Ви є тут

Головна

Прізвище: Домашенко 

Ім'я: Світлана

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент кафедри інформаційних технологій в туризмі

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2956-5502

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): 2331475

Обліковий запис науковця (Scopus): Svitlana Domashenko

Обліковий запис науковця (Google Scholar): Svitlana Domashenko

 

Освіта: вища

 

 • Запорізький державний університет, 1993, спеціальність за дипломом  - «Фізика», кваліфікація за дипломом – «фізик, викладач».
 • Запорізький національний технічний університет, 2014, спеціальність за дипломом  - «Управління персоналом та економіка праці», кваліфікація за дипломом – «магістр економіки та управління персоналом, менеджер (управитель) з персоналу, викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.13 - фізика металів: “Формування структури та властивостей постійних магнітів дідим – залізо – бор”, 2000 рік
 • Докторська дисертація зі спеціальності –

Наукові інтереси:

 • Використання інформаційних систем у сфері туристичних подорожей
 • ГІС-технології як інформаційна складова туристичної галузі
 • Використання інформаційних систем в управлінні персоналом та економіці праці

Дисципліни, які викладає:

 • Інформаційні технології в управлінні персоналом та економіці праці;
 • Економетрика
 • Економіко-математичні моделі в управлінні персоналом та економіці праці;
 • Вища математика;
 • Інтернет-маркетинг;
 • Інформатика та комп’ютерна техніка;
 • АРМ фахівця в готельно-ресторанній справі

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 52, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

 1. Домашенко С. В. Регіональна геоінформаційна система як складова управління туризмом Запорізької області / С. В. Домашенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В.Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - №1-2(33-34). – C.284-290.
 2. Домашенко С.В. Інформаційні технології як інструментарій розвитку курортно-туристичної індустрії Запорізької області / С. В. Домашенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. – №1(21). Т. 1. – С. 148-154.
 3. Домашенко С.В. Сучасні інформаційні технології у розвитку ринку туристичних послуг Запорізького регіону / С. В. Домашенко // Держава та регіони. Економ. науки. - Запоріжжя, КПУ. – 2013. - № 2. – С. 44-49
 4. Домашенко С.В. Інформаційні технології в управлінні підприємством: електронний документообіг / С. В. Домашенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. -  №2(22) Т.3. – С. 103-112.
 5. Домашенко С.В., Козлова С.С. Інформаційні системи управління персоналом в галузі туризму / С. В. Домашенко, С.С. Козлова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012, №2(18), т.4, с.170-175.
 6. Домашенко С.В., Козлова С.С. Сучасний стан та перспективи розвитку інтернет-технологій у туристичній діяльності / С. В. Домашенко, С.С. Козлова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012, №3(19), с.71-79.
 7. Домашенко С.В., Гнєздовський О.В. Дослідження ефективності впровадження автоматизованих інформаційних систем підтримки управління трудовими ресурсами / С. В. Домашенко, О.В. Гнєздовський // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012.  - №4 (20). – С.80-88.
 8. Домашенко С.В., Морозов Д.М. Аналіз перспектив використання CRM-систем у туристичному бізнесі / С. В. Домашенко, Д.М. Морозов // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс»,  2011. - Вип.11. Т.1. - С.200-203.
 9. Домашенко С.В., Гнєздовський О.В. Використання комп’ютерного тестування для перевірки знань з вищої математики студентів економічних спеціальностей / С. В. Домашенко, О.В. Гнєздовський // Вісник ЗДУ. – 2011. -№2. - С.125-128.
 10. Домашенко С.В., Козлова С.С. Основні аспекти застосування CRM-систем в готельному бізнесі / С. В. Домашенко, С.С. Козлова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010, №4(12), т.4, с.127-132.

Участь у конференціях:

 • 1.    Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019». - Запоріжжя, ЗНТУ, 15–19 квітня 2019 р.

  2.      Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 16–20 квітня 2018 р.

  3.      Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2017 р.

  4.      Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», Запоріжжя, ЗНТУ, 30-31 березня 2017 р.

  5.      Щорічна науково-практична конференцію викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р.

  6.      Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р.

  7.      Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2014», Запоріжжя, ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 р.

  8.      Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток аграрної економіки», Мелітополь, ТДАТУ, 18-20 лютого 2013 р.

  9.      Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р.

  10.   Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки", Запоріжжя, ЗНТУ, 9-13 квітня 2012 р.

  11.   Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки-2011", Запоріжжя, ЗНТУ, 11-15 квітня 2011 р.

  12.   Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки-2010", Запоріжжя, ЗНТУ, 12-16 квітня 2010 р.

  13.   XV Міжнародна конференція «Современное образование: содержание, технологии качество», Санкт-Петербург, СПГЕТУ 22 квітня 2009 р.

 • 14. Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки", Запоріжжя, ЗНТУ, 13-17 квітня 2009 р.

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2007

Мови спілкування:російська, українська, англійська (читає і перекладає зі словником).

Контакти:

адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 396
тел.: +380(61)769-85-04
e-mail: kafedra_itt@zntu.edu.ua 
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=696