Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних та методологічних основ ергономічного проектування «людино-машинних» систем (ЛМС) на всіх стадіях життєвого циклу, а також інтелектуальна підтримка процесу ергономічного проектування інформаційних моделей (ІМ)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • загальну характеристику ергономічних досліджень та їх методів;
 • прийоми розробки та оцінки інтерактивного програмного забезпечення, орієнтованого на людину;
 • класифікацію операторської діяльності;
 • засоби створення GUI і UI-середовища програмування;
 • методи оптимізації засобів і систем відображення інформації;
 • методи ергономічного проектування інформаційних технологій (ІТ);
 • методи підвищення ефективності та надійності ЛМС.

вміти:

 • проводити системний аналіз ЛМС;
 • моделювати діяльність оператора у СЛМ;
 • застосовувати та розробляти програмне забезпечення методів ергономічного проектування СЛМ;
 • застосовувати та розробляти системи інтелектуальної підтримки (СІП) ергономіста-проектувальника.