. Арсентьєва // Тиждень науки. Запоріжжя, 2018.
 • Арсентьєва Г.О. Ніцшеанська концепція воля до влади як влада над собою, як свобода самовираження [Текст] / Г. О. Арсентьєва // Тиждень науки. Запоріжжя, 2017.
 • Арсентьєва Г.О. Філософія Нового часу щодо феномену спілкування [Текст] /Г.О. Арсентьєва // Тиждень науки. - Запоріжжя, 2016.
 • Арсентьєва Г. О. Транс як норма життя людини [Текст] / Г. О. Арсентьєва // Тиждень науки. - Запоріжжя, 2015. - Т. 3. - С. 172-173.
 • Арсентьєва, Г.О. Мовчанка як різновид психологічного садизму [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 21-24 квітня 2014 р., Запоріжжя. – Т. 4. – С. 163-165.
 • Арсентьєва, Г.О. Комунікативна філософія [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 9-13 квітня 2012 р., Запоріжжя. – Т. 2. – С. 224-225.
 • Арсентьєва, Г.О. Середній клас як запорука соціального порядку і розвитку суспільства (за філософією Аристотеля) [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 11-15 квітня 2011 р., Запоріжжя. – Т. 3. – С. 58-60.
 • Арсентьева, Г.А. Обзор современных теорий транса [Текст] / Г.А. Арсентьева // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 19-23 квітня 2010 р., Запоріжжя. – Т. 3. – С. 104-106.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 • Подяка Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації за високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу (2009 р.).

Рік початку діяльності в університеті:  1999 р.

Мови спілкування:  українська, російська

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії, ауд. 547-а,  5-ий навчальний корпус ЗНТУ
тел.:        +38(061) 7-698-285
e-mail:     
arsentevagalia@gmail.com
URL: