Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Долікарська медична допомога у невідкладних станах” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 016 Спеціальна освіта.
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасні теоретичні уявлення та практичні досягнення в галузі лікарського контролю , що в комплексному використанні дозволяють максимально точно визначити стан організму спортсмена та фізкультурника.
 Міждисциплінарні зв’язки: “Анатомія”, ”Фізіологія”, ”Біохімія”, “Морфологія“, “Гігієна і екологія“, “Теорія фізичної культури і спорту”, “Спортивна медицина”, а також дисциплін, пов’язаних з лікуванням і реабілітацією хворих.

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни “Медична допомога при організації приватної охоронної діяльності” є засвоїти комплекс найпростіших медичних заходів, виконуваних на місці отримання ушкодження переважно у вигляді само- і взаємодопомоги, а також усунення чинників, що загрожують життю потерпілого в данний момент і запобігання розвитку тяжких ушкоджень.
2. Завданнями вивчення дисципліни “ Медична допомога при організації приватної охоронної діяльності” є навчити студентів принципам діагностики невідкладних станів, загрозливих життю; виконувати реанімаційні заходи; застосовувати стандартні і нестандартні засоби для тимчасової зупинки кровотечі; проводити ін'єкції лікарських препаратів; накладати стандартні і нестандартні транспортні шини; накладати пов'язки на рани; знати і уміти застосовувати протиотрути; основам асептики і антисептики; правилам транспортування потерпілих; правилам надання допомоги при найбільш поширених невідкладних станах.
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • основні клінічні ознаки патологічних станів, загрозливих життя пострадавшего і вимагаючі надання невідкладної долікарської медичної допомоги;
 •  порядок і черговість виконання заходів долікарської допомоги по врятуванню життя потерпілих
 • причини і основні етапи розвитку патологічних станів, що виникають в результаті гострих захворювань, травматичних уражень, отруєнь для надання обгрунтованої і адекватної долікарської медичної допомоги;
 • основні методи асептики і антисептики як при роботі в звичайних умовах, так і при виникненні екстремальних ситуацій;

вміти:

 • По простих клінічних ознаках оцінити спільний стан постраждалого:

стан свідомості;
серцево-судинної системи (частота пульсу, величина артеріального тиску);
дихальної системи (характер і тип дихання, частота дихання, наявність задишки);

 • Розпізнати    стан    клінічної    смерті    і    провести реанімаційні заходи:

усунути механічну асфіксію;
провести штучне дихання методом з рота в рот
непрямий масаж серця;

 • Здійснити тимчасову зупинку зовнішніх артеріальних кровотеч
 • Провести   тимчасову   зупинку   венозних   і   капілярних кровотеч.
 • Забезпечити доступними засобами збереження життя пораненим, що переніс гостру крововтрату.
 • Надати невідкладну долікарську допомогу при пораненнях м'яких тканин (включаючи використання індивідуального перев'язувального пакету для накладення асептичних, бинтових фіксуючих і сітчастих пов'язок).
 • Надати невідкладну допомогу при пошкодженнях опорно-рухового апарату (включаючи знеболення, транспортну іммобілізацію з використанням сходових шин, шин Дітеріхса, а також імпровізованих шин).