Ви є тут

Головна

9.1. Склад атомного ядра

9.1.1. Складові частини атомного ядра. Основні характеристики нуклонів та ядер, ізотопи, ізобари, ізотони.
9.1.2. Взаємодія нуклонів і поняття про ядерні сили. Взаємоперетворення нук-лонів. Нейтрино.
9.1.3. Походження ?, ?, ? – випромінювання.
9.1.4. Дефект маси, енергія зв’язку, стійкість ядер.
9.2. Радіоактивність

9.2.1. Радіоактивні нукліди. Закон радіоактивного розпаду.
9.2.2. Закон зміщення при радіоактивному розпаді.
9.2.3. Активність радіоактивних нуклідів. Доза опромінювання, потужність дози, одиниці вимірювання: бекерель, кюрі, рентген, рентген/година; фізичні і біологіч-ний еквіваленти рентгена; грей, рад.
9.2.4. Методи реєстрації випромінювання (лічильники Гейгера-Мюллера, сцинтиляційні детектори, камера Вільсона, бульбашкова камера).

9.3. Ядерні реакції

9.3.1. Реакція ділення. Ланцюгова реакція.
9.3.2. Принцип роботи ядерного реактора. Ядерна енергетика.
9.3.3. Реакція синтезу, проблема керованих термоядерних реакцій.
9.3.4. Радіоактивні ізотопи та їх застосування в народному господарстві.