Ви є тут

Головна

 
Сайт заходу
 

Дата проведення: 1-3 червня 2023 р.

Локація: Національний університет «Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя), платформа ZOOM.

Феномен лідерства займає особливе місце в процесах управління освітою на різних рівнях. Сьогодні, це — відповідь на глобальні виклики, що постали перед системою освіти, а також один із дієвих механізмів забезпечення якості вищої освіти. Освітнє лідерство існує в декількох взаємопов'язаних вимірах: лідерство освіти, яке забезпечується державною політикою щодо пріоритетного розвитку сфери освіти; лідерство для освіти, на яке спрямовується діяльність закладів вищої освіти та учасників освітнього процесу задля розвитку освіти; лідерство в освіті, зокрема, ЗВО-лідери та університети світового класу.

Мета форуму — формування знань та компетентностей щодо адміністрування в галузі освіти на засадах лідерства, підвищення кваліфікації НПП, розбудова культури лідерства в ЗВО.

Завдання — розвиток здатності управляти стратегічним розвитком команди в науково-педагогічній та науковій діяльності, організовувати освітній процес на основі сучасних тенденцій якості освіти, критично осмислювати проблеми в сфері освіти.

Цільова група: керівники закладів освіти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавці, гаранти освітніх програм, науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти.

Тематичні напрями та питання:

1. УНІВЕРСИТЕТ ДЛЯ ЛІДЕРСТВА: університет для розвитку лідерського потенціалу суспільства, соціальна місія та прогромадська діяльність ЗВО, life-long learning.

2. WORLD-CLASS UNIVERSITY: конкурентоспроможність університету в контексті інтернаціоналізації, дослідницька діяльність та інтеграція до Європейського наукового простору, співпраця з партнерами та стейкхолдерами, цифровізація, ренкінги університетів.

3. ЛІДЕРСТВО В УНІВЕРСИТЕТІ: менеджмент і врядування в освіті, стратегічне планування діяльності внутрішніх систем забезпечення якості освіти, процесний підхід до управління освітніми програмами, розвиток педагогічної майстерності, студентоцентроване навчання і викладання, створення мотивуючого освітнього середовища.

За результатами форуму учасники мають можливість отримати сертифікат.

Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/44abhmM

Координаторка форуму — Скуйбіда Олена Леонідівна, к.т.н., доцентка, начальниця відділу перспективного розвитку, ліцензування, акредитації та якості освіти НУ «Запорізька політехніка».