Ви є тут

Головна

Мета: вивчення та практичне засвоєння методів та алгоритмів еволюційного програмування, підготовка студентів до ефективного використання сучасних еволюційних методів для створення автоматизованих систем у подальшій професійній діяльності; надбання практичних навичок роботи з програмними засобами для побудови інтелектуальних моделей на основі методів еволюційної оптимізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– моделі генетичного пошуку, класифікацію еволюційних методів;

– програмні засоби еволюційної оптимізації;

– еволюційні стратегії;

– методи еволюційного програмування;

– багатокритеріальні еволюційні методи;

вміти:

– обирати еволюційні оператори для синтезу ефективних еволюційних методів;

– визначати параметри еволюційної оптимізації для ефективного її використання на практиці;

– виконувати порівняльний аналіз різних методів еволюційного програмування;

– розв’язувати завдання дискретної та безперервної оптимізації за допомогою методів еволюційного пошуку.