Ви є тут

Головна

Мета: вивчення та практичне засвоєння дискретних методів та алгоритмів, а також їх застосувань до розв’язання задач САПР.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– дискретні методи та алгоритми;

– основні застосування дискретних (графових, множинних) моделей і комбінаторних (гілки та границі) та евристичних алгоритмів;

вміти:

– вибирати інструментальні засоби для автоматизації розробки програмного забезпечення;

– вибрати модель об’єкту проектування та метод вирішення задачі;

– створювати програмне забезпечення для розв’язання практичних задач із застосуванням дискретних методів та алгоритмів.