Ви є тут

Головна

Мета – вивчення та використання фізичних основ сучасних інформаційних технологій для дослідження та проектування технічних та інформаційних систем.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

  • основи квантової механіки та квантової інформації;
  • явища та ефекти в матеріалах електроніки;
  • можливості застосування оптоелектронних технологій в системах передачі, обробки, зберігання та відображення інформації;
  • особливості використання квантово-розмірних структур в приладах наноелектроніки та оптоелектроніки.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

вміти:

  • забезпечувати підвищення продуктивності інформаційних систем за рахунок впровадження сучасних технологій передачі, обробки, зберігання та відображення інформації;
  • застосовувати сучасні оптоелектронні прилади, матеріали та структури при проектуванні інформаційних систем;
  • виконувати аналіз показників доступності та безвідмовності волоконно-оптичних систем передачі інформації;
  • виконувати моніторинг якості технічних засобів інформаційних систем.