Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни.
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фізіологія людини» є формування у студентів поняття життєдіяльності цілісного організму у взаємодії із зовнішнім середовищем.
2. Основним завданням вивчення дисципліни «Фізіологія людини» є розкриття фізіології людини як науки про життєдіяльність організму у взаємодії його із зовнішнім середовищем. Фізіолгія людини є важливою теоретичною та біологічною основою медичних знань, які спрямовані на підтримку здоров’я людини та її активної діяльності.
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
- знати: як на функціональному рівні працюють всі системи життєзабезпечення організму людини, розуміти види регуляції в роботі всіх фундаментальних систем та їх взаємодію;
- вміти: набувати навичок у постановці та проведені експериментальних дослідів, що допоможе йому глибше осмислити закономірності основних фізіологічних функцій організму, одержати безпосереднє підтвердження теоретичних положень про ці функції, навчитися аналізувати отримані результати.                         
        Предметом вивчення  навчальної дисципліни є розділ медицини, що вивчає природу та причини захворювань, а також спричинені ними структурні та функціональні зміни.
         Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: “Анатомія”, ”Фізіологія”, ”Біохімія”, “Морфологія“.