Ви є тут

Головна

Мета - вивчення студентами теоретичних та практичних засад розробки комп’ютерного обладнання, засобів зв’язку та вбудованих систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основи теорії кіл та перехідні процеси;
  • електронні напівпровідникові прилади та пристрої;
  • мікроконтролери та платформи на їх основі.

вміти:

  • виконувати розрахунки параметрів електричних кіл та перехідних процесів;
  • виконувати моделювання роботи електронних схем за допомогою програм-симуляторів та програм схемотехнічного проектування;
  • створювати прості вбудовані системи на основі платформи Ардуіно.